GettyImages-451368758.jpg

Maďarsko odmieta rodovú teóriu v ústavnej novele

125
Milko Kostovič
Kultúra života

Maďarský parlament tento týždeň prijal novelu, ktorou sa dopĺňa národná ústava tak, aby sa jasnejšie zakotvil význam rodiny a rodu v ich tradičnom ponímaní.

V priamom protiklade k rodovej teórii sa v pozmeňujúcom znení uvádza: "Maďarsko chráni právo detí na identitu zodpovedajúcu ich pohlaviu pri narodení a zabezpečuje vzdelávanie v súlade s hodnotami založenými na maďarskej ústavnej identite a kresťanskej kultúre."

Ústavná zmena - deviata v Maďarsku - definuje rodinu ako "založenú na manželstve a vzťahu rodič - dieťa. Matka je žena a mužom je otec". Pro-rodinné organizácie označujú tento krok za víťazstvo pre manželstvo uprostred čoraz nepriateľskejšieho a ideologicky-nabitého prostredia. 

Maďarské právo uznáva manželstvo ako stabilný zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou, no ústavný dodatok stanovuje, že iba ľudia v takomto zväzku si môžu adoptovať deti. Nezadané osoby si môžu adoptovať deti iba na základe zvláštneho súhlasu ministra zodpovedného za rodinné záležitosti.

Dodatok bol schválený parlamentom 134 hlasmi a 45 boli proti; piati sa zdržali. Komunikačný úrad premiéra Viktora Orbána uviedol, že Ústava "teraz chráni právo detí na identifikáciu so svojim rodom pri narodení a výchovu založenú na ústavnej identite Maďarska a kresťanskej kultúre"

Vysvetľujúci text sprevádzajúci legislatívu uvádza, že západná ideológia sa mení spôsobom, ktorý si vyžaduje zaručenie práva dieťaťa na vlastnú identitu v súlade s jeho rodom pri narodení. Následným cieľom je ochrániť dieťa pred duševnými alebo biologickými zásahmi ovplyvňujúcimi jeho fyzické a mentálne zdravie.

Výchova detí podľa maďarskej "ústavnej identity a kresťanskej kultúry" poskytuje novým generáciám možnosť spoznať maďarskú identitu a "chrániť jej suverenitu, ako aj národnú úlohu kresťanstva," poznamenal komunikačný úrad.

Novela tiež zabezpečuje, že iba manželské páry si budú môcť osvojiť dieťa. Týmto krokom sa zabezpečí, aby každé adoptované dieťa malo matku a otca, ktorých úlohy sa nedajú nahradiť. 

Proti novele tvrdo zareagovali pro-LGBT skupiny, ktoré trvajú na tom, že práve oni sú cieľom tejto novely. 

"Toto je čierny deň pre maďarskú LGBTQ komunitu a čierny deň pre ľudské práva," uviedol David Vig, riaditeľ organizácie Amnesty Hungary.

David Vig uviedol, že "tieto diskriminačné, homofóbne a transfóbne nové zákony sú iba najnovším útokom na LGBTQ ľudí zo strany maďarských úradov."

V auguste 2018 maďarská vláda oznámila, že ukončuje programy rodových štúdií na štátnych univerzitách. Rozhodnutiu predchádzalo zhodnotenie, že tieto programy neslúžia nijakému identifikovateľnému účelu a sú založené skôr na "ideológií než na vede"

Bence Rétvári, štátny tajomník ministerstva ľudských zdrojov (EMMI), uviedol, že univerzitné diplomy musia byť založené na vedeckom základe, zatiaľ čo rodové štúdie, "podobne ako marxizmus-leninizmus", sa výstižnejšie označujú ako ideológia než veda, a nie sú vhodné pre univerzitné štúdium. 

Hovorca maďarskej vlády uviedol, že na maďarskom trhu práce nie je dopyt po absolventoch rodových štúdií. 

"Pre podobné štúdie neexistujú žiadny ekonomický základ" a program "neposkytuje študentom zručnosti, ktoré je možné ľahko a priamo premeniť na trhu práce," uviedol hovorca.