Idolatria vo Vatikane? Pachamama v obrazoch.

3,716
Kultúra smrti

Pachamama je v Slovenskej Cirkvi opäť témou. Niektorí kňazi (TU) sa rozhodli nadľahčovať a banalizovať udalosť klaňania sa pohanskému božstvu vo Vatikáne, počas kontroverznej Amazónskej synody. Zdá sa, že ľudská pamäť je krátka. Prinášame preto na pripomenutie fotodokumentáciu z tejto "slávnosti". Nech si každý spraví názor či šlo len o neškodnú snahu o "inkulturalizáciu" ako vravia niektorí Cirkevni prestavitelia, alebo o idolatriu. Verejné uctievanie démona v katolíckych chrámoch. Na otázku či sa obeta Bohu páčila možno odpovedá čo nasledovalo. Do mesiaca sa vo svete rozšírila Corona pandémia. Kostoly na všade zavreli. Žiaden verejny kult na celom svete. Velkonočné sviatky sa prvý krát verejne neslávili. Do dnes sa v svetopeterskej bazilike na Františkov príkaz nesmú sĺúžiť sväté omše. Pánova odpoveď by nemohla byť jasnejšia.

 

Kto  je Pachamama?

Pachamama je pohanská bohyňa plodnosti a zeme uctievaná v Amazonských pralesoch. V európskom kontexte nájdeme podobu tohto démona v božstvách Gaya, Venuša či Afrodita.

12

 

13

 

14

 

B

Illullaillaco múmia. Zachovan múmia dievčatka obetovaného Inkami Pachamame v tzv. "Capacocha" rituáli. Dobové záznamy 1621 AD opisujú ako ľudskú obeť Inkova Pachamem vykonávali. Obeť boli deti ktorým do úst natlačili koka listoy až prestali dýchať.

13

Súčastný šaman pripravuje zápalnú obetu na uzmierenie démona Pachamamy. La Paz, Bolivia.

a

Koka listy sú do dnes súčasťou obetného rituálu Pachameme.

 

Démon vystavený k verejnému kultu

Vatikán počas Amazonskej synody pripravil V Ríme viaceré oltáre k úcte démona Pachamami.

11

 

12

Poklona k aktivistom. Tzv. "mučeníkom zeme" čo zomreli za ochranu ekológie.

 

2

Zátišie v karmelitánskom kostole Santa Maria in Transpontina s oltárom k úcte  Pachamami ako Panny Márie Guadalupskej.

 

C

Sprievodný plagát v kostole Santa Maria in Transpontína. Plagát má vysvetliť poklonu Pachamame v kostole. Zobrazuje nahú ženu, ktorá na jednom prse kojí dieťa a na druhom morské prasa! Žena symbolicky reprezentuje démona Pachamami ktorý kŕmi ako zvierata tak aj ludí.

 

Klaňanie sa démonovi Pachamamy vo Vatikánskych záhradách

5

 

7

 

8

 

9

 

Slávnostný sprievod príchodu démona Pachamamy do kostola

6

Namiesto Eucharistickej procesie, alebo procesie panny Márie, biskupi pod vedením pápeža Františka slávnostne sprevádzajú príchod pohanského démona Pachamamy do chrámu.

 

13

 

4

 

6

 

10

Pápež príma pohanské požehnanie od šamanky

 

15

Vatikánska pamätna minca k oslave démona Pachamamy vo Vatikáne