8657304105_46682d21f7_k.jpg

Pápež František vyhlásil Rok svätého Jozefa

129
Zuzana Smatanová
AltKAT

V utorok, 8. decembra 2020, vyhlásil pápež František začiatok Roku sv. Jozefa, a to na počesť 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi. Podľa dekrétu, podpísaného samotným pápežom, sa tento rok teda začal 8. decembra 2020 a skončí 8. decembra 2021. 

Píše sa v ňom, že pápež rok sv. Jozefa vyhlásil preto, aby "každý veriaci nasledovaním jeho príkladu v sebe posilňoval svoj každodenný život viery a tak sa usiloval o dôsledné plnenie Božej vôle". Pápež zároveň prisľúbil pre tento rok aj mimoriadne odpustky. Dekrét z 8. decembra vydala Apoštolská penitenciária, dikastéria Rímskej kúrie, ktorá dohliada na odpustky, a podpísal ju hlavný penitenciár kdl. Mauro Piacenza a jeho zástupca msgr. Krzystof Nykiel. K tomuto dekrétu pápež František zároveň vydal aj apoštolský list, venovaný Ježišovmu pestúnovi, ktorý nazval Patris corde (S otcovským srdcom); chce sa v ňom podeliť o "osobné reflexie" na ženícha Prebl. Panny Márie:  

"Túžba napísať takýto list vo mne rástla najmä počas mesiacov pandémie, v ktorých sa mnoho ľudí v čase krízy skrytým spôsobom obetovalo v prospech druhých. Každý z nás môže v Jozefovi - ktorý nenápadne a v skrytosti viedol svoj každodenný život - objaviť svojho príhovorcu, svojho vodcu a svoju oporu v ťažkých časoch. Svätý Jozef nám pripomína že tí, čo žijú v skrytosti a akoby v ´úzadí´, zohrávajú jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu v dejinách spásy." Pápež Pius IX vyhlásil sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi 8. decembra 1870 dekrétom Quemadmodum Deus. V súčasnosti Apoštolská penitenciária uviedla, že na

"opätovné potvrdenie univerzálnosti patronátu sv. Jozefa v Cirkvi udeľuje úplné odpustky katolíkom, ktorí sa pomodlia ľubovoľnú schválenú modlitbu, alebo urobia úkon zbožnosti ku cti sv. Jozefa, a to najmä v dňoch 19. marca, kedy slávime meno sv. Jozefa a 1. mája, keď máme sviatok sv. Jozefa Robotníka. Medzi ďalšie významné dni, v ktorých sa dajú získať úplné odpustky, patria: sviatok sv. Rodiny 29. decembra a Nedeľa sv. Jozefa v byzantskom obrade; patrí sem aj dátum 19. každý mesiac a každá streda, ktorá je už tradične dňom sv. Jozefa v latinskom obrade.  

V dekréte sa ďalej hovorí: "V súčasnom kontexte ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov obzvlášť týka starších, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov  nemôžu opustiť domov; tých, ktorých duša nie je náchylná k žiadnemu hriechu a ktorí sa zaviažu hneď ako to bude možné splniť tri zvyčajné podmienky k získaniu odpustkov; tých, ktorí sa doma alebo tam kde sa v danej situácii nachádzajú, nábožne pomodlia modlitbu ku cti sv. Jozefa, nádeji chorých a patróna dobrej smrti a v dôvere obetujú Bohu svoje bolesti a trápenia svojho života." Tri podmienky na získanie úplných odpustkov sú svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca

Vo svojom apoštolskom liste sa pápež František zamýšľa nad otcovskými vlastnosťami sv. Jozefa, opisujúc ho ako milovaného, nežného a milujúceho, poslušného, akceptujúceho a "tvorivo odvážneho". Sv. Otec podčiarkuje, že bol pracovitým otcom. Pápež tohto svätca označuje za "otca v úzadí", citujúc z románu "Tieň Otca", ktorý vydal poľský autor Jan Dobraczyński v roku 1977. Uviedol, že Dobraczyński, ktorého Yad Vashem vyhlásil v roku 1993 za Righteous Among the Nations (Spravodlivého medzi národmi) za záchranu židovských detí vo Varšave počas Druhej svetovej vojny, "používa asociáciu s tieňom na definovanie sv. Jozefa": "Vo vzťahu k Ježišovi bol sv. Jozef pozemským tieňom nebeského Otca - dohliadal na Ježiša, chránil ho a nikdy ho neopustil aby išiel svojou vlastnou cestou. Súčasný svet potrebuje príklad pravého a nefalšovaného otcovstva; svet dnes potrebuje otcov. Nie však tyranov, ktorí potrebujú dominovať nad druhými, aby si kompenzovali vlastné nedostatky a zlyhania. Nie tých, čo si pletú autoritu s autoritárstvom, službu s poklonkovaním, diskusiu s deptaním, charitu s blahobytom, silu s ničením.

Každé skutočné povolanie sa rodí z darovania seba samého, čo je ovocím zrelej obetavosti. Aj kňazstvo a zasvätený život si vyžadujú tento druh zrelosti. V ktoromkoľvek povolaní, či už v manželstve, celibáte alebo panenstve, sa darovanie seba samého nenaplní, pokiaľ sa zastaví pred obetovaním sa; pokiaľ by to totiž tak bolo, tak namiesto prejavu krásy a radosti z lásky, by sa darovanie seba samého mohlo zvrtnúť na nešťastie, smútok a frustráciu. Ak otcovia odmietnu žiť pre svoje deti, otvárajú sa nečakané vyhliadky. Každé dieťa je nositeľom jedinečného tajomstva, ktoré môže vyjsť na svetlo iba s pomocou otca, ktorý rešpektuje slobodu svojho dieťaťa; otca, ktorý si uvedomuje, že otcom a vychovávateľom je najviac vtedy, keď ho už dieťa akoby ´nepotrebuje´, keď sa stáva nezávislým a životom môže kráčať bez jeho ´doprovodu´; vtedy, keď sa stáva akoby Jozefom, ktorý si stále uvedomoval, že jeho dieťa nie je jeho vlastným, ale je len zverené do jeho starostlivosti. Pri každom prejave nášho otcovstva musíme mať na pamäti, že otcovstvo nemá nič spoločné s vlastníctvom; že je skôr ´znakom´, poukazujúcim na väčšie otcovstvo. V tomto zmysle sme všetci ako Jozef - tieňom nebeského Otca, ktorý "necháva vychádzať slnko na dobrých aj zlých a ktorý zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých" (Mt 5, 45); sme tieňom, ktorý všade nasleduje Jeho Syna."     

Pápež František propaguje a odporúča úctu k sv. Jozefovi počas celého svojho pontifikátu, ktorý začal 19. marca 2013 na sviatok sv. Jozefa. Aj homíliu pri svojej inaugurácii venoval tomuto svätcovi: "V evanjeliách sa sv. Jozef javí ako mocný a odvážny muž, ako pracovitý muž, a predsa v srdci veľmi nežný, čo nie je znakom slabosti, ale skôr znakom sily ducha a schopnosti zaujímať sa o druhých, súcitiť s nimi a v láske sa otvárať pre druhých." V erbe Sv. Otca sa nachádza rastlina spikenard (asi meter vysoká, zakončená v tvare ´bodca´, s ružovými zvoncovitými kvetmi) a spája sa s úctou k sv. Jozefovi v hispánskej ikonografickej tradícii.

1. mája 2013 pápež podpísal dekrét, na základe ktorého sa meno sv. Jozefa vložilo do eucharistických modlitieb II, III, IV. Počas apoštolskej návštevy Filipín v roku 2015 pápež vysvetlil, prečo má na svojom pracovnom stole obrázok sv. Jozefa: "Poviem vám niečo veľmi osobné - svätého Jozefa si uctievam s veľkou láskou, pretože je to muž sily a muž, ktorý vie mlčať. Na obrázku na mojom stole sv. Jozef spí. No on aj keď spí, bdie nad Cirkvou! Vieme, že to robí. Takže keď mám problém, napíšem ho na kúsok papiera a položím k jeho obrázku, aby o ňom mohol ´snívať´! Inými slovami, aby prosil za jeho vyriešenie!" Počas svojej generálnej audiencie 18. marca tohto roku vyzval pápež katolíkov, aby sa v časoch nepriazne osudu utiekali k sv. Jozefovi: "V každodennom živote, v práci, v rodine, v radostiach aj v žiali, vždy hľadal a miloval Pána a preto si zaslúži slová chvály v Písme, ktoré ho opisujú ako múdreho a spravodlivého muža. Vždy ho vzývajte, najmä v ťažkých časoch a zverte svoj život tomuto veľkému svätému." Svoj apoštolský list pápež končí naliehavou výzvou všetkým katolíkom, aby prosili sv. Jozefa o "milosť milostí - o svoje obrátenie". Text zakončuje modlitbou:

"Zdravas´, Ochranca Vykupiteľa a Ženích Preblahoslavenej Panny Márie, tebe Boh zveril svojho jediného Syna; v teba vkladala Mária svoju dôveru; pri tebe Kristus dospel na muža. Svätý Jozef, buď otcom aj nám a veď nás, prosím, po našej životnej ceste. Vyprosuj nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a chráň nás od všetkého zla. Amen." 

 

 

DISKUSIA k článku