Kazen o odvolani otca Altmana

11.07.2021USA
0 0

(0:00:00)  Nie som si istý, nakoľko je to vhodné, ale budem pokračovať a poviem,
(0:00:03)  že som šokovaný, veľa sa modlím, ale môj priateľ,
(0:00:08)  otec James Altman, bol odvolaný.
(0:00:15)  Biskup hovorí, že to nie je natrvalo, len dočasne,
(0:00:18)  dokým, nespomínam si presne na slovo, aké použil,
(0:00:22)  nevyhovie biskupovým požiadavkám,
(0:00:25)  ktoré bližšie nešpecifikuje, ani konkrétne nemenuje tie strašné veci,
(0:00:41)  ktorých sa mal otec Altman dopustiť.
(0:00:45)  Žijeme vo veľmi búrlivých časoch,
(0:00:49)  a nechcem vyznievať ako pesimista,
(0:00:55)  lebo zakaždým hovorím, že mám veľkú nádej,
(0:00:59)  a dúfam sa v tom nemýlim, že sú to časy,
(0:01:05)  keď zlo vychádza najavo, je k tomu donútené,
(0:01:14)  aby ho bolo ľahké spoznať.
(0:01:19)  A prečo je to tak?
(0:01:22)  Aby čoraz viac ľudí pochopilo, že toto zlo je skutočné,
(0:01:28)  že keď vyšlo najavo, prestalo byť konšpiračnou teóriou,
(0:01:32)  a stalo sa faktom.
(0:01:34)  Že toto je to zlo, s ktorým máme práve teraz do činenia.
(0:01:40)  A som presvedčený o tom, že sa nájdu biskupi,
(0:01:45)  ktorí sa snažia byť spojencami týchto mocností,
(0:01:52)  ktoré ja nazývam tyraniou, sekulárnou radikálnou tyraniou,
(0:02:01)  a opakujem, bez ohľadu na dôvody, ktoré má k tomu vedú, že si myslím,
(0:02:07)  že do tohto bodu sme sa dostali vďaka systému, ktorý sme si zaviedli,
(0:02:11)  v ktorom hrozí, že vlak s peniazmi viac nedorazí.
(0:02:15)  V minulosti biskupi nemuseli zrádzať svoje morálne zásady, etiku, pravdu,
(0:02:23)  aby prísun peňazí neustával, a predsa dnes to tak robia.
(0:02:28)  A tak tu máme takýchto biskupov, ktorí sa snažia byť zadobre s týmito tyranmi,
(0:02:36)  a potom tu sú biskupi, ktorí z týchto biskupov majú strach,
(0:02:43)  a momentálne je ťažké nájsť nejakých biskupov, ktorí by nespadali do niektorej
(0:02:51)  z týchto dvoch kategórií.
(0:02:53)  Potom tu máme otca Altmana, ktorý na toto všetko upozorňuje.
(0:03:03)  Takmer vidím ich paniku: „Nie, nie, to nemôžeš hovoriť,
(0:03:07)  to nemôžeš robiť. Nie, nie, musíte ich umlčať.“
(0:03:11)  A deje sa to aj iným kňazom.
(0:03:14)  Kňazom, ktorí úctivo slúžia omšu, a otvorene hovoria pravdu.
(0:03:19)  To do veľkej miery vystihuje identitu tých, ktorí sú momentálne prenasledovaní.
(0:03:28)  Ale najviac deprimujúcim je vidieť tých,
(0:03:33)  ktorí na nás útočia, cenzúrujú, prenasledujú,
(0:03:38)  hovoriť nám, či k nim nepatríme, či nepatríme do úzkeho kruhu Boha, Božej rodiny,
(0:03:50)  a predsa vidíte ľudí pripájať sa k tým, ktorí týchto kňazov prenasledujú.
(0:03:59)  Napríklad otca Altmana obviňujú z kultu osobnosti.
(0:04:07)  Povedia vám, že je ako otec Corapi.
(0:04:12)  Na čo sa ich spýtam: „To myslíte vážne?“
(0:04:15)  Takže hovoríte, že každý, kto inšpiruje ľudí,
(0:04:19)  koho posolstvo si ľudia vážia, a nevedia sa dočkať toho ďalšieho,
(0:04:29)  automaticky patrí do kategórie kultu osobnosti.
(0:04:36)  Povedal som, že potom to isté musia povedať o Ježišovi.
(0:04:41)  Musíte to povedať aj o Ježišovi.
(0:04:44)  Nuž, prekročil svoje právomoci tým, že sa vzoprel biskupom.
(0:04:48)  Len som vám povedal, čo sa dnes v Cirkvi deje,
(0:04:53)  a môžete mi veriť, a nemusíte, ale ja som presvedčený o tom, že toto sa deje,
(0:04:59)  a on spolu s inými na to poukazoval, a hovoril,
(0:05:02)  že to takto robiť nemôžeme, takto to robiť nemôžeme.
(0:05:08)  Nuž, ale svätí toto nerobili, vieš, svätí, tí sa zatvorili do pustovne, a nikto...
(0:05:17)  Ale nie, tak to nebolo.
(0:05:22)  Prví apoštoli, všetci Ježišovi učeníci chodili z mesta do mesta,
(0:05:26)  aby získali viac ľudí, a ich posolstvo bolo inšpirujúce,
(0:05:33)  a mnohým ľuďom sa otvorili oči, a povedali si, áno,
(0:05:37)  chcem nasledovať Ježiša Krista, dobre?
(0:05:41)  A rovnako aj tento posol nám pomáhal nasledovať Ježiša Krista.
(0:05:48)  A zároveň môžete vidieť svätých, ktorí hovoria:
(0:05:55)  „Vy hadie plemeno, vy obielené hroby!“
(0:06:00)  Vygúglite si citáty sv. Petra Damianiho.
(0:06:05)  O kom tu hovorím? Hovorím tu o Jánovi Krstiteľovi, Ježišovi Kristovi,
(0:06:10)  a ďalších ľuďoch, ktorí sa vzopreli hierarchii svojej doby,
(0:06:14)  a povedali nie, toto robiť nemôžete.
(0:06:20)  To nie je neposlušnosť, z ktorej je obviňovaný.
(0:06:27)  Je to zažatie svetla v našich časoch.
(0:06:32)  Ježiš povedal: „Brat vydá na smrť brata a otec dieťa.
(0:06:40)  Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.
(0:06:44)  Všetci vás budú nenávidieť.“
(0:06:46)  Budú vás nenávidieť pre moje meno.
(0:06:52)  Všetci? Nie.
(0:06:55)  Budú to tí, ktorí budú počuť posolstvo a žiadať si viac?
(0:07:01)  Ach, to je kult osobnosti.
(0:07:04)  Alebo sú to tí, čo povedia, počkaj, počkaj -
(0:07:07)  pohneváš si elity, tajné spolky, a novodobých tyranov svojou pravdou.
(0:07:19)  Si rozvracač.“
(0:07:21)  Rozčuľuješ ľudí, ktorí chcú žiť v hriechu,
(0:07:26)  a zároveň patriť k deťom svetla,
(0:07:33)  a potom ísť na sväté prijímanie,
(0:07:38)  a takýto príklad dávať zvyšku Božieho kráľovstva.
(0:07:45)  Nemôžem tu spomenuť žiadne mená, ale všetci vieme, o kom je reč,
(0:07:50)  a potom tu máme hierarchiu, ktorá povie, no tak, áno, toto je nový normál.
(0:07:58)  Len do toho, vyznávaj si akúkoľvek ohavnosť,
(0:08:04)  ohavnosť v Božích očiach, praktizuj ju, propaguj ju,
(0:08:10)  a potom príď na prijímanie.
(0:08:15)  A ak sa opovážiš niečo namietať, tak si rozvracač,
(0:08:23)  a musíme ťa odstaviť.
(0:08:26)  A práve tu sa teraz nachádzame.
(0:08:29)  A niektorí z vás povedia: „Pssssst, treba sa na to pozerať z nadhľadu.
(0:08:36)  Bude z toho ukrajovať kúsok po kúsku.
(0:08:40)  Viete, neustále myslím na to, že už sme tu mali hrozné časy,
(0:08:45)  hovorím o filme Sing a Little Louder (Spievaj trochu hlasnejšie),
(0:08:49)  v ktorom kňaz slúžiaci omšu počuje z vlaku, ktorý stojí za kostolom,
(0:08:54)  výkriky ľudí smerujúcich do koncentračného táboru volať: „Pomôžte nám.
(0:08:59)  Zachráňte nás!“, a on na to reaguje tak, že ich chce prehlušať.
(0:09:06)  Najprv tým, že začne hlasnejšie hovoriť,
(0:09:09)  a potom volá na organistu, aby hral hlasnejšie,
(0:09:12)  a všetci hlasnejšie spievali, aby nepočuli, aké hrozné to je všade navôkol.
(0:09:23)  Aké to je? Aké to je?
(0:09:27)  Nuž otče, nemôžete to prirovnávať ku koncentračným táborom so Židmi.
(0:09:30)  1,7 miliardy bábätiek pred našim zrakom...
(0:09:36)  Musím chlapa nazývať dievčaťom.
(0:09:45)  Musím sa pozerať na to, ako dospelý chlap pôjde na záchod pre dievčatká.
(0:09:55)  S akým nadhľadom sa na to mám dívať?
(0:10:00)  Som nútený sa dívať na to, ako kardinál povie,
(0:10:03)  poď prezident, tu máš prijímanie, napriek tomu,
(0:10:08)  že si prvým medzi najvplyvnejšími a najmocnejšími ľuďmi,
(0:10:14)  ktorý propaguje roztrhanie detí na kusy.
(0:10:23)  Od roku 1973 je to celosvetovo 1,7 miliardy.
(0:10:29)  Ale my to berieme s nadhľadom,
(0:10:32)  chceme byť ako tí svätí, ktorí v živote nikoho nenahnevali,
(0:10:36)  zatvorili sa do svojej pustovne a modlili sa tam,
(0:10:38)  pretože toto svätí robili.
(0:10:39)  Nie, nerobili.
(0:10:42)  Boli predhodení levom, vešaní na stromoch,
(0:10:48)  pretože sa opovážili ohroziť agendu vládnucej triedy.
(0:10:57)  Takto to je v kocke.
(0:11:04)  Čo je to za kult osobnosti, preboha.
(0:11:09)  A opakujem, že toto počujeme hovoriť tých,
(0:11:11)  o ktorých sme si mysleli, že sú súčasťou našej rodiny, v našom úzkom kruhu.
(0:11:20)  Brat vydá na smrť brata a otec dieťa.
(0:11:23)  Deti povstanú proti rodičom.
(0:11:26)  Čítate to, a poviete si, nie, to by sa nikdy stať nemohlo.
(0:11:30)  Ale deje sa to práve teraz. Deje sa to.
(0:11:39)  Najprv idú po gauneroch, zberbe, ktorých tyrani začnú trestať, cenzúrovať,
(0:11:47)  čokoľvek, čo môžu urobiť, a potom idú po členoch našej vlastnej rodiny,
(0:11:53)  pridajte sa k nám, presne tak, robí to pre seba, je to kult osobnosti.
(0:12:01)  Potom povedzte to isté aj o Ježišovi.
(0:12:09)  Myslím si, že už aj my sme z toho unavení.
(0:12:14)  Musia využiť každú krízu.
(0:12:20)  Čo to bolo v marci minulého roku?
(0:12:24)  A potom sa to vynieslo na svetlo, aby sme videli pravú tvár ich hnusného zla.
(0:12:31)  Bili sme na poplach.
(0:12:35)  Vyzývali sme sa navzájom k modlitbe a hovorili o tom otvorene?
(0:12:41)  Nie.
(0:12:42)  Pane, to je záchod pre dievčatká, tam ísť nemôžete.
(0:12:46)  Nie, nebudem ťa nazývať ženou, keď si muž.
(0:12:51)  Ježiš hovorí: „Pre mňa vás budú všetci nenávidieť.“
(0:13:03)  Som presvedčený o tom, že stojíme pred rozhodujúcou chvíľou,
(0:13:06)  a myslím si, že si všetci musíme vstúpiť do svedomia.
(0:13:12)  Som ochotný napríklad stratiť členov rodiny, lebo odmietnem
(0:13:15)  nazvať chlapa dievčaťom, keď ním nie je?
(0:13:20)  Budem aktívny a postavím sa na odpor proti tejto tyranii,
(0:13:33)  ktorá sa na nás valí? Budem sa modliť a rozlišovať dary,
(0:13:39)  ktoré si mi dal Bože k tomu, aby som mohol niečo zmeniť,
(0:13:44)  a budovať Božie kráľovstvo?
(0:13:54)  Čo znamená, že to nie je diablovo kráľovstvo,
(0:13:58)  ktoré toľkí z nás umožňujú tvrdením,
(0:14:02)  že svätí nerobili nič iného, len vysedávali v pustovniach a modlili sa.
(0:14:08)  Opäť si prelistujte učebnice dejín, mohli by ste prosím vás tak urobiť?
(0:14:14)  Toto by som im rád odkázal.
(0:14:18)  Toto čítanie prišlo deň po tom, ako bol môj priateľ odvolaný.
(0:14:29)  Niečo také si nevymyslíš.
(0:14:32)  Presne tak, nenávidia ho.
(0:14:34)  Presne tak, ľudia z jeho úzkeho kruhu ho prenasledujú.
(0:14:45)  Nie je žiadnym kultom osobnosti,
(0:14:48)  ale inšpiráciou pre nás všetkých.
(0:14:50)  A tak nám Bože daj pochopiť, čo sa to deje,
(0:14:57)  pomôž nám bojovať proti únave, slabosti, obavám, zbabelosti,
(0:15:14)  čomukoľvek, čo nám stojí v ceste,
(0:15:17)  aby sme sa postavili po boku sv. Petra Damianiho, Jána Krstiteľa, Ježiša Krista.
(0:15:24)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka