Pápež František karhá americkú katolícku televíziu EWTN

22.09.2021USA
0 0

(0:00:02)  Pápež František karhá EWTN.
(0:00:08)  Stalo sa tak pri jeho nedávnej návšteve Maďarska,
(0:00:12)  a následne Slovenska, kde mal súkromné stretnutie s jezuitmi,
(0:00:17)  na ktorom vtipkoval a povedal, že sa nájdu ľudia,
(0:00:24)  ktorí si želajú moju smrť.
(0:00:26)  Viem, že sa dokonca konali stretnutia medzi prelátmi,
(0:00:29)  ktorí si mysleli, že pápežov zdravotný stav je oveľa vážnejší,
(0:00:31)  než tvrdila oficiálna verzia.
(0:00:32)  Už sa pripravovali na konkláve.
(0:00:34)  Majte strpenia, vďaka Bohu, nič mi nie je.
(0:00:36)  Ale naozaj bombastickou časťou boli jeho slová o EWTN.
(0:00:43)  Nespomenul priamo EWTN.
(0:00:45)  Možno sa pýtate, čo je to EWTN?
(0:00:47)  EWTN je Eternal Word Television Network (Televízna stanica Večné Slovo),
(0:00:51)  ktorú založila matka Angelika, a je tou,
(0:00:54)  nuž myslím si, že okrem nej existujú aj iné katolícke televízie,
(0:00:58)  ale ide o tú najväčšiu a najznámejšiu televíznu stanicu
(0:01:01)  so sídlom v Amerike, a pápež František hovorí:
(0:01:04)  „Napríklad existuje veľký katolícky televízny kanál,
(0:01:08)  ktorý sa vôbec neostýcha neustále kydať špinu na pápeža.
(0:01:13)  Osobne si útoky a urážky zaslúžim, lebo som hriešnik,
(0:01:17)  ale Cirkev si ich nezaslúži, sú dielom diabla.“
(0:01:23)  Tiež povedal, že existujú duchovní, ktorí: „o mne nepekne hovoria.“
(0:01:28)  „Občas strácam nervy, najmä vtedy, keď vynášajú súdy bez toho,
(0:01:33)  aby začali skutočný dialóg.
(0:01:35)  Potom mám zviazané ruky, ale idem si ďalej svojou cestou,
(0:01:40)  a ponechávam ich vo svojom svete myšlienok a fantázií.
(0:01:43)  Nechcem sa im do toho uvádzať, a preto radšej kážem a kážem.“
(0:01:48)  Takže tu to máte.
(0:01:50)  Dnes chcem rozobrať tri formy balamutenia,
(0:01:56)  ktoré použil vo svojich výrokoch, aby som vám pomohol ich rozoznať,
(0:02:00)  pretože v Katolíckej cirkvi, vnútri Katolíckej cirkvi,
(0:02:03)  vnútri padlého ľudského vedenia Katolíckej cirkvi,
(0:02:06)  dochádza už najmenej päťdesiat rokov k balamuteniu,
(0:02:13)  a keď ľudia ako matka Angelika, Raymond Arroyo,
(0:02:18)  ľudia z Papal Posse na problém poukážu a objasnia ho,
(0:02:25)  sú následne označení za darebákov, ktorí sa spriahli s diablom,
(0:02:34)  a my si tieto problémy jasne pomenujeme.
(0:02:39)  Tiež vám pustím slávne video z roku 1993, ak ste ho doteraz ešte nevideli, určite vás veľmi poteší,
(0:02:48)  v ktorom matka Anglika útočí na liberálnu americkú Katolícku cirkev,
(0:02:56)  a podrobne v ňom rozoberá jej chýbajúcu vieru v Eucharistiu,
(0:03:01)  obhajobu ženskej vysviacky, je fakt drsná,
(0:03:07)  a podľa mňa ak si myslíte, že v roku 2021 sa nájdu katolícki kňazi,
(0:03:12)  laici a biskupi, ktorí kritizujú skorumpovanosť Cirkvi,
(0:03:18)  a že je to čosi nové, tak nie je.
(0:03:21)  Keď si pozriete video matky Angeliky z roku 1993,
(0:03:25)  zostanete v nemom úžase.
(0:03:28)  Považujem ju za veľmi silnú ženu, silne veriacu a svedkyňu viery vo svojej dobe,
(0:03:35)  rozhodne bola Bohom vyvolená, a opäť nájdu sa veci,
(0:03:38)  ktoré sa mi na EWTN nepáčia, ale tak či onak,
(0:03:40)  odviedla aj kus dobrej práce, možno vám poviem
(0:03:42)  akú úlohu zohrala EWTN v obrátení mojej manželky, keď zvýši čas na to.
(0:03:51)  Dobre, teraz sa spoločne pomodlíme, budeme sa modliť Otčenáš,
(0:03:56)  a potom vám pustím video matky Angeliky.
(0:04:30)  Nech duše veriacich, ktoré z tohto sveta odišli v Božej milosti, odpočívajú v pokoji.
(0:04:39)  Dobre, vráťme sa k pápežovým výrokom, tam kde nás balamutí.
(0:04:44)  Vlastne čo spravíme skôr? Balamutenie alebo časť s matkou Angelikou?
(0:04:48)  Poďme najprv na matku Angeliku.
(0:04:51)  Znova som si ho pozrel, predtým som to video už niekoľkokrát videl,
(0:04:54)  ale dnes ráno som si ho pozrel znova, je dosť dlhé, má 28 minút,
(0:04:59)  tak aby som ho nemusel púšťat celé, začína sa,
(0:05:02)  som si celkom istý, že je to kardinál Dolan ešte ako mladý kňaz.
(0:05:06)  Píše sa rok 1993, a hovorí o návšteve Denvera pápežom Jánom Pavlom II.
(0:05:12)  Konala sa tam krížová cesta, a žena hrala Ježiša.
(0:05:22)  Bola to mímka. Z mímov mi behá mráz po chrbte.
(0:05:25)  Nechcem ich nijako uraziť, ale mímov nemusím.
(0:05:28)  Rozhodli sa teda, že urobia akýsi druh krížovej cesty s mímom,
(0:05:32)  a postavu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista stvárnila žena,
(0:05:36)  pričom matka Angelika sa chopila tejto príležitosti,
(0:05:39)  a na začiatku videa všetkých vyzvala, aby si túto krížovú cestu pozreli,
(0:05:43)  ale podľa nej to krížová cesta nebola, lebo Ježiša stvárnila žena,
(0:05:46)  ako je to vôbec možné, smejú sa nám do tváre,
(0:05:49)  keď sa snažia popierať ženskú vysviacku,
(0:05:51)  a mám už plné zuby týchto liberálnych amerických nezmyslov v Cirkvi,
(0:05:57)  nikto z vás neverí v Boha, a poriadne im nakladá,
(0:06:02)  takže si ho poďme pozrieť, dám vám ho na obrazovku,
(0:06:05)  dúfam sa nič nepokazí.
(0:06:07)  Vynikajúco, tu ju máme, matka Angelika vo svojom starom habite,
(0:06:12)  než ho vymenila za tradičnejší, potom nosila tento habit,
(0:06:25)  oveľa tradičnejší a krajší, ale v tom čase ešte nosievala tento.
(0:06:31)  Dobre, púšťam video.
(0:06:33)  Dúfam ho bude dobre počuť.
(0:06:35)  keď odstránili Pannu Máriu, keď odstránili svätostánok,
(0:06:40)  keď odstránili krížovú cestu, keď odstránili všetky pobožnosti,
(0:06:43)  až dodnes, keď zmenili naše kostoly, zavreli ich.
(0:06:46)  A teraz nám už v mnohých oblastiach nedovolia ani pokľaknúť,
(0:06:49)  keď zostúpi tá úžasná prítomnosť do jednej maličkej hostie.
(0:06:54)  Niektorí polihávajú, niektorí sedia, niektorí si stoja.
(0:06:58)  Mám plné zuby vašich enneagramov, mám plné zuby vášho bosoráctva,
(0:07:02)  mám plné zuby byť tlačená do kúta...
(0:07:07)  Tu ju zastavím, nielen že už v roku 1993 vedela o liberalizme v Cirkvi,
(0:07:13)  ale vedela aj to, že súvisí s bosoráctvom a okultizmom,
(0:07:18)  to sa jej musí uznať, plne si je vedomá toho,
(0:07:22)  že infiltrácia rehoľných rádov v Cirkvi nesúvisí len so zlou teológiou,
(0:07:27)  že by sme mali zlú katechézu, formáciu, nie,
(0:07:31)  ale s bosoráctvom, zákernosťou, okultizmom, satanizmom,
(0:07:35)  tým všetkým dokopy, mágiou, púšťam ju ďalej.
(0:07:38)  ...mám plné zuby vašej politickej korektnosti,
(0:07:40)  ktorá odmieta priznať, že Boží Syn je muž.
(0:07:43)  Mám plné zuby vašich trikov, vášho klamania,
(0:07:47)  neprestajného naštrbovania trhliny, a potom sa nestačíte diviť,
(0:07:52)  že tu máme dieru, a všetci do nej padáme.
(0:07:56)  Nie, bolo to úmyselné.
(0:07:59)  Nestála za tým skupina detí, ktoré sa rozhodli toto urobiť.
(0:08:02)  Bola to skupina ľudí, ktorým bolo nariadené, čo majú robiť a ako to urobiť.
(0:08:06)  Opovažujete sa stvárniť Ježiša ako ženu pod ruškom pantomímy na mieste,
(0:08:12)  kde je prítomný Svätý Otec, poznáte učenie Cirkvi,
(0:08:15)  ste si vedomí toho, čo si myslí a aký má na to názor,
(0:08:18)  napriek tomu máte tú drzosť urobiť čosi také.
(0:08:21)  Nie, urobili ste vyhlásenie.
(0:08:25)  Nebola to žiadna náhoda, je to rovnaké klamstvo,
(0:08:29)  akého sme boli svedkami minulú noc.
(0:08:31)  Mám plné zuby vašej liberálnej Cirkvi v Amerike,
(0:08:37)  a všetko, čo ste niekedy urobili, ste robili potajomky.
(0:08:41)  A nič z toho, nič z toho čo ste urobili, počnúc vašim bosoráctvom,
(0:08:45)  enneagramami, rozjímavou modlitbou, cez celú tú zemskú spiritualitu...
(0:08:49)  Tu to máte, tu to jasne pomenuváva, bosoráctvo, rozjímavá modlitba,
(0:08:54)  všetky tie nezmysly pomenuváva už v roku 1993.
(0:09:00)  ...nahrádzanie svätenej vody pieskom, ničením našich kostolov,
(0:09:05)  zatváraním kostolov, ktoré sú životaschopné a fungujúce?
(0:09:10)  Nie, nič z toho nie je náhoda.
(0:09:13)  Žerieme vám to už 30 rokov a mám už toho po krk.
(0:09:20)  Už sme okúsili dosť vašej predstavy o Bohu.
(0:09:23)  Vy v skutočnosti žiadneho Boha nemáte.
(0:09:24)  Nemáte žiadne dogmy, žiadnu náuku a žiadnu autoritu,
(0:09:26)  pretože jedinými autoritami v Katolíckej cirkvi sú náš Svätý Otec a Magistérium,
(0:09:29)  a tie ste vy odmietli.
(0:09:31)  Neveríte v Eucharistiu, neveríte v Nepoškvrnené Počatie,
(0:09:33)  neveríte v panenský pôrod, neveríte v silu Máriinho príhovoru,
(0:09:37)  neveríte v zasvätený život, neveríte že sme Kristovou Nevestou,
(0:09:42)  ale za to veríte, že malé deti v tretom ročníku treba učiť sexuálnu výchovu,
(0:09:47)  veríte v presadzovanie rozjímavej modlitby,
(0:09:49)  propagujete používanie politicky korektného jazyka,
(0:09:52)  a teraz...
(0:09:53)  v roku 1993 hovorila o presadzovaní sexuálnej výchovy u detí,
(0:09:57)  chcem povedať, že v tomto bode je veľmi prorocká.
(0:10:01)  V roku 1993, hovorí, že to bolo 30 rokov, teraz už je to vyše 50 rokov.
(0:10:07)  Odvtedy ubehlo ďalších 20 rokov.
(0:10:10)  ...Ježiša stvárnite ako ženu.
(0:10:12)  Ste chorí, ale uznávam, že máte právo byť takými,
(0:10:18)  máte právo takto rozmýšľať,
(0:10:21)  máte právo pred Bohom v tomto národe robiť to, čo robíte...
(0:10:27)  V skutočnosti v tomto tak trochu s matkou Angelikou nesúhlasím,
(0:10:29)  vychádza z dokumentu Dignitatis Humanae 2. vatikánskeho koncilu.
(0:10:33)  Heréza nemá žiadne práva, nikto nemá právo vraždiť deti,
(0:10:38)  nikto nemá právo rúhať sa, nikto nemá právo hrešiť proti Bohu.
(0:10:44)  Boh nám dáva slobodnú vôľu, nedáva nám právo niečo robiť.
(0:10:50)  Medzi slobodou a právami existuje rozdiel,
(0:10:53)  a nie je našim právom to robiť.
(0:10:57)  Nemáme pred Bohom toto právo.
(0:10:58)  Myslím si, že keby tu matka bola s nami práve teraz,
(0:11:02)  tak by so mnou samozrejme súhlasila,
(0:11:03)  len to neformulovala práve najšťastnejšie.
(0:11:06)  ...ale neznášam na vás, že sa svojim konaním snažíte zničiť katolicitu
(0:11:11)  jednoduchých a chudobných, a starších.
(0:11:15)  Nemienim sa s tým zmieriť.
(0:11:20)  Som rímska katolíčka v latinskom obrade,
(0:11:26)  Verím v Boha, Otca, Stvoriteľa neba i zeme.
(0:11:31)  Verím, že Ježiš je jeho Syn, jediný Syn.
(0:11:36)  Verím, že Duch Svätý vychádza z Otca i Syna, a že existuje Svätá Trojica.
(0:11:42)  Verím, že krstom mi bola táto úžasná Trojica vložená do srdca a duše,
(0:11:46)  a nejde len o nejaké slávnostné uvedenie do klubu.
(0:11:50)  Toto treba neustále opakovať.
(0:11:53)  Ľudia si myslia, že krst je slávnostným prijatím do spoločenského klubu.
(0:11:57)  Je pravda, že sa ním stávate členom Cirkvi,
(0:11:59)  ale dôležitejšie je to, že je vám odpustený dedičný hriech,
(0:12:01)  a ak ste dospelý, tak tiež ťažké a ľahké hriechy,
(0:12:04)  a dáva vám do srdca milosť byť spasený,
(0:12:06)  ako sa hovorí, znovuzrodiť sa.
(0:12:08)  Opakujem, preto krst neodkladáme na neskôr,
(0:12:12)  a preto je krst aj podstatou katolicizmu.
(0:12:16)  Som veľmi rád, že to povedala.
(0:12:17)  Verím, že zomrel, bol ukrižovaný, a vstal z mŕtvych.
(0:12:22)  Vstal z mŕtvych.
(0:12:24)  Nešlo o vzkriesenie, zmŕtvychvstanie Ježiša v mysliach ľudí,
(0:12:28)  nebolo to niečo, na čo si musíme spomínať,
(0:12:30)  bolo to fyzické zmŕtvychvstanie, ja v to verím, vy nie...
(0:12:35)  V prípade, že ste vzorným katolíkom,
(0:12:37)  ktorý o šialenom liberalizme v živote nepočul,
(0:12:40)  o chvíľku sa vrátim k matke,
(0:12:42)  tak liberáli vám povedia, že keď Ježiš vstal z mŕtvych,
(0:12:45)  v skutočnosti vstal z mŕtvych len v našich mysliach, vstal z mŕtvych v našich srdciach,
(0:12:48)  neožil a nevyšiel naozaj z hrobu, takže si musíte dávať bacha,
(0:12:51)  keď budete počuť liberálneho kňaza alebo protestantského pastora
(0:12:53)  hovoriť o svojej viere v Ježišovo zmŕtvychvstanie,
(0:12:54)  lebo oni veria, že Ježiš vstal z mŕtvych v našom srdci,
(0:12:57)  nie, že naozaj ožil, a matka Angelika si túto herézu uvedomuje,
(0:13:01)  poukazuje na ňu, a hovorí, že katolíci v toto neveria.
(0:13:05)  My veríme, že Ježišovo telo, ktoré zomrelo, bolo ukrižované,
(0:13:09)  na tretí deň ožilo.
(0:13:12)  A pokračuje ďalej, no povedzte, nie je skvelá?
(0:13:15)  Palec hore pre matku Angeliku.
(0:13:20)  A vy tieto bludy hlásate našim deťom,
(0:13:21)  ktoré už nemajú ani poňatia o tom, čo je to Eucharistia.
(0:13:23)  Nechápu, že je to Sviatosť Oltárna,
(0:13:25)  že je to Telo a Krv, Duša a Božstvo Ježiša.
(0:13:28)  Váš Katechizmus je natoľko zriedený,
(0:13:30)  že hovorí len o láske k blížnemu, ale tak to nie je,
(0:13:34)  najprv treba milovať Boha.
(0:13:36)  To sa mi páči, a to bolo pred 20-mi rokmi,
(0:13:40)  keď deti už vtedy nič nevedeli o Sviatosti Oltárnej,
(0:13:42)  netušili nič o skutočnej prítomnosti, nevedeli o Eucharistii.
(0:13:45)  20 rokov dozadu, váš Katechizmus je plný lásky k blížnemu,
(0:13:50)  ale najprv treba milovať Boha.
(0:13:54)  Najprv treba milovať Boha.
(0:13:56)  Musíte mať Boha v srdci, nemôžete dať niečo, čo nemáte.
(0:14:00)  Vaša Cirkev sa mi nepáči, nemáte čo ponúknuť,
(0:14:05)  nerobíte nič iného, len ničíte.
(0:14:07)  Všetko, čo ste tento týždeň videli, priatelia,
(0:14:10)  je pravá Katolícka cirkev.
(0:14:11)  Všetci tí nádherní násťroční, každý jeden by mal byť ako oni.
(0:14:15)  Srdce mi puká, keď vidím všetky tie skutočne nádherné katolícke obrady,
(0:14:19)  ale nie, vy ich chcete zničiť, a tak ste nastražili túto mímku,
(0:14:22)  ženu stvárňujúcu postavu Ježiša, opovážili ste sa to urobiť,
(0:14:25)  lebo takú mieru katolicity nedokážete zniesť...
(0:14:28)  Keď som počul povedať ju nastrčili ste tú ženu ako míma,
(0:14:34)  čo by si asi tak matka Angelika pomyslela, keby videla pačamamu?
(0:14:40)  Modlu matky zeme vo Vatikáne pred pápežom?
(0:14:45)  Prirovnám matku Angeliku ku pikantnej omáčke,
(0:14:51)  viete, v Texase máme mierne pálivú, stredne pálivú a pekelne pálivú omáčku.
(0:14:55)  Tu by som povedal, že je stredne pálivá,
(0:14:57)  ale keby matka Angelika videla pačamamu vo Vatikáne,
(0:15:00)  ako sa jej klania pápež, tak by okamžite prešla od stredne k pekelne pálivej omáčke.
(0:15:06)  Boh ju žehnaj, že už nežije a nemusela sa na to pozerať.
(0:15:10)  My sme toho boli svedkami, žijeme 20 rokov po tom, čo to povedala,
(0:15:15)  a až natoľko sa situácia zhoršila.
(0:15:19)  ...Museli ste to pohnojiť, a za tých 30 rokov ste toho pohnojili už neúrekom.
(0:15:27)  Hovorím za seba a svoju kongregáciu.
(0:15:29)  Nebudeme používať váš politicky korektný jazyk.
(0:15:32)  Nebudeme stáť alebo polihávať, ale budeme kľačať pred tou úžasnou Eucharistiou.
(0:15:38)  Neskočíme vám na všetky tie bláznovstvá,
(0:15:41)  ktoré pretláčate ako nové, kultúrne, a americké.
(0:15:44)  Nie je na nich nič amerického.
(0:15:45)  Amerika bola postavená na Bohu, Amerika bola postavená na dôvere v Boha,
(0:15:48)  a vy ste ju spravili pohanskou, pomohli ste z tohto národa urobiť národ pohanov,
(0:15:52)  pretože vám chýba spiritualita, ktorá by priťahovala.
(0:15:58)  V roku 1993 už vedela, že nepriatelia Krista chcú urobiť Cirkev pohanskou.
(0:16:05)  Matka Angelika si tu tak veľmi dáva záležať na katolicizme.
(0:16:12)  Je pre mňa úžasné vidieť, aké hlboké pochopenie vecí mala v roku 1993,
(0:16:19)  toto video bolo natočené po Svetovom dni mládeže v Denveri.
(0:16:22)  Dobre, pokračujeme ďalej.
(0:16:24)  Vaše rehoľné rády zaniknú. Nemáte povolania a ani vás to netrápi,
(0:16:28)  jediným vašim cieľom je ničiť.
(0:16:31)  Účelom tohto úžasného dňa, tohto úžasného víkendu, je budovať.
(0:16:37)  Tento Svätý Otec je Svätým Otcom.
(0:16:40)  Jeho cieľom je prinášať mier, jedinou jeho povinnosťou je predstavovať pravdu,
(0:16:45)  a kým to robí, či už je to morálna pravda, alebo pravda viery,
(0:16:48)  vy ju ničíte ešte skôr, než sa stihne dostať do novín.
(0:16:51)  Protirečíte mu, nazývate ho dedom, vy nie ste budovatelia,
(0:16:55)  ste ničitelia, a nemienim to už dlhšie znášať.
(0:16:59)  Som hrdá na to, že som rímokatolíčka.
(0:17:04)  Fíha. A týmto ešte zďaleka nekončí.
(0:17:08)  Nemienim to už dlhšie znášať.
(0:17:11)  Nemienim to už dlhšie znášať, a viete, ako som aj ja ako rímokatolík
(0:17:16)  kedysi mal vo zvyku hovoriť, že keď pápež František niečo povedal,
(0:17:22)  tak v skutočnosti myslel toto,
(0:17:23)  keď si to pohľadáte v španielskom slovníku,
(0:17:26)  tak pod štvrtou definíciou to nájdete, nie je to heréza,
(0:17:30)  nuž, pochopte, ja viem, že liturgia je síce komická a trápna,
(0:17:39)  na zemi sú popadané hostie, ale viete, omša je aj tak stále platná,
(0:17:44)  takže čo s tým akože chcete urobiť?
(0:17:45)  Nie, nastal čas, aby Kristovi boli priznané práva.
(0:17:54)  Jeho práva ako Kráľa kráľov, vznešenosť, ktorá mu náleží
(0:17:58)  ako večnému Synovi Otca, ako nášmu Vykupiteľovi,
(0:18:04)  ale zároveň aj nášmu Vykupiteľovi v materinskom lone Panny Márie,
(0:18:07)  a prinavrátiť aj jej dôstojnosť ktorá jej náleží,
(0:18:11)  a vrátiť mu dôstojnosť vo Sviatosti Oltárnej,
(0:18:13)  takže nie, už nebudem ďalej odvracať zrak od toho,
(0:18:16)  keď padajú hostie na zem, alebo sa strácajú ich čiastočky,
(0:18:19)  alebo sa rozlievajú kalichy, alebo je nekatolíkom podávané sväté prijímanie,
(0:18:26)  keď ani nevedia, čo robia.
(0:18:28)  A celé sa to začína matkou Angelikou,
(0:18:33)  pretože žena stvárnila postavu Krista na krížovej ceste v roku 1993
(0:18:38)  na Svetovom dni mládeže v Denveri.
(0:18:41)  A teraz sa vráťme k pápežovi Františkovi a jeho balamuteniu,
(0:18:46)  pretože hoci matka Angelika nepoužíva slovo balamutenie,
(0:18:50)  hovorí, že ho má plné zuby.
(0:18:52)  Mám plné zuby toho, že sa nás snažíte odložiť do kúta,
(0:18:56)  ukrývať dobro, ktoré sa snažíme robiť skrze Ježiša Krista,
(0:19:00)  zanášate nám sem mágiu, okultizmus, enneagramy,
(0:19:04)  vašu rozjímavú modlitbu, sexuálnu výchovu pre deti,
(0:19:07)  všetky tie veci tam spomína.
(0:19:10)  A hovorí, že na vás nie je nič príťažlivé.
(0:19:15)  Chápete, hovorí, že heréza je bezobsažná, vyprahnutá, bez života,
(0:19:24)  a preto nám dejiny Cirkvi ukazujú, že keď v Cirkvi vzíde heréza,
(0:19:27)  určitý čas sa teší obľube a potom sa začína scvrkávať a chradne.
(0:19:35)  Pápež František hovorí, že existuje napríklad veľký katolícky televízny kanál,
(0:19:45)  ktorý sa vôbec neostýcha neustále kydať špinu na pápeža.
(0:19:50)  Ja osobne si útoky a urážky zaslúžim, pretože som hriešnik,
(0:19:53)  ale Cirkev si ich nezaslúži, sú dielom diabla, koniec citátu.
(0:19:58)  Takže povedzme si teraz niečo o balamutení.
(0:20:00)  Balamutenie pochádza zo starého filmu, nepamätám si už  jeho názov,
(0:20:03)  ale je to stratégia, ktorú používajú psychopati na bežných ľudí,
(0:20:10)  aby ich ovládli a oklamali.
(0:20:13)  V zásade to funguje tak, že vás neustále presviedčajú,
(0:20:17)  že to vy ste sa zbláznili, že chyba je vo vás, a nie v nich.
(0:20:23)  Podvodníci toto robia vždy.
(0:20:27)  A teraz v týchto výrokoch nachádzame tri príklady balamutenia.
(0:20:35)  Tým prvým je, že pápež je obeťou útokov, a že pápež je Cirkev.
(0:20:44)  O chvíľku sa budem tomu venovať.
(0:20:46)  Tým druhým je, že kedykoľvek počujete hovoriť pápeža Františka o diablovi,
(0:20:52)  tak je to v súvislosti s jeho kritikmi, alebo tými, ktorí buď jemu,
(0:20:56)  alebo jeho priateľom oponujú.
(0:20:59)  Takže aby ste vedeli, diabol nie je ten, kto v Nemecku propaguje herézy,
(0:21:03)  alebo požehnáva neprirodzené zväzky.
(0:21:06)  Diabol nijako nesúvisí s pačamamou alebo McCarrickom,
(0:21:11)  alebo všetkým tým ostatným, ale s diablom sa spriahli jeho kritici.
(0:21:16)  Podľa tejto rétoriky by ste mohli dospieť k názoru,
(0:21:20)  že démoni, viete, diabli s vidlami tancujú okolo EWTN,
(0:21:27)  nie okolo Konferencie biskupov Nemecka, nie okolo Vatikánskej banky,
(0:21:32)  nie vo Vatikánskych záhradách okolo pačamamy,
(0:21:36)  ale tými démonmi, tými diablami sú jeho kritici v EWTN.
(0:21:44)  A napokon tým posledným, ako ku koncu hovorí,
(0:21:47)  čítal som to na začiatku, ale prečítam to opäť:
(0:21:49)  „Občas strácam nervy, najmä vtedy, keď vynášajú súdy bez toho,
(0:21:53)  aby začali skutočný dialóg.
(0:21:54)  Potom mám zviazané ruky, ale idem si ďalej svojou cestou,
(0:21:58)  a ponechávam ich vo svojom svete myšlienok a fantázií.
(0:22:00)  Nechcem sa im do toho uvádzať, a preto radšej kážem a kážem.“
(0:22:03)  Takže hovorí, pochopte, občas s týmito ľuďmi strácam nervy,
(0:22:07)  keď ma idú súdiť, ale tiež hovorí, že to nemôže nijako zmeniť,
(0:22:11)  lebo hovorí, že ho súdia bez toho, aby sa s nim skutočne porozprávali.
(0:22:18)  Takže hovorí, že problém je na ich strane,
(0:22:23)  lebo sa s ním odmietajú rozprávať.
(0:22:28)  Keď kardinál Zen prišiel do Vatikánu za pápežom, aby sa s ním porozprával,
(0:22:33)  tak ho pápež odmietol.
(0:22:35)  Keď otcovia dubia otázok, a zvlášť kardinál Burke,
(0:22:38)  sa pokúšali o audienciu u neho, aby prediskutovali teologické problémy dubie,
(0:22:44)  tak im tento dialóg odoprel, neboli pozvaní do pápežovho kruhu,
(0:22:51)  a napriek tomu bude ľudí balamutiť, a hovoriť,
(0:22:55)  že ho súdia, ale odmietajú sa s ním porozprávať,
(0:22:59)  takže s tým nemôže nič urobiť.
(0:23:01)  Všimnete si, keď vás ľudia z akéhokoľvek dôvodu fakt nemajú radi,
(0:23:08)  môže ísť o žiarlivosť, o rivalitu, môže ísť o nedorozumenie z minulosti,
(0:23:15)  tak si vymýšľajú historky, v ktorých je vinníkom druhá strana,
(0:23:25)  a deje sa to obzvlášť vtedy, keď hovoria s inými ľuďmi na verejnosti.
(0:23:29)  Poznáte to, niekedy sa to stáva s exmanželmi,
(0:23:33)  začnú vám hovoriť o všetkých svojich negatívnych zážitkoch,
(0:23:38)  niečo si upravia, niekedy pozmenia, pridajú,
(0:23:42)  len aby pošpinili toho druhého a ostatní s nimi súcitili.
(0:23:45)  A o to v balamutení ide, že vinu, problém zvaľujete na druhého,
(0:23:52)  a následne sa snažíte u iných vyvolať súcit s vami.
(0:23:57)  A presne toto pápež František v skutočnosti urobil trikrát
(0:24:00)  na tomto stretnutí s jezuitmi na Slovensku,
(0:24:05)  aby som to nejako zhrnul.
(0:24:06)  Ach, ešte som zabudol na stotožnenie pápeža s Cirkvou.
(0:24:09)  Hovorí, že existuje veľký katolícky televízny kanál,
(0:24:14)  ktorý sa vôbec neostýcha neustále kydať špinu na pápeža.
(0:24:16)  Osobne si útoky a urážky zaslúžim, lebo som hriešnik,
(0:24:19)  tu ho preruším, a poviem, že František v skutočnosti tomu neverí.
(0:24:23)  Vraví, že si zaslúži útoky, lebo je hriešnik,
(0:24:26)  ale keby ste sa ho opýtali, tak dobre, a čo iní hriešnici,
(0:24:30)  sexuálni hriešnici, zaslúžia si aj oni útoky a urážky?
(0:24:34)  Nie, dokonca ani len konzervatívni katolíci tomu neveria.
(0:24:38)  Takže tu tak trochu vetrím podfuk,
(0:24:44)  pretože si nemyslím, že skutočne tomu verí,
(0:24:46)  hovorí však, ale Cirkev si ich nezaslúži, sú dielom diabla.“
(0:24:50)  A tu dochádza k tomu posunu.
(0:24:54)  Odsudzuje EWTN, a moja domnienka je,
(0:24:58)  že sa tu odvoláva na Raymonda Arroya a Papal Posse,
(0:25:00)  lebo neustále skúmajú to, čo pápež robí, hovorí,
(0:25:06)  a sú kritickí, presne tak ako ja.
(0:25:09)  Dúfam, že tak robia vo všetkej úcte, dúfam, že vo všetkej úcte k pápežkému úradu,
(0:25:14)  dúfam že pre lásku k človekovi pápežovi Františkovi - Jorgemu Bergogliovi,
(0:25:21)  za jeho spásu a jeho zdravie, telesné zdravie.
(0:25:25)  Dúfam, že ste ma nikdy nepočuli o ňom ako o človeku povedať
(0:25:31)  čosi nenávistné, hanlivé, neúctivé, alebo zvlášť o jeho úrade pápeža.
(0:25:40)  Musíme si dávať veľký pozor, a ja sa za tie roky snažím dávať veľký pozor,
(0:25:46)  napriek tomu sa mi občas stane, že sa pomýlim,
(0:25:49)  a stáva sa tak obzvlášť v prípade, keď hovorím, alebo vy,
(0:25:52)  o infiltrácii Cirkvi, korupcii v Cirkvi, a tak ďalej.
(0:25:54)  Vtedy musíme byť konkrétni, lebo v skutočnosti musíme povedať,
(0:26:00)  že ide o skorumpovanosť ľudskej hierarchie,
(0:26:04)  o skorumpovanosť medzi predstaviteľmi Cirkvi,
(0:26:08)  často ma počujete povedať vo vedení Cirkvi,
(0:26:11)  lebo Cirkev je Kristovou Nevestou,
(0:26:14)  a časom sa zreformuje, očistí sa, možno sa to stane veľmi rýchlo,
(0:26:19)  to nikto netuší, Kristus ju miluje, keby ste čítali Ezechiela, Jeremiáša,
(0:26:23)  starozákonných prorokov, tak viete, že Izrael veľmi často upadol
(0:26:27)  do uctievania modiel a sexuálnej zvrátenosti vďaka jeho vlastným vodcom,
(0:26:32)  kráľovi, veľkňazom a kňazom v Chráme.
(0:26:36)  Boh následne poslal prorokov, ktorí napomínali ľudí,
(0:26:41)  napomínali vedenie, ktoré ak sa nebude kajať,
(0:26:44)  zošle na nich všetky druhy pohrôm ako sú pandémie, morové rany,
(0:26:48)  kolaps ekonomiky, vojny.
(0:26:52)  Boh tieto veci dopúšťa, aby sa ľudia k nemu obrátili.
(0:26:55)  Ak sa nebudeme ako Cirkev, ako jednotlivci, ako národ kajať,
(0:27:02)  tak Boh dopustí na nás tieto skúšky, aby nás priviedol späť k sebe.
(0:27:09)  Takže to by boli tri veci, ktorými sa nás snaží obalamutiť.
(0:27:15)  Útočiť na pápeža znamená útočiť na Cirkev.
(0:27:18)  Takže útočníci neútočia na pápežove omyly,
(0:27:22)  ako je napríklad umiestnenie drevenej modly pačamamy
(0:27:25)  do kostola vo Vatikáne k hrobu sv. Petra,
(0:27:29)  takže ak toto kritizujete, tak balamutiaci manéver je,
(0:27:34)  že kritizujete Cirkev a konáte tak dielo diabla.
(0:27:38)  Druhým balamutením je, že kedykoľvek spomenie diabla,
(0:27:43)  tak sú ním jeho kritici, takže diabol je v EWTN,
(0:27:49)  s diablom sú spolčení zaostalci, s diablom sú spolčení radikálni tradicionalisti.
(0:27:57)  Prečo napríklad diabol nie je nikdy prítomný na „prehliadkach“ v San Franciscu,
(0:28:04)  prečo nikdy nie je v Konferencii biskupov Nemecka,
(0:28:07)  a mohli by sme tak spomenúť najrôznejšie druhy vecí v Cirkvi,
(0:28:13)  škandál s Vatikánskou bankou, bol tam diabol?
(0:28:18)  Prečo sme o tom teda nikdy nepočuli?
(0:28:21)  A potom komentár ohľadom dialógu.
(0:28:23)  Títo ľudia ma neustále súdia, ale mám zviazané ruky, lebo odmietajú so mnou dialóg.
(0:28:28)  Vy si skutočne myslíte, že ak by Papal Posse na EWTN,
(0:28:33)  Raymond Arroyo, otec Murray, títo chalani požiadali o súkromný dialóg
(0:28:37)  s pápežom Františkom, aby im objasnil niektoré podrobnosti,
(0:28:41)  že by ich skutočne prijal?
(0:28:43)  Nie, neurobil by to. Nespravil by to.
(0:28:47)  Dobre, nuž Boh žehnaj matke Angelike,
(0:28:51)  dúfam, že sa vám jej video páčilo,
(0:28:53)  môžem vám pustiť ešte jednu kľúčovú časť z neho?
(0:28:58)  Vrátim sa, lebo viem, že niektorí ľudia sa k nám ešte len pripojili,
(0:29:02)  takže sa vrátim ku skutočne strhujúcej časti.
(0:29:04)  ...neveríte v panenský pôrod, neveríte v silu Máriinho príhovoru,
(0:29:15)  neveríte v zasvätený život, neveríte že sme Kristovou Nevestou,
(0:29:19)  ale za to veríte, že malé deti v tretom ročníku treba učiť sexuálnu výchovu,
(0:29:25)  veríte v presadzovanie rozjímavej modlitby,
(0:29:27)  propagujete používanie politicky korektného jazyka,
(0:29:30)  a teraz Ježiša stvárnite ako ženu.
(0:29:32)  Ste chorí, ale uznávam, že máte právo byť takými...
(0:29:38)  To je tá časť, o ktorej som pred chvíľou hovoril, zbožňujem ju,
(0:29:42)  tu ju máte, matku Angeliku.
(0:29:45)  Každý sa pomodlite jeden Zdravas za matku Angeliku.
(0:29:49)  Vlastne, prečo to nespraviť hneď teraz?
(0:29:51)  Na konci tejto šou sa pomodlíme Zdravas,
(0:29:53)  ale predtým ako to ukončím, vám všetkým ďakujem za sledovanie,
(0:29:56)  a ak ste tak ešte nespravili, tak do toho, kliknite na páči sa mi to, dajte palec hore.
(0:29:59)  A možno sa vám to nepačilo, možno ste si povedali,
(0:30:01)  Chlape, matka Angelika, čo s ňou, nemusím ju, označím, že sa mi to nepáčilo.
(0:30:04)  Čože, už dva palce dolu pre matku Angeliku?
(0:30:06)  Ak si taký človek, tak ním buď, ale nepáči sa mi to.
(0:30:10)  Potom to aspoň zdieľaj, vieš, možno ľudia potrebujú povzbudenie.
(0:30:13)  Veľa ľudí si myslí, že by sme mali len tíško sedieť a nepovedať ani slovko.
(0:30:18)  Nie, matka Angelika taká nebola.
(0:30:20)  Matka Angelika spustila televíziu a rozohnila sa.
(0:30:25)  Moja obľúbená časť je tá, kde si založí ruky a oprie sa,
(0:30:28)  lebo vtedy viete, že to myslí fakt vážne, nerobí si žarty.
(0:30:32)  A ak ste tu nový, tak sa prihláste na odber, a kliknite na zvonček,
(0:30:37)  aby vám prichádzali upozornenia.
(0:30:39)  Dobre, teraz sa pomodlíme Zdravas,
(0:30:44)  budeme sa modliť za pokoj jej duše,
(0:30:46)  keď už je svätá v nebi, tak tá modlitba bude použitá za niekoho iného,
(0:30:50)  ale ak ešte nie je, tak dúfam, že ju my všetci tam popoženieme,
(0:30:54)  aspoň takto fungujú modlitby za zosnulých.
(0:30:56)  Oremus:
(0:30:59)  Za pokoj duše matky Angeliky.
(0:31:25)  Dobre, ďalšie, čo zvykla matka Angelika často hovoriť,
(0:31:27)  je modlite sa ruženec.
(0:31:29)  Modlite sa ruženec každý Boží deň, inak nepatríte do tímu.
(0:31:35)  Vezmite tie koráliky do rúk, hrkajte nimi, modlite sa ich každý deň.
(0:31:39)  Otcovia rodín, veďte svoje manželky a svoje deti k modlitbe ruženca každý deň.
(0:31:45)  My tak robíme po večeri.
(0:31:46)  Je dobré ak si nastavíte budík na 20-tu hodinu.
(0:31:50)  Je to čas na ruženec.
(0:31:52)  Deti majú už umyté zuby, sú oblečené do pyžama,
(0:31:55)  takto to chodí u nás.
(0:31:57)  Modlite sa ruženec každý deň, lebo nepatríte do tímu.
(0:32:01)  Čo bolo zbraňou matky Angeliky? Videokamera?
(0:32:06)  Nuž, v istom ohľade áno, ale garantujem vám,
(0:32:10)  že tú čírosť a horlivosť mala vďaku času stráveného s Ježišom skrze Máriu v ruženci.
(0:32:16)  Modlite sa ruženec každý deň, inak nepatríte do tímu.
(0:32:18)  Dobre priatelia, nezabúdajte, že náš Pán Ježiš Kristus povedal,
(0:32:21)  vy ste svetlom sveta a soľou zeme,
(0:32:23)  tak choďte medzi ľudí a buďte slaní. Boh vás žehnaj!
(0:32:27)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka