Vigano: „Kľúče svätého Petra sú využívané na nastolenie ohavnosti spustošenia“

16.12.2020VAT
0 0

(0:00:12)  Arcibiskup Vigano hovorí, že kľúče sv. Petra
(0:00:14)  sú využívané k nastoleniu ohavnosti spustošenia.
(0:00:30)  Za menej ako dva týždne, sa z milosti Božej,
(0:00:32)  tento rok nášho Pána 2020, ktorý je poznačený hroznými udalosťami
(0:00:36)  a veľkými spoločenskými otrasmi, blíži ku koncu.
(0:00:41)  Dovoľte mi vyjadriť krátke zamyslenie,
(0:00:43)  ktorým obrátim nadpirodzený pohľad ako na nedávnu minulosť,
(0:00:48)  tak bezprostrednú budúcnosť.
(0:00:50)  Uplynulé mesiace predstavujú jeden z najtemnejších okamihov
(0:00:56)  v dejinách ľudstva: vôbec po prvýkrát, od Spasiteľovho narodenia,
(0:01:00)  boli sväté kľúče použité k zatváraniu kostolov,
(0:01:04)  a na obmedzenie slávenia svätej omšie a sviatostí,
(0:01:06)  takmer v očakávaní zrušenia každodennej obety prorokovaného Danielom,
(0:01:12)  ku ktorému dôjde počas vlády Antikrista.
(0:01:17)  Prvýkrát v dejinách sme slávili Veľkú noc Pánovho zmŕtvychvstania,
(0:01:20)  a mnohí z nás boli donútení pomáhať pri omšiach a bohoslužbách Svätého týždňa
(0:01:24)  prostredníctvom internetu, čo nás obralo o sväté prijímanie.
(0:01:28)  Prvýkrát sme si s bolesťou a zdesením uvedomili,
(0:01:31)  že nás opustili naši biskupi a farári,
(0:01:34)  ktorí sa zo strachu zabarikádovali vo svojich palácoch a farách.
(0:01:38)  Videli sme takzvaných generálov a dôstojníkov dezertovať,
(0:01:43)  a v niektorých prípadoch sa dokonca pridať na stranu nepriateľa,
(0:01:46)  čím na Cirkev uvalili bezpodmienečnú kapituláciu.
(0:01:50)  Ani raz, po celé stáročia, nenašla slabosť, zbabelosť,
(0:01:55)  a túžba zbehnúť k našim prenasledovateľom
(0:01:58)  takú úrodnú pôdu u tých, ktorí by mali byť našimi sprievodcami a vodcami.
(0:02:03)  A mnohých z nás najviac pobúrilo uvedomenie si,
(0:02:08)  že do tejto zrady boli oveľa viac zapletení najvyšší cirkevní hodnostári
(0:02:11)  než kňazi a prostí veriaci.
(0:02:16)  Presne z najvyššieho trónu, od ktorého by sme očakávali
(0:02:19)  pevný a smerodajný zásah na obranu Božích práv,
(0:02:24)  slobody Cirkvi a spásy duší, sme namiesto toho dostali pozvánky
(0:02:30)  na dodržiavanie nespravodlivých zákonov,
(0:02:32)  nelegitímnych noriem, a iracionálnych príkazov.
(0:02:35)  A videli sme príliš veľa pritakávania slovám používanými globalistickou elitou
(0:02:38)  ktoré médiá okamžite šírili do sveta zo Svätej Marty ako sú:
(0:02:44)  bratstvo, univerzálny príjem, nový svetový poriadok, lepšia opätovná výstavba,
(0:02:49)  veľký reset, nič už nebude rovnaké, odolnosť - všetky slová nového jazyka.
(0:02:57)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka
(0:03:03)  Pre kompletné znenie listu od arcibiskupa Vigana,
(0:03:05)  prosím navštívte odkaz na lifesitenews uvedený v popise videa.