Neuveríte, čo tieto grafy prezrádzajú o ženách!

10.12.2020USA
1066

(0:00:00)  Dnes to bude parádne video, natrafil som na ohromné údaje,
(0:00:04)  ktoré sledujú zmeny v sexuálnych postojoch a sexuálnom správaní
(0:00:07)  v priebehu desaťročí.
(0:00:09)  Je to hotový poklad, tento druh údajov je mimoriadne ťažké nájsť.
(0:00:12)  Čokoľvek, čo sleduje trendy v priebehu desaťročí s akoukoľvek dôslednosťou,
(0:00:16)  je veľmi vzácne.
(0:00:17)  Pozrite si tento graf.
(0:00:18)  Začína v roku 1937, a je úžasné mať údaje,
(0:00:24)  sledujúce zmeny za viac ako 80 rokov.
(0:00:26)  Vidíte v ňom percento mužov a žien,
(0:00:28)  ktorí boli zamilovaní do svojho prvého sexuálneho partnera.
(0:00:31)  Muži sú vyznačení zelenou a ženy oranžovou.
(0:00:34)  Ako môžete vidieť, u mužov veľké zmeny nenastali,
(0:00:36)  hodnoty sa celé desaťročia pohybovali okolo 50-tich percent.
(0:00:41)  Na druhej strane u žien došlo k výraznej zmene,
(0:00:43)  môžete vidieť, že u nich dochádzalo k neustálemu poklesu,
(0:00:47)  a čoraz menej žien bolo zamilovaných do muža,
(0:00:50)  s ktorým prišli o panenstvo.
(0:00:51)  Koncom 30-tych rokov bolo viac ako 80 percent žien
(0:00:55)  zamilovaných do svojho prvého sexuálneho partnera,
(0:00:57)  ale časom, ako sa dostávame do roku 2014,
(0:01:00)  sa toto číslo znížilo o polovicu na 40 percent,
(0:01:03)  čo je významné, pretože to môže byť možno po prvý raz v ľudských dejinách,
(0:01:08)  kedy u žien je menšia pravdepodobnosť,
(0:01:10)  že budú zamilované do muža, s ktorým prišli o panenstvo, než muži.
(0:01:13)  Samozrejme, že budú pokračovať v tomto mainstreamovom mýte,
(0:01:16)  že v rámci vzťahov a sexu, muží sú tí odporní nadržanci,
(0:01:21)  a ženy dokonalí anjeli, beznádejné romantičky,
(0:01:25)  a naďalej budú túto fámu pretláčať napriek existencii tej nepríjemnej veci,
(0:01:30)  ktorú nazývame skutočnými údajmi.
(0:01:31)  Teraz vám v tomto videu ukážem celý rad grafov,
(0:01:33)  a každý z nich rozpráva veľmi podobný príbeh,
(0:01:36)  ktorý je o tom, že kultúrne zmeny sú jednou z príčin
(0:01:39)  narastajúcej morálnej degenerácie v oblasti ženského sexuálneho správania.
(0:01:43)  Takže ak sa vám páči, keď ženy sú ženské a cudné,
(0:01:47)  a mužov inšpirujú k tomu, aby sa stali lepšími verziami seba samých tým,
(0:01:50)  že pôjdu iným príkladom, toto video budete považovať za dosť deprimujúce,
(0:01:54)  ale na druhej strane, ak máte radi údaje a grafy,
(0:01:57)  toto video sa vám bude páčiť, takže neodchádzajte.
(0:01:59)  Dobre, takže budem pokračovať v tejto téme žien,
(0:02:02)  ktoré spia s mužmi, ktorých neľúbia.
(0:02:04)  Pozrite sa na tento graf: všetky čiary, ktoré tu môžete vidieť,
(0:02:06)  označujú rok zberu údajov.
(0:02:09)  Takže môžete vidieť, že čierna čiara je z roku 1971,
(0:02:12)  a táto zelená čiara je z roku 2015.
(0:02:15)  Ako môžete vidieť, u mladých žien došlo z závratnej zmene.
(0:02:18)  Len pred niekoľkými desaťročiami,
(0:02:20)  by len 30 percent žien povedalo, že sú ochotné vyspať sa s mužom bez toho,
(0:02:25)  aby ho milovali.
(0:02:27)  To nie je až tak dávno, takto to bolo v roku 1992.
(0:02:30)  Ale teraz 80 percent žien tvrdí, že im nezáleží na tom,
(0:02:33)  či sú zamilované do muža, s ktorým majú sex,
(0:02:36)  a existuje len nepatrná menšina, ktorej záleží na láske.
(0:02:40)  V skutočnosti môžete vidieť, kam sa tento trend uberá,
(0:02:42)  každým rokom je láska menej dôležitá, pokiaľ ide o sex.
(0:02:46)  A všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti.
(0:02:50)  Teraz si možno pomyslíte, že to odzrkadľuje zmeny v sexuálnych postojoch
(0:02:54)  naprieč celou kultúrou, veď viete, sex zbavujeme tabu,
(0:02:58)  ľudia sa menej hanbia, prechádzame touto sexuálnou revolúciou,
(0:03:01)  ale ak by to tak bolo, potom by sa to vzťahovalo na celú kultúru,
(0:03:05)  rovnako na mužov ako na ženy,
(0:03:07)  ale keď sa pozrieme na údaje, zbadáme, že to tak zjavne nie je.
(0:03:10)  Pozrite sa na tieto dva grafy.
(0:03:12)  Vidíte na nich percento mužov a žien,
(0:03:15)  ktorí v uplynulom roku mali aspoň dvoch sexuálnych partnerov.
(0:03:19)  Keď sa pozerám na tieto údaje, najviac ma zaujíma
(0:03:21)  najmladšia demografická skupina, teda vo veku od 18 do 24 rokov,
(0:03:25)  pretože ako mládež tejto kultúry sú najlepším barometrom
(0:03:29)  na meranie skutočných zmien v postojoch.
(0:03:32)  Takže ak spoločnosť začne meniť svoje priority a presvedčenia,
(0:03:36)  tieto zmeny zasiahnu mladšiu generáciu ako prvú.
(0:03:40)  Môžete vidieť, že u žien sa toto číslo pohybuje okolo 35-tich percent,
(0:03:45)  veľmi sa nemení, a je to tak už niekoľko desaťročí,
(0:03:48)  takže si pomyslíte, dobre, nie je to veľmi zaujímavé,
(0:03:50)  nemení sa to, zostáva to rovnaké, takže to v skutočnosti nenaznačuje
(0:03:54)  žiadny posun v spoločenských postojoch,
(0:03:56)  až na to, že naznačuje, keď si uvedomíte,
(0:03:58)  že u mužov nastal masívny posun, a potom si začnete klásť otázku,
(0:04:02)  prečo nenastala tomu zodpovedajúce zmena u žien?
(0:04:06)  Vidíte tu, že pred niekoľkými desaťročiami to u mužov bolo podobne ako u žien,
(0:04:10)  číslo sa pohybovalo okolo 40-tich percent,
(0:04:13)  ale teraz, v roku 2015, sa znížilo na polovicu, a je to menej než 20 percent,
(0:04:17)  čo je neuveriteľná štatistika, pretože to znamená,
(0:04:19)  že u mladých žien je v porovnaní s mužmi viac než dvojnásobná šanca,
(0:04:22)  že v uplynulom roku mali dvoch sexuálnych partnerov.
(0:04:25)  Dvojnásobná šanca.
(0:04:26)  To je obrovský nepomer, a odráža to väčšiu slobodu žien
(0:04:29)  v užívaní si svojej hypergamie.
(0:04:32)  Na prvý pohľad si poviete, že vám to nedáva zmysel,
(0:04:35)  prečo by tie hodnoty nemali byť rovnaké,
(0:04:37)  na každú ženu, ktorá má sex, by mal predsa byť zodpovedajúci muž,
(0:04:41)  takže tie hodnoty by mali byť rovnaké.
(0:04:43)  Lenže tu vidíme spoločenský trend,
(0:04:45)  že prístup k sexu má čoraz menší počet mužov.
(0:04:51)  Keďže ženy sa cítia byť oprávnené oddávať sa svojej hypergamii,
(0:04:54)  túžia spať len s úspešnými a vysoko postavenými mužmi,
(0:04:56)  čo znamená, že len tí skutočne vysoko postavení jedinci,
(0:04:59)  muži, ktorí sú na vrchole pyramídy,
(0:05:01)  majú veľmi veľa sexu s kopou žien,
(0:05:03)  ale bežných mužov čoraz viac obchádzajú.
(0:05:06)  Je to znepokojujúci trend, pretože ak to takto bude pokračovať,
(0:05:09)  mohlo by to viesť k občianskym nepokojom,
(0:05:11)  pretože títo muži začnú mať pocit vylúčenia zo spoločnosti,
(0:05:14)  vylúčení zo svojej komunity, čo povedie k nárastu asociálneho správania.
(0:05:19)  Je tu však ešte niekoľko ďalších vysvetlení,
(0:05:21)  prečo majú mladí muži menej partneriek, zatiaľ čo ženy nie.
(0:05:24)  Jednou príčinou je to, že u mladých žien je vyššia pravdepodobnosť
(0:05:28)  stýkania sa so staršími mužmi.
(0:05:30)  Opäť je za tým hypergamia.
(0:05:32)  Ženy hľadajú týchto úspešných mužov,
(0:05:34)  a hoci ona môže mať len 22 rokov,
(0:05:37)  prečo by túžila byť s 22-ročným chlapcom,
(0:05:39)  ktorý doposiaľ nič nedosiahol, keď sa o ňu zaujímajú muži po 30-tke,
(0:05:44)  ktorí majú vysoké pozície a sú zazobaní?
(0:05:47)  Ako som povedal v iných videách,
(0:05:49)  že pokiaľ ide o randenie, tak byť na sklonku puberty a mať čerstvo po 20-tke,
(0:05:52)  je pre muža jedno z najtvrdších období,
(0:05:54)  pretože všetky vaše ženské rovesníčky, ktoré sa vám páčia,
(0:05:57)  sa páčia aj všetkým ostatným mužom z ostatných vekových skupín,
(0:06:01)  a preto je konkurencia tvrdá, a keďže ste ešte v živote toho veľa nedokázali,
(0:06:06)  tak ste tiež na spodku pyramídy.
(0:06:08)  Ďalšie vysvetlenie, o ktorom sa veľmi málo hovorí, je to,
(0:06:11)  že ženy vnímajú iné ženy ako potenciálne sexuálne partnerky,
(0:06:16)  čiže s mužmi sa vôbec nepočíta.
(0:06:18)  Pozrite sa na tieto dva grafy.
(0:06:20)  V tom hornom vidíte ženy, ktoré sa priznali k tomu,
(0:06:23)  že ich sexuálne priťahujú nielen muži.
(0:06:26)  Niekedy tieto hodnoty boli pomerne nízke,
(0:06:28)  len pred pár desaťročiami sa pochybovali okolo 10-tich percent,
(0:06:31)  ale ak sa pozriete na hodnoty za rok 2015,
(0:06:34)  u mladých žien vyskočili až na 40 percent.
(0:06:37)  Je to obrovské percento žien, ktoré sú vyslovene bisexuálne,
(0:06:41)  a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude narastať.
(0:06:44)  Spodný graf zobrazuje podobný trend.
(0:06:46)  V roku 1992, len päť percent mladých žien malo
(0:06:51)  sexuálnu skúsenosť s inou ženou,
(0:06:53)  ale do roku 2015 sa toto číslo zoštvornásobilo na 20 percent.
(0:06:57)  Ak ste bežný chlap po 20-tke, a chcete mať sex so ženou,
(0:07:01)  nikdy to nebolo ťažšie, konkurencia nikdy nebola silnejšia.
(0:07:06)  Údajne žijeme vo veku sexuálneho oslobodenia,
(0:07:10)  ale pre mladých mužov by bolo presnejšie nazvať ho vekom sexuálnej frustrácie.
(0:07:14)  Len sa pozrite na tieto dva grafy.
(0:07:16)  tu vidíme, že v roku 2015 medián počtu sexuálnych partnerov
(0:07:21)  u žien vo veku 18 až 24 rokov bol 5.
(0:07:24)  V tomto grafu pre mužov uvidíte, že ich medián je 2,5.
(0:07:29)  To nie sú nejaké extrémne hodnoty alebo neoverené dôkazy,
(0:07:33)  Sú to údaje získané z celej ľudskej populácie,
(0:07:35)  ktoré ukazujú, že mladé ženy majú dvojnásobne viac sexuálnych partnerov
(0:07:39)  než mladí muži.
(0:07:40)  Ako som povedal, je to vek sexuálneho oslobodenia pre ženy,
(0:07:43)  a vek sexuálnej frustrácie pre mužov.
(0:07:45)  Pozrime sa na ďalšie spôsoby, ako sa ženy stávajú viac sexuálne slobodnými.
(0:07:49)  Máme tu tento graf, ktorý ukazuje priemerný vek mužov a žien,
(0:07:53)  keď stratili panenstvo.
(0:07:54)  Ženská krivka je oranžová, a môžete vidieť tento nepretržite klesajúci trend,
(0:07:59)  v ktorom sa vek žien, keď stratili panenstvo, neustále znižuje.
(0:08:04)  V roku 2009 sa dostala na úroveň 16 a pol roka,
(0:08:08)  ako priemerného veku žien.
(0:08:09)  A to bolo pred 11-mi rokmi.
(0:08:11)  Všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude pokračovať,
(0:08:13)  takže ktovie, aký nízky je teraz.
(0:08:15)  Myslím si, že si treba položiť otázku, či je to dobré,
(0:08:18)  či to skutočne posilňuje postavenie žien,
(0:08:22)  ktoré strácajú panenstvo v čoraz mladšom veku.
(0:08:25)  A nezabúdajte na to, že ak vek 16 rokov je priemer,
(0:08:28)  znamená to, že existuje veľa žien, ktoré stratia panenstvo oveľa skôr.
(0:08:32)  Ako napríklad na každé dievča, ktoré stratí panenstvo v 19-tich,
(0:08:36)  pripadá ďalšie dievča, ktoré stratí panenstvo v 13-tich.
(0:08:39)  Ja neviem, možno je to len môj názor,
(0:08:41)  ale myslím si, že tento trend je znepokojujúci.
(0:08:43)  Tu máme ďalší zaujímavý graf, ktorý ukazuje zmeny v postojoch žien,
(0:08:47)  ktoré sexuálne praktiky považujú za zvrhlé.
(0:08:51)  Zelené čiary ukazujú ich postoje v roku 2007,
(0:08:54)  a oranžové čiary sú ich postoje v roku 2015.
(0:08:58)  Ako môžete vidieť, tak všetky veci v grafe
(0:09:00)  sú dnes menej tabuizované ako pred ôsmimi rokmi.
(0:09:03)  Sadomasochizmus klesol zo 75-ich percent na 58 percent.
(0:09:07)  Skupinový sex klesol zo 64 percent na 49 percent.
(0:09:11)  Pornografia z 25-tich percent na 16 percent.
(0:09:14)  Pozrite si celý tento trend, o koľko stigmatizácia poklesla len za osem rokov.
(0:09:20)  Nepovažujem sa za sexuálneho puritána,
(0:09:23)  ale musím si predstaviť, že to nie sú fantastické správy pre všetkých tých otcov,
(0:09:26)  ktorí majú dcéry vyrastajúce v spoločnosti,
(0:09:29)  v ktorej sú análny sex a výmena partnerov menším tabu.
(0:09:33)  V prípade, že vás zaujíma štúdia, o ktorej som v tomto videu hovoril,
(0:09:37)  tak pochádza z Fínska, a obsahuje celú kopu ďalších,
(0:09:40)  naozaj zaujímavých grafov, a v popise videa nájdete odkaz,
(0:09:43)  na ktorý môžete kliknúť a pozrieť si ďalšie informácie.
(0:09:46)  Kedy by si mal povedať dievčaťu, že sa ti páči?
(0:09:49)  Mali by sme kompletne ignorovať našu biológiu,
(0:09:52)  a nevšímať si, ako žena vyzerá, keď si vyberáme partnerku?
(0:09:54)  Čo robiť, ak ti dala kopačky, ale ponúkla ti priateľstvo?
(0:09:59)  Všetkým týmto témam, a mnohým ďalším sa venujem
(0:10:02)  v exkluzívnych videách na mojej stránke na Patreone.
(0:10:04)  To zahŕňa moje najnovšie video,
(0:10:06)  ktoré vysvetľuje z evolučného hľadiska, prečo ľudia masturbujú až k orgazmu.
(0:10:12)  V tomto videu rozoberám masturbačné návyky zvierat,
(0:10:15)  a do akej miery sú ľudia jedineční v zavŕšení a vyvrcholeniu.
(0:10:19)  Ponúkam v ňom vysvetlenie z pohľadu evolúcie,
(0:10:22)  prečo sú vo všeobecnosti ľudia, a obzvlášť muži, celý čas nadržaní.
(0:10:26)  Hovorím v ňom o zásadných veciach v čom sa ľudia líšia od zvierat,
(0:10:29)  a o psychologických výhodách vyplývajúcich z masturbácie.
(0:10:32)  Na záver uvádzam vysvetlenie z biologického hľadiska,
(0:10:34)  prečo je pre vaše telesné reprodukčné zdravie ako muža dobrý nápad mať orgazmy,
(0:10:40)  ako aj vysvetlenie pre ženské orgazmy, a prečo je to dobrý nápad pre ne.
(0:10:44)  Ak vás zaujímajú vaše vlastné masturbačné návyky,
(0:10:46)  a do akej miery zapadajú do vhodného evolučného rámca,
(0:10:50)  vrelo vám odporúčam pozrieť si toto video.
(0:10:52)  Pre každé video, ktoré uverejním tu na Youtube,
(0:10:54)  uverejním ďalšie bonusové video na mojej Patreon stránke,
(0:10:57)  čo znamená, že teraz ste videli len polovicu z celého obsahu,
(0:11:00)  ktorý som vytvoril.
(0:11:01)  Ak by ste chceli získať prístup k druhej polovici,
(0:11:02)  choďte, a zaregistrujte sa prosím na mojom Patreone,
(0:11:04)  vyjde vás to len na päť dolárov mesačne,
(0:11:06)  a získate okamžitý prístup k celému množstvu exkluzívneho obsahu.
(0:11:08)  Je to výborný spôsob, ako podporiť tento kanál, a rád vás tam uvidím.
(0:11:11)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka