Prejav starostu Giulianiho vo Filadelfii

04.11.2020USA
1098

Táto forma volenia bola odjakživa považovaná za najviach náchylnú k podvodu, hovorí Giuliani vo svojom prejave.

(0:00:00)  Je veľmi smutné, že sme v meste, ktoré je fakticky rodiskom našej demokracie,
(0:00:06)  a toto je jedna z tých najnedemokratickejších vecí, akú som kedy videl alebo stretol,
(0:00:12)  a nie je to tak len tu vo Filadelfii, deje sa to v celej krajine.
(0:00:17)  Podali sme žalobu, čo bolo naozaj potrebné spraviť,
(0:00:24)  pretože tieto volebné lístky zaslané poštou, ako sami viete,
(0:00:28)  sú aj tak veľmi podozrivé, táto forma volenia bola odjakživa považovaná
(0:00:32)  za najviac náchylnú k podvodu, to povedali New York Times,
(0:00:36)  a nesúviselo to nijako s kandidátom prezidentom Trumpom,
(0:00:40)  Nuž, zo zákona by nám malo byť umožnené dohliadať na sčítavanie volebných hlasov.
(0:00:47)  Každý inteligentný človek pod dohliadaním rozumie možnosť skontrolovať to.
(0:00:54)  Podvodnícka demokratická mašinéria Filadelfie si to vykladá tak,
(0:01:00)  že pozorovatelia majú byť vzdialení šesť až deväť metrov,
(0:01:06)  odkiaľ samotný volebný lístok v živote neuvidia.
(0:01:10)  Nikdy nebudú schopní vidieť, či bol náležite opečiatkovaný poštou,
(0:01:13)  či bola na ňom uvedená správna adresa, či na obálke nechýbal podpis,
(0:01:17)  čo sú všetko veci, ktoré častokrát vedú k neuznaniu volebných lístkov,
(0:01:21)  alebo veľmi ľahko k prihodeniu 50-ich tisícov totálne falošných volebných lístkov,
(0:01:25)  pretože na to nikto nedohliada.
(0:01:27)  A takto to šlo 20 hodín.
(0:01:30)  Zatiaľ čo vy všetci ste boli v domnení, že tu vo Filadelfii
(0:01:32)  prebieha spočítavanie legitímnym spôsobom, tak bolo absolútne nelegitímne,
(0:01:37)  takže sme sa obrátili na súd, kde nám pridelili demokratického sudcu,
(0:01:41)  ani vám nemusím hovoriť, aký bol výsledok vo Filadelfii,
(0:01:44)  keď ste dostali demokratického sudcu, očividne politickú figúrku,
(0:01:47)  ktorá ani nepozná význam slova pozorovať.
(0:01:50)  Pozorovať znamená možnosť sa pozrieť,
(0:01:53)  ale ani jedinému republikánovi nebolo umožnené pozrieť sa na ktorýkoľvek
(0:01:57)  z týchto volebných lístkov zaslaných poštou.
(0:01:59)  Pokojne mohli prísť aj z Marsu, čo sa nás týka,
(0:02:01)  alebo by mohli byť z Národného výboru demokratov.
(0:02:03)  Joe Biden mohol voliť päťdesiatkrát, ako vieme, alebo aj päťtisíckrát.
(0:02:08)  Mohli prísť z Camdenu.
(0:02:10)  Bohužiaľ, Filadelfia, hovorím to o mojom vlastnom meste,
(0:02:15)  je volebnými podvodmi známa, je známa tým, že v nej volia zosnulí ľudia,
(0:02:19)  budeme sa musieť pozrieť na to, koľkí mŕtvi volili tentoraz,
(0:02:22)  nemyslel som si, že to budeme musieť urobiť, ale urobíme,
(0:02:25)  a tiež je známa tým, že tu nachytali voliť ľudí z Camdenu,
(0:02:27)  a nebolo by to po prvýkrát, čo sa tak stalo, ale toto už presiahlo všetky medze.
(0:02:33)  A dovoľte mi tiež spomenúť, že sa to nestalo len tu,
(0:02:38)  rovnakú žalobu sme podali aj vo Wisconsine, kde sa stalo presne to isté,
(0:02:43)  až na to, že vo Wisconsine sa záhadne o tretej alebo štvrtej ráno
(0:02:48)  objavilo 120-tisíc volebných lístkov.
(0:02:52)  Odkiaľ sa tie volebné lístky vzali?
(0:02:54)  Nuž nemáme potuchy o tom, či vôbec o volebné lístky ide,
(0:03:00)  či bol na nich podpis, či boli náležite poštou opečiatkované,
(0:03:04)  či nejde o jednu a tú istú osobu, ktorá poslala stotisíc volebných lístkov,
(0:03:09)  a všetky ich započítali.
(0:03:13)  A takýmto spôsobom chceli vyhrať.
(0:03:14)  Pred chvíľou ma informoval bývalý kongresman Sweeney,
(0:03:17)  ktorý cestuje po krajine, a zbiera informácie,
(0:03:21)  že podobná situácia je v Arizone, v Nevade,
(0:03:27)  a kde si John, čo som vynechal?
(0:03:31)  A v Michigane, v Detroite.
(0:03:34)  Opakujem, poviem konkrétne, o čo tu ide.
(0:03:37)  Posielanie volebných lístkov poštou je úplne nová vec,
(0:03:40)  ktorú sme tu nikdy predtým nemali, a v každom z nás to vyvolávalo vážne obavy,
(0:03:45)  pretože veľmi ľahko tak môže dôjsť k podvodu,
(0:03:49)  ale jedna z vecí, o ktorej zákon v súvislosti s tým hovorí, je,
(0:03:52)  že obe strany majú právo volebný lístok skontrolovať.
(0:03:55)  S volebnými lístkami nezúčastnených voličov nakladáme tak,
(0:03:58)  že sa ubezpečíme o tom, že boli náležite podpísané,
(0:04:00)  na obálke vidíme podpis, že boli náležite poštou opečiatkované,
(0:04:04)  že je na nich uvedená správna adresa, až potom ho uznáte.
(0:04:11)  Veľakrát dochádza k spochybneniu niektorej z týchto vecí,
(0:04:14)  a to buď demokratickým zástupcom, alebo republikánskym zástupcom.
(0:04:17)  Nedali nám šancu skontrolovať jedinú z týchto vecí.
(0:04:21)  Ten pán, ktorý tam bol za nás, je tu, a hovorí,
(0:04:24)  že týmto spôsobom prišlo približne stotisíc volebných lístkov
(0:04:27)  v priebehu vyše 20-tich hodín, a plytvali jeho časom,
(0:04:31)  keď mu bránili skontrolovať čo i len jediný z nich.
(0:04:34)  Ale to je potom 120-tisíc volebných lístkov, ktoré treba odpočítať.
(0:04:38)  Takže keď sa pozriete na celkový počet sčítaných hlasov,
(0:04:41)  tých 120-tisíc k nim nepočítajte.
(0:04:43)  A týmto spôsobom Biden získal 60 až 70 percent všetkých hlasov.
(0:04:47)  Neviem, či sa to dialo aj na ďalších miestach,
(0:04:51)  ale bol to dosť častý prípad vo Wisconsine, kde sme podali žalobu,
(0:04:58)  a teraz si ešte musíme posvietiť na ďalšie tri miesta.
(0:05:00)  Pre mňa to znamená toľko, že ide o spoločné úsilie podvodníkov,
(0:05:07)  ktorí riadia Demokratickú stranu,
(0:05:08)  a že v týchto veľkomestách majú svoju podvodnícku mašinériu,
(0:05:12)  to všetci viete, že 20 rokov, 30 rokov, 40 rokov, 50 rokov, 100 rokov
(0:05:17)  vládnutia jednej strany vedie ku korupcii všetkého druhu.
(0:05:20)  Volebný podvod patrí k tým najväčším, pretože takto sa udržíte pri moci,
(0:05:25)  ale my nedovolíme, aby im to len tak prešlo.
(0:05:27)  Nedovolíme im tieto voľby ukradnúť.
(0:05:29)  O týchto voľbách rozhodnú ľudia.
(0:05:31)  A týchto ľudí, elitu, ľudia nezaujímajú.
(0:05:36)  Ľudí majú za chudákov, trkvasov, veď viete, nie sú pre nich dôležití.
(0:05:43)  Ale pre prezidenta Trumpa sú jediným dôvodom, prečo kandidoval,
(0:05:48)  a je to aj jediný dôvod, prečo v tomto ťažení pokračuje,
(0:05:52)  aby váš hlas niečo znamenal, aby váš hlas nezmazalo
(0:05:55)  stotisíc falošných, bezvýznamných, papierových volebných lístkov,
(0:06:00)  ktoré nikto nemohol skontrolovať.
(0:06:03)  Takže budeme v súdnom procese pokračovať,
(0:06:06)  podáme druhú žalobu, a potom podáme federálnu žalobu,
(0:06:10)  a dáme si veľmi záležať na tom, či to podáme na vnútroštátnej úrovni,
(0:06:14)  ale určite to budeme riešiť tu a vo Wisconsine,
(0:06:16)  ale je dosť možné že bude vnútroštátny súd,
(0:06:19)  a skutočne odhalíme skorumpovanosť Demokratickej strany.
(0:06:23)  Toto presiahlo už všetky medze.
(0:06:25)  K takým veciam dochádza vtedy, keď si myslíte, že máte obrovskú moc,
(0:06:29)  a vlastníte médiá, takže si môžete robiť, čo sa vám zachce.
(0:06:33)  Nuž, musím vás sklamať, budeme za ľudí bojovať, obhájime ich právo,
(0:06:38)  a konečný výsledok bude taký, že prezident Trump v Pennsylvánii vyhral.
(0:06:44)  Ešte som v živote nezažil, aby niekto viedol o 400-tisíc hlasov,
(0:06:50)  a bolo už vyše 80 percent hlasov sčítaných, aby vás nevyhlásili za víťaza.
(0:06:54)  V Kalifornii vyhlásili víťaza ihneď po zavretí volebných miestností,
(0:06:59)  o koľko hlasov musí republikán viesť, aby ho tu vyhlásili za víťaza?
(0:07:05)  O koľko hlasov musíme viesť?
(0:07:07)  400-tisíc nestačí, keď je vyše 80% zrátaných?
(0:07:13)  Chcem povedať, že zostávalo už len 14%.
(0:07:16)  Máte nás za hlupákov? Myslíte si, že sme už totálne osprosteli?
(0:07:20)  Niečo vám prezradím, demokrati vás za hlupákov považujú,
(0:07:22)  a myslia si o vás, že ste blázni, a preto vás nazývajú chudákmi a trkvasmi.
(0:07:27)  Toto skončilo, budeme na tom trvať, tieto voľby vyhráme,
(0:07:31)  v skutočnosti sme ich vyhrali, je to len otázka spravodlivého spočítania hlasov.
(0:07:36)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka