_large.jpeg

Tajomstvo svätých: zabudnutá sila a moc pôstu

305
Zuzana Smatanová
AltKAT

Existuje mocná duchovná disciplína, ktorú v Písme odporúča náš Pán Ježiš Kristus, a ktorú praktizovali všetci svätí, no na ktorú sa v dnešnej dobe už poväčšinou zabúda - je to pôst

Pôst, inými slovami zámerné zdržiavanie sa pokrmu na istý čas, vyznieva vo veľkej miere proti súčasnej kultúre. Prečo by sme sa v kultúre, v ktorej je telesný pôžitok najväčším dobrom, mali úmyselne zriekať niečoho tak dobrého, uspokojujúceho a nevyhnutného, ako je jedlo? Pretože práve fakt, že jedlo tak veľmi potrebujeme, je dôvodom, prečo má pôst takú moc a silu. Dočasné zrieknutie sa niečoho, čo nevyhnutne potrebujeme pre život, nám totiž umožňuje zamerať sa viac na duchovné veci, ktoré sú pre náš život ešte dôležitejšie. Aj sám Kristus hovorí v Písme: "Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst" (Mt 4, 4).

 

Tu vám ponúkame 10 citátov svätých o dôležitosti tejto duchovnej praxe (voľný preklad):

1) Sv. Augustín: "Pôst očisťuje dušu, dvíha myseľ, podriaďuje telo človeka duchu, vracia srdcu ľútosť a pokoru, rozptyľuje mračná žiadostivosti, hasí oheň nezriadených vášní a zapaľuje pravé svetlo čnosti a zdržanlivosti. Pôst ti umožňuje opäť vojsť do seba." 

2) Sv. Peter Chryzológ: "Pôst je dušou modlitby, milosrdenstvo je zdrojom životnej sily pôstu. Keď sa teda modlíš, tak sa postíš; keď sa postíš, preukazuješ milosrdenstvo; ak chceš, aby bola tvoja prosba vypočutá, počúvaj prosby druhých. Ak budeš načúvať druhým, aj tebe bude načúvať Boh."

3) Sv. Jana Františka de Chantal: "Boh ukrýva víťaznú cenu - večnú slávu, po ktorej vždy tak túžime, do našich umŕtvovaní a do víťazstiev človeka nad sebou samým."  

4) Sv. Izák Sýrsky: "Keď sa človek začne postiť, ihneď vo svojej mysli zatúži po rozhovore s Bohom."

5) Sv. Gregor Veľký: "Duchovný boj nemôžete začať bez toho, aby ste predtým neovládli a neskrotili svoj apetít."

6) Sv. Ján Chryzostom: "Pôst je oporou našej duše: dáva nám krídla, aby sme vystúpili do výšav a radovali sa z vrcholnej kontemplácie! ... Boh nám ako zhovievavý otec ponúka pôst ako liek."

7) Sv. František Saleský: "Okrem známeho účinku pôstu, ako je pozdvihnutie mysle, podriadenie tela duchu, upevnenie čností a získanie nebeskej odmeny, kontroluje pôst aj našu nenásytnosť a chamtivosť, drží na uzde naše zmyslové chúťky a celé telo podriaďuje zákonu Ducha. Ak z tohto dokážeme aspoň trošku, aj tak náš protivník pred nami zastane v hrôze, pretože on sa desí každého, o kom vie, že sa postí."   

8) Sv. Katarína Sienská: "Bez umŕtvovania chúťok si nedokážeme obrániť svoju nevinnosť, pretože Adam zhrešil práve pre svoju slabosť a túžbu po pôžitku." 

9) Sv. Bazil: "Pokánie bez pôstu je neužitočné a márne; Boha uspokojíme naším pôstom."

10) Sv. Alfonz de Ligouri: "Ten, čo uspokojuje našu chuť, je pripravený uspokojiť aj ostatné naše zmysly; keď stratíme ducha sústredenosti, ľahko sa dopustíme chýb urážlivými slovami a nevhodnými gestami. Najväčším zlom nestriedmosti je však to, že vystavuje našu miernosť a zdržanlivosť veľkému nebezpečenstvu." 

 

DISKUSIA k článku