jp2.jpg

Hlavný rímsky exorcista: Satan má veľký strach zo sv. Jána Pavla II.

574
Milko Kostovič
AltKAT

Hlavný rímsky exorcista zaznamenal rastúci počet mladých ľudí, ktorí sa dostávajú pod vplyv zla. V posledných rokoch však zároveň zistil, že svätý Ján Pavol II. je mocným orodovníkom v boji za duše. 

Malý, skromný úrad v juhozápadnom Ríme sa javí skôr obyčajne, no odohráva sa v ňom veľký boj medzi dobrom a zlom. Práve na tomto mieste vykonal otec Gabriele Amorth väčšinu zo svojich 70 000 exorcizmov za posledných 30 rokov.

Obyčajné a mimoriadne sily Diabla

"Svet musí vedieť, že Satan existuje," povedal pre redakciu CNA v roku 2011. "Diablov a démonov je mnoho a majú dvojité schopnosti, obyčajné a tie mimoriadne."

86-ročný taliansky kňaz Spoločnosti svätého Pavla a oficiálny exorcista pre Rímsku diecézu vysvetlil tento rozdiel.

"Tzv. obyčajná sila spočíva v pokúšaní človeka, aby sa vzdialil od Boha a vzal ho do pekla. Toto konanie je namierené proti všetkým mužom a ženám všetkých miest a náboženstiev."

"Pokiaľ ide o mimoriadne sily používané Satanom, o. Amorth to vysvetlil tak, ako diabol koná, keď svoju pozornosť zameria konkrétnejšie na jednu osobu. Vyjadrenie tejto pozornosti kategorizoval do štyroch typov: diabolské posadnutie; diabolské trápenie ako v prípade pátra Pia, ktorého diabol mučil; posadnutosti, ktoré sú schopné priviesť človeka do zúfalstva a zamorenia, a keď diabol obsadí priestor, zviera alebo dokonca predmet."

O. Amorth hovorí, že takéto mimoriadne udalosti sú zriedkavé, ale sú na vzostupe. Znepokojuje ho najmä množstvo mladých ľudí, ktorých Satan ovplyvnil prostredníctvom sekt, seáns a drog. Nikdy však nezúfa.

"S Ježišom Kristom a Máriou nám Boh sľúbil, že nikdy nepripustí väčšie pokušenia, aké dokážeme zvládnuť."

Preto poskytuje veľmi vecný návod, ktorý môže každý použiť v boji proti Satanovi.

"Pokušenia Diabla zdoláme predovšetkým vtedy, keď sa vyhneme príležitostiam (pokušeniam), pretože Diabol vždy hľadá naše najslabšie stránky. A potom s modlitbou. My kresťania máme výhodu, pretože máme Ježišovo Slovo, máme sviatosti, modlitbu k Bohu."

"Pretože narušil jeho plány..."

Niet divu, že meno ‘Ježiš Kristus‘ o. Amorth najčastejšie spomína pri vyháňaní démonov. Obracia sa však aj na svätých mužov a ženy s prosbou o nebeskú pomoc. Je zaujímavé, že povedal, že v posledných rokoch sa jeden muž - pápež Ján Pavol II. - ukázal ako mimoriadne mocný orodovník. 

"Spýtal som sa démona viackrát: ‘Prečo sa tak bojíš Jána Pavla II. a dostal som dve rôzne odpovede, obe zaujímavé. Jedna znela: ‘pretože narušil moje plány.‘ Domnievam sa, že mal na mysli pád komunizmu v Rusku a východnej Európe. Kolaps komunizmu."

"Druhá bola: ‘pretože mi vytrhol toľko mladých ľudí z rúk.’ Je toľko mladých ľudí, ktorí sa obrátili vďaka Jánovi Pavlovi II. Možno niektorí už boli kresťania, ale nepraktizovali vieru, ale potom sa s Jánom Pavlom II. vrátili k praktizovaniu. ‚Vytrhol mi z rúk toľko mladých ľudí.‘"

A najmocnejší orodovník? 

"Samozrejme, Madona je ešte účinnejšia. Ach, keď vzývaš Máriu!"

"A raz som sa tiež spýtal Satana: ‘Ale prečo sa viac bojíš, keď vzývam Pannu Máriu, ako keď vzývam Ježiša Krista?‘ On mi odpovedal: ‘Pretože ma viac ponižuje, keď ma porazí ľudské stvorenie, ako keď ma porazí on."

Modlite sa ďalej

Dôležitý je však aj príhovor živých, hovorí o. Amorth. Pripomína ľuďom, že exorcizmus je modlitba a kresťania sa tak môžu modliť za oslobodenie duše alebo miesta od diabla. Potrebné sú však tri veci.

"Pán im (apoštolom) dal odpoveď, ktorá je aj pre nás exorcistov veľmi dôležitá. Povedal, že na prekonanie tohto typu démona potrebujete veľa viery, veľa modlitieb a veľa pôstu. Viera, modlitba a pôst."

"Najmä viera, potrebujete toľko viery. Mnohokrát aj pri uzdraveniach Ježiš v Evanjeliu nehovorí, že som to ja, kto ťa uzdravil. Hovorí, že si uzdravený vďaka svojej viere. Chce vieru v ľudí, silnú a absolútnu vieru. Bez viery nezmôžete nič."

 

DISKUSIA k článku