Klaus Schwab hovorí na Svetovom hospodárskom fóre o veľkom reštarte

14.12.2020SVET
0 0

(0:00:00)  Kríza COVID-19 nám ukázala, že naše staré systémy
(0:00:05)  sú viac nevyhovujúce pre 21. storočie.
(0:00:09)  Ukázali zásadný nedostatok sociálnej súdržnosti, spravodlivosti, inklúzie a rovnosti.
(0:00:19)  Nastal historický okamih, čas nielen na boj s ťažkým vírusom,
(0:00:25)  ale aj pre formovanie systému pre potreby postkoronavírusovej doby.
(0:00:30)  Máme na výber, či zostaneme pasivní, čo povedie k zosilneniu mnohých trendov,
(0:00:39)  ktoré dnes vidíme, ako je polarizácia, nacionalizmus, rasizmus,
(0:00:45)  a napokon nárast sociálnych nepokojov a konfliktov,
(0:00:50)  ale môžeme sa rozhodnúť aj inak, môžeme vybudovať nové sociálne vzťahy,
(0:00:56)  hlavne integrovať budúcu generáciu,
(0:01:01)  môžeme zmeniť naše správanie, a žiť opäť v súlade s prírodou,
(0:01:06)  a môžeme zaručiť, že technológie štvrtej priemyselnej revolúcie
(0:01:11)  budú čo najlepšie využité k tomu, aby nám zaistili lepší život.
(0:01:16)  V skratke, potrebujeme veľký reštart.
(0:01:18)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka