CNA_5ec33a4c53c10_191855.jpg

Pápež František sa modlí, aby svätý Jozef pomohol mladým nájsť svoje povolania

87
Milko Kostovič
AltKAT

Pápež František v piatok uviedol, že svätý Jozef je vzorom pre všetky povolania a modlí sa, aby svätý pomohol mladým rozlišovať povolania, ku ktorým ich Boh zvoláva. 

"Sv. Jozef je vynikajúcim príkladom akceptácie Božích plánov," napísal pápež v posolstve pre Svetový deň modlitby za povolania, ktoré bolo zverejnené 19. marca.

"Nech pomôže všetkým, najmä mladým, ktorí rozlišujú, aby naplnili sny, ktoré pre nich má Boh. Nech v nich inšpiruje odvahu povedať ‘áno‘ Pánovi, ktorý vždy prekvapí a nikdy nesklame."

58. Svetový deň modlitby za povolania sa uskutoční 25. apríla na tretiu veľkonočnú nedeľu. Posolstvo pápeža Františka bolo zverejnené na slávnosť sv. Jozefa s názvom "Sv. Jozef: sen povolania"

V správe pápež poznamenal, že prvá vec, ktorú svätý Jozef vo sne počul, bolo: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa."

"Neboj sa: tieto slová Pán adresuje aj tebe, drahá sestra, aj tebe, drahý brat, kedykoľvek cítiš, že aj napriek neistote a váhaniu už nemôžeš oddialiť svoju túžbu odovzdať mu svoj život."

Pán opakuje slová "neboj sa", keď "sa  uprostred skúšok a nepochopení usiluješ nasledovať jeho vôľu každý deň, nech si kdekoľvek. Sú to slová, ktoré si znova vypočuješ pri každom kroku v svojom povolaní, keď sa vraciaš k prvej láske. Sú refrénom, ktorý sprevádza všetkých, ktorí - ako sv. Jozef - hovoria Bohu áno svojim životom každodennej vernosti."

Pápež František zdôraznil, že "Jozef nemôže zlyhať ako vzor pre všetky povolania. Bol povolaný byť predĺženými aktívnymi rukami Boha, pozdvihnutými k jeho deťom."

"Rád by som preto uvažoval o sv. Jozefovi, ochrancovi Ježiša a Cirkvi, ako o ochrancovi povolaní."

Podľa Františka je svätý Jozef "mimoriadnou postavou"

"Nerobil podivuhodné veci, nemal jedinečnú charizmu ani nevyzeral zvláštne v očiach tých, ktorí sa s ním stretli. Nebol slávny ani pozoruhodný: Evanjeliá sa o ňom vôbec nezmieňujú. Napriek obyčajnému životu však dosiahol niečo mimoriadne v očiach Boha."

František povedal, že je to príklad tichej každodennej vernosti svätého Jozefa voči jeho povolaniu, ktorý je "tajomstvom radosti"

"Chválospev v liturgii hovorí o ‘priezračnej radosti‘ prítomnej v dome v Nazarete. Je to radosť z jednoduchosti, radosť, ktorú denne prežívajú tí, ktorí sa starajú o to, na čom skutočne záleží: vernej blízkosti k Bohu a k našim blížnym."

"Bolo by veľmi dobré, ak by rovnaká atmosféra, jednoduchá a žiarivá, rozvážna a plná nádeje, prenikla do našich seminárov, náboženských domov a presbytérií!"

Pápež napísal: "Modlím sa, aby ste prežívali tú istú radosť, drahí bratia a sestry, ktorí ste šľachetne učinili z Boha sen vašich životov a slúžili mu v bratoch a sestrách skrze vernosť, ktorá je silným svedectvom vo veku prchavých rozhodnutí a emócií, ktoré neprinášajú trvalú radosť."

"Nech vás sv. Jozef, ochranca povolaní, sprevádza s otcovským srdcom!"

 

 

DISKUSIA k článku