Protestant na prehliadke úžasného katolíckeho kostola 1. časť

21.10.2020USA
207

Austin z kanálu Gospel Simplicity je na prehliadke katolíckeho kostola sv. Jána Kentského v Chicagu, IL.

 

(0:00:00)  0,,Ahojte všetci, vítam vás, alebo opäť vás vítam na Gospel Simplicity,
(0:00:02)  0,,dnes mi bude robiť doprovod otec Joshua Caswell,
(0:00:05)  0,,a bude to skutočne zábavné.
(0:00:07)  0,,Mnohí z vás ste možno videli moje video,
(0:00:09)  0,,keď som sem prišiel, a nemal som poňatia, čo robím.
(0:00:12)  0,,Nuž dnes sme sa sem vrátili, aby sme vám urobili prehliadku tohto úžasného kostola,
(0:00:16)  0,,a otec Joshua vám skvelým spôsobom všetko vysvetlí,
(0:00:19)  0,,takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas.
(0:00:21)  0,,Áno, som otec Joshua Caswell,
(0:00:22)  0,,a som farárom v kostole sv. Jána Kentského.
(0:00:24)  0,,Je mi potešením, že spolu s Austinom môžem všetkým divákom Gospel Simplicity
(0:00:28)  0,,urobiť prehliadku Kostola sv. Jána Kentského,
(0:00:30)  0,,ktorý pravdepodobne patrí medzi tie najposvätnejšie miesta v Chicagu,
(0:00:34)  0,,nudiť sa teda nebudete, dúfam, že zaznejú nejaké skvelé otázky a postrehy,
(0:00:38)  0,,keď vojdeme dnu a zbadáme krásne vyzdobený katolícky kostol.
(0:00:42)  0,,Teraz sa nachádzame vo vestibule kostola.
(0:00:45)  0,,Väčšina katolíckych kostolov je v skutočnosti postavená
(0:00:49)  0,,podľa predlohy židovského chrámu,
(0:00:50)  0,,takže tu máte vonkajšie nádvorie, vnútorné nádvorie, máte tu svätyňu a veľsvätyňu,
(0:00:55)  0,,sú tu všetky tieto úrovne, a teraz sme na vonkajšej úrovni,
(0:00:58)  0,,práve sme vyšli po schodoch, a plánujeme vstúpiť
(0:01:01)  0,,cez tieto predné dvere do samotného priestoru kostola.
(0:01:05)  0,,Troje dverí v našom kostole predstavujú tri mystické brány do neba
(0:01:09)  0,,z knihy Zjavení sv. Jána.
(0:01:11)  0,,Je tu bezpočet symboliky, všetko v tomto kostole zahŕňa nejakú symboliku,
(0:01:15)  0,,zabralo by nám to hodiny, ale dnes ochutnáme len kúsok toho,
(0:01:18)  0,,ukážeme si niektoré prekrásne symboly a vysvetlíme,
(0:01:20)  0,,ako k nám prehovárajú, učia nás viere a približujú k Bohu.
(0:01:22)  0,,Tak poďme ďalej a vojdime dnu.
(0:01:31)  0,,Jedna z prvých vecí, ktorú zbadáte, okrem nádhery, ktorá je za nami,
(0:01:34)  0,,je tento krásny medailón na podlahe.
(0:01:37)  0,,Tento medailón je dôležitý, keď kráčame cez prah do posvätného priestoru.
(0:01:43)  0,,Je prevzatý z Anjelskeho mostu v Ríme,
(0:01:46)  0,,takže keby ste v Ríme počas púte prechádzali cez Anjelsky most
(0:01:50)  0,,z profánneho do posvätného Ríma, videli by ste rovnaký nápis.
(0:01:54)  0,,Je v latinčine a píše sa tam, že od tohto bodu sú vítaní pokorní,
(0:01:59)  0,,a pyšných čaká zaslúžený trest, ktorý má v nás vzbudiť náležitý postoj,
(0:02:05)  0,,potrebný pri vstupe na posvätné miesto.
(0:02:07)  0,,Poďme však ďalej, a pozrime sa do vnútra kostola.
(0:02:09)  0,,Musím sa priznať, že keď som sem vošiel prvýkrát,
(0:02:12)  0,,mojou prvou reakciou bolo: „Páni.“
(0:02:15)  0,,Chcem tým povedať, že je úchvátné, to ticho a celá tá atmosféra.
(0:02:19)  0,,Je to čosi úžasné, tá atmosféra by nás mala ohromiť,
(0:02:22)  0,,za tých 17 rokov čo tu som, už som veľakrát túto reakciu zažil,
(0:02:25)  0,,a rôzne reakcie ľudí, väčšinou šlo o hlboký nádych,
(0:02:28)  0,,alebo Páni, alebo Bože môj, čo je v tomto prípade vlastne vhodné,
(0:02:33)  0,,ale tá atmosféra by nás mala ohromiť, pretože kostoly sú stavané tak,
(0:02:38)  0,,aby stvárňovali nebo, alebo prinajmenšom našu predstavu neba,
(0:02:41)  0,,a tak sa dívať na tento priestor ako na nebo.
(0:02:44)  0,,Svätý Augustín nám povedal, že kostoly robíme nádherné,
(0:02:46)  0,,lebo nám majú pripomínať nebo, a tak to, čo tu pre nami vidíme,
(0:02:51)  0,,má byť akousi podobou neba.
(0:02:54)  0,,Síce som v nebi nikdy nebol, ale myslím si, že je to prekrásne.
(0:02:58)  0,,Jedna z prvých vecí, ktoré ľudia komentujú, je táto krásna podlaha z tvrdého dreva,
(0:03:03)  0,,v ktorej sa nachádza 17 rôznych tvrdých drevín z celého sveta,
(0:03:05)  0,,a tieto nádherné medailóny.
(0:03:07)  0,,Ako pôjdeme dopredu, sa pri jednotlivých medailónoch zastavíme a pozrieme si ich,
(0:03:12)  0,,vysvetlíme si ich symboliku, povieme čosi viac o architektúre
(0:03:15)  0,,a minulosti kostola, tak poďme.
(0:03:23)  0,,Keď kráčate dopredu, jedna z prvých vecí,
(0:03:26)  0,,ktoré vám na podlahe udrú do očí, budú tieto symboly,
(0:03:28)  0,,ktoré sú symbolmi Kristovho života.
(0:03:30)  0,,Podlaha je nová.
(0:03:32)  0,,Namiesto toho, aby sme ju nahradili obyčajnými parketami,
(0:03:34)  0,,povedali sme si, prečo ju nevyužiť ako učebnú pomôcku,
(0:03:37)  0,,takže ľudí učí celý Kristov životopis.
(0:03:40)  0,,A úplne prvý medailón, ktorý tu môžete vidieť,
(0:03:42)  0,,tak v ňom vidíte eben, fialový strom Purpleheart, javor Birdseye,
(0:03:45)  0,,v podlahe nájdete 17 rozličných drevín tvrdších než dub, žiadne škvrny,
(0:03:49)  0,,ale samozrejme tu vidíme veľmi známu Dávidovu hviezdu,
(0:03:53)  0,,je to židovská hviezda, ale v jej strede sa nachádzajú dve grécke písmená,
(0:03:57)  0,,a v každom katolíckom kostole alebo katolíckej symbolike
(0:03:59)  0,,sa s nimi stretnete, nazvime ich Kairó,
(0:04:02)  0,,kai je toto x a ró pre grécke písmeno ró.
(0:04:06)  0,,Kai ró sú prvé dve písmena v slove Christos, čo znamená Kristus,
(0:04:12)  0,,a teda symbolizujú Krista, ktorý sa narodil z prisľúbenia,
(0:04:16)  0,,narodil z Dávidovej hviezdy, narodil do tohto dedičstva,
(0:04:19)  0,,takže toto je symbol Krista.
(0:04:21)  0,,A teraz poďme k ďalšiemu.
(0:04:29)  0,,A opäť ako kráčame po podlahe ďalej,
(0:04:31)  0,,a prenikáme stále viac do tohto nádherného posvätného priestoru,
(0:04:34)  0,,zbadáme na nej symboly troch korún.
(0:04:37)  0,,Máme tu tri koruny, a väčšinu ľudí napadne, že samozrejme ide o troch kráľov,
(0:04:41)  0,,ktorí prišli za Ježišom a odovzdali mu dary,
(0:04:43)  0,,ale tieto tri koruny v skutočnosti symbolizujú naše poslanie
(0:04:46)  0,,vo svete ako kresťanov, že cez krst sa stávame kňazmi, prorokmi a kráľmi,
(0:04:51)  0,,a Kristus bol samozrejme všetkými tromi par excellence.
(0:04:55)  0,,Bol kňazom, prorokom a kráľom.
(0:04:57)  0,,Tieto tri koruny nám pripomínajú naše poslanie posväcovať,
(0:05:00)  0,,poučovať a vládnuť po svojom, to sú tri dary Cirkvi,
(0:05:04)  0,,takže v podstate Kristus ako prisľúbený Mesiáš nám tieto tri dary prináša.
(0:05:08)  0,,Fíha, už len tá teológia zapracovaná do podlahy je neuveriteľná.
(0:05:12)  0,,Rozhodne súhlasím.
(0:05:13)  0,,Už som počul o schôdzach výborov nedenominačných cirkví,
(0:05:16)  0,,ktoré sa radili o farbe koberca, ale nemyslím si, že to súviselo s teológiou.
(0:05:19)  0,,Myslím, že máš čistú pravdu.
(0:05:22)  0,,Pravda je taká, že podlahu pred mnohými rokmi navrhol
(0:05:26)  0,,jeden z našich farníkov spolu s farárom, a uvažovali o nej ako o spôsobe učenia ľudí.
(0:05:30)  0,,Nie som si istý, či si si to všimol, ale v skutočnosti ideme dolu kopcom.
(0:05:32)  0,,Všimol si si to?
(0:05:33)  0,,Nie, nevšimol.
(0:05:34)  0,,Bol to jeden z prvých kostolov v Chicagu,
(0:05:36)  0,,ktorý postavili na miernom úbočí, je to len mierny sklon,
(0:05:39)  0,,takže každý môže vidieť oltár, takže ako kráčame dopredu,
(0:05:42)  0,,v skutočnosti schádzame z kopca.
(0:05:44)  0,,Na tomto nádhernom medailóne, môžeš vidieť to,
(0:05:46)  0,,čo nazývame nástrojmi umučenia.
(0:05:48)  0,,Je tu tŕňová koruna, klince, oštep, špongia, kladivo,
(0:05:54)  0,,v podstate je to symbol Kristovho umučenia.
(0:05:58)  0,,Takže tieto medailóny nielenže symbolizujú Krista, ale aj každého kresťana.
(0:06:04)  0,,Každý kresťan si tým musí prejsť, každého kresťana tento osud postretne.
(0:06:08)  0,,Samozrejme, najskôr sa narodíme ako prisľúbenie,
(0:06:10)  0,,potom sme pokrstení, dostávame povolanie kňaza, proroka a kráľa,
(0:06:13)  0,,a napokon samozrejme musíme podstúpiť vlastnú smrť,
(0:06:17)  0,,ako hovorí Pavol, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus,
(0:06:20)  0,,samozrejme, týmto sa príbeh nekončí, takže prejdime k ďalšiemu symbolu.
(0:06:32)  0,,Ďalším symbolom na podlahe je tzv. Vexilla Regis,
(0:06:36)  0,,čo je noblesný termín pre kráľovu zástavu.
(0:06:39)  0,,Táto zástava symbolizuje zmŕtvychvstanie,
(0:06:42)  0,,ide o symbol víťazstva nad smrťou a hriechom.
(0:06:45)  0,,Nenájdeš ho len tu, ak sa pozrieš hore do apsidy,
(0:06:48)  0,,vidíš zlatú apsidu, a na nej obraz Krista, ktorý drží tú istú zástavu.
(0:06:53)  0,,Takže jeho smrť priniesla víťazstvo,
(0:06:56)  0,,a preto drží štandardu, ktorá znamená víťazstvo nad smrťou a hriechom,
(0:06:59)  0,,a zhodou náhod tento symbol používa aj rehoľa,
(0:07:04)  0,,ktorá tento kostol spravovala jedno storočie, resurekcionisti,
(0:07:08)  0,,ktorí sú zasvätení zmŕtvychvstaniu.
(0:07:09)  0,,Fíha, dobre.
(0:07:10)  0,,A napokon posledný medailón, na ktorý sa o chvíľku pozrieme,
(0:07:13)  0,,je osemcípa hviezda.
(0:07:15)  0,,Osem cípov symbolizuje večnosť, či už to bola Konštantínova krstiteľnica,
(0:07:19)  0,,prvé krstiteľnice mali vždy osem strán, ktoré symbolizujú večnosť, dobre?
(0:07:24)  0,,Sedmička znamená plnosť, osmička je večnosť,
(0:07:26)  0,,a preto tu máme túto osemcípu hviezdu.
(0:07:28)  0,,Pre mňa ako farára je jednou z najkrajších vecí vidieť,
(0:07:31)  0,,že keď sa tu koná pohreb, tak ako prinášajú rakvu dopredu,
(0:07:36)  0,,telo zosnulého prechádza všetkými týmito medailónmi,
(0:07:41)  0,,a napokon spočinie na tejto osemcípej hviezde večného života.
(0:07:45)  0,,To by bola bohatá teológia, ktorá nás vovádza do priestoru,
(0:07:48)  0,,a teraz sa môžeme okolo seba poobzerať,
(0:07:51)  0,,pokochať sa týmto veľkolepým miestom,
(0:07:53)  0,,ktoré je ohromujúce, je obrovské, kapacita kostola je približne 1500 ľudí,
(0:07:58)  0,,kostol nás premáha svojou atmosférou a architektúrou.
(0:08:03)  0,,Kostoly sú postavené tak, aby v nás vyvolávali pocit,
(0:08:06)  0,,že je tu niečo väčšie ako my.
(0:08:08)  0,,V posledných 40-tich rokoch v katolicizme prevláda tendencia
(0:08:12)  0,,stavať kostoly, ktoré sa viac podobajú na Pizza Hut,
(0:08:14)  0,,a zistili sme, že ľudská povaha netúži po kostoloch, ktoré vyzerajú ako pizzérie,
(0:08:18)  0,,ale túži po kostoloch, ktoré sú nádherné a skutočné,
(0:08:20)  0,,ako je katedrála v Chartres, alebo Notre Dame, tam to ľudí ťahá,
(0:08:23)  0,,pretože ľudská duša túži po niečom, čo ju prevyšuje.
(0:08:27)  0,,Takže sme v tomto rušnom meste,
(0:08:29)  0,,ale ľudia sem prídu, a táto atmosféra im napomáha
(0:08:31)  0,,pocítiť ich túžbu po nebi, takže či už ste vo Veľkom kaňone,
(0:08:35)  0,,alebo sa pozeráte na západ slnka, je to to isté, ten okamih krásy,
(0:08:39)  0,,ktorý ti umožní zažiť niečo väčšie ako si ty sám,
(0:08:42)  0,,a tak veľa ľudí sem v nedeľu prichádza,
(0:08:44)  0,,mnohí z nich ani nie sú katolíci, alebo dokonca kresťania,
(0:08:48)  0,,možno to sú ateisti, ale prichádzajú sem, pretože táto atmosféra
(0:08:51)  0,,im umožňuje uvedomiť si ich hlbšiu túžbu.
(0:08:54)  0,,Rozhliadni sa okolo a uvidíš nádherné vitráže,
(0:08:56)  0,,napríklad toto okno tu, ktoré je v skutku pozoruhodné,
(0:09:01)  0,,je na ňom osem obrazov, ale je to okno siedmich sviatostí Katolíckej cirkvi.
(0:09:09)  0,,Na samom spodku je vidieť svätého Petra a Krista vo chvíli,
(0:09:16)  0,,keď mu Kristus hovorí: „Ty si Peter, a dávam ti kľúče od nebeského kráľovstva.“
(0:09:19)  0,,A potom, keď pôjdeme v smere hodinových ručičiek,
(0:09:21)  0,,uvidíme tam krst, birmovku, sviatosť oltárnu, sviatosť zmierenia,
(0:09:27)  0,,sviatosť manželstva, pomazanie chorých,
(0:09:29)  0,,prepáčte sviatosť kňazstva a manželstva,
(0:09:32)  0,,takže je tam sedem sviatostí a na spodku scéna, keď Kristus zakladá Cirkev.
(0:09:37)  0,,Je tu veľa vecí, na ktoré by sme sa mohli zamerať,
(0:09:41)  0,,ale jedna z vecí, ktoré máme tu priamo pod nosom,
(0:09:44)  0,,je tento veľkolepý oltár, takže poďme dopredu,
(0:09:46)  0,,a pozrime si tento nádherný oltár.
(0:09:50)  0,,Pokojne sa ma kedykoľvek opýtaj na to, čo chceš vedieť.
(0:09:51)  0,,Áno, je to úžasné, za čo veľmi pekne ďakujem,
(0:09:54)  0,,mám pocit, ako keby som si prešiel celým kurzom teológie,
(0:09:57)  0,,a to som pritom prešiel len uličkou.
(0:10:00)  0,,- Je to celý Kristov životopis.- Celý Kristov životopis.
(0:10:03)  0,,Len spomeniem, že keď si hovoril o ľuďoch, ktorí túžia po takejto atmosfére,
(0:10:06)  0,,a bol som tu v nedeľu ráno, a môžem vám zaručiť,
(0:10:10)  0,,že kostol v nedeľu praská vo švíkoch, čo je krásne vidieť,
(0:10:13)  0,,a ako si povedal, sme priamo v centre, takže je naozaj krásne to vidieť.
(0:10:19)  0,,Snažíme sa, aby bol tento kostol čo najčastejšie otvorený,
(0:10:22)  0,,aby ľudia, ktorých ťažia svetské starosti, mali miesto,
(0:10:24)  0,,kam môžu prísť a modliť sa.
(0:10:26)  0,,Spomínal som, že všetky kostoly vychádzajú z plánu židovského chrámu,
(0:10:31)  0,,takže sme mali vonkajšie nádvorie, teraz sme vo vnútornom nádvorí,
(0:10:33)  0,,a práve sme došli k sanktuáriu.
(0:10:37)  0,,Sanktuárium je miestom neskonalej krásy,
(0:10:41)  0,,a samozrejme je to miesto, na ktorom prebieha svätá omšová obeta.
(0:10:45)  0,,Toto zábradlie, ktoré tu vidíš, budí zdanie deliacej čiary,
(0:10:51)  0,,ale samozrejme, ide o spojovaciu čiaru, ktorá nás privádza ku Kristovi,
(0:10:54)  0,,a táto bránička je otvorená,
(0:10:58)  0,,aby počas božskej liturgie ňou mohla prejsť procesia.
(0:11:01)  0,,Dobre, ale k čomu tu táto bránička je? Hovoríš, že nejde o deliacu čiaru,
(0:11:08)  0,,ale tiež to nadväzuje na chrám, nie každý mohol vstúpiť do veľsvatyne.
(0:11:13)  0,,Akú funkciu tu spĺňa?
(0:11:15)  0,,Správne, v niektorých ohľadoch kňaz a posvätní služobníci,
(0:11:17)  0,,teda kňazi a služobníci, a je to teda takto, že máme niekoho,
(0:11:21)  0,,kto v našom mene vchádza do veľsvatyne,
(0:11:22)  0,,a tak kňaz so sprievodom vchádza cez túto bránu,
(0:11:25)  0,,aby priniesol svätú omšovú obetu, a cez túto istú bránu
(0:11:29)  0,,k nám prúdi požehnanie Cirkvi, kňazov, ktorí na konci omše cez ňu odchádzajú,
(0:11:35)  0,,omša skončila a požehnania nejakým spôsobom prúdia von,
(0:11:38)  0,,a podobne je to aj s týmto oltárnym zábradlím,
(0:11:40)  0,,kam ľudia chodia na sväté prijímanie,
(0:11:42)  0,,ktoré bolo konsekrované na tomto oltári, však?
(0:11:45)  0,,Jedna vec, ktorú v tomto kostole neuvidíte, na rozdiel od väčšiny katolíckych kostolov,
(0:11:51)  0,,je obetný stôl.
(0:11:53)  0,,V tomto kostole už roky rokúce nemáme obetný stôl,
(0:11:57)  0,,všetky naše omše, vrátane anglickej a latinskej omše,
(0:12:00)  0,,sú slávené, ako sme už spomenuli, smerom na východ.
(0:12:03)  0,,Je to Ad Orientum?
(0:12:04)  0,,Presne tak, Ad Orientum.
(0:12:06)  0,,Chcem si získať bonusové body u divákov, čítal som komentáre, chalani.
(0:12:10)  0,,Omša sa tu teda slúži Ad Orientum.
(0:12:12)  0,,Počas omše Ad Orientum sme otočení k východu,
(0:12:15)  0,,pretože slnko vychádza na východe každé ráno,
(0:12:19)  0,,čo tiež symbolizuje krásu vzkriesenia.
(0:12:24)  0,,Na oltári je možné vidieť relikvie.
(0:12:27)  0,,Máme veľa relikvií, a pochybujem, že si ich dnes stihneme ukázať, ale máme ich tu.
(0:12:32)  0,,Relikvie, ktoré máme na oltári patria sv. Jánovi Kentskému,
(0:12:34)  0,,sv. Anne, sv. Stanislavovi, sv. Dominikovi, sv. Hyacintovi,
(0:12:38)  0,,sú to svätí patróni, takpovediac poľskí patróni farnosti.
(0:12:42)  0,,Jedno z krásnych vyobrazení, na ktoré chcem upozorniť,
(0:12:44)  0,,pretože naozaj ukazuje, čo sa deje pri oltári,
(0:12:47)  0,,je vták, ktorý je nad svätostánkom.
(0:12:52)  0,,Keď sa pozrieš na oltár kde je kríž, naozaj tam uvidíš zlatého vtáka.
(0:12:56)  0,,Je ho trošku ťažšie vidieť, a je to pelikán.
(0:13:01)  0,,- Prečo tam však máme pelikána?- Čítaš mi myšlienky.
(0:13:05)  0,,Ďakujem.
(0:13:06)  0,,Pelikány sú svojim spôsobom škaredé vtáky,
(0:13:10)  0,,obvykle si vyberiete orla alebo fénixa, však,
(0:13:13)  0,,ktorí symbolizujú Krista alebo Jána,
(0:13:15)  0,,ale pelikán je v katolíckej symbolike dlho považovaný za obraz Krista,
(0:13:22)  0,,pretože existuje legenda, že keď matka Pelikána nemala v čase nedostatku potravy
(0:13:27)  0,,čím nakŕmiť svoje mláďatá, prebodla si telo,
(0:13:32)  0,,a dala svojim mláďatám piť vlastnú krv, aby ich udržala nažive.
(0:13:37)  0,,Takže symbolizuje Krista, ktorý to robí na oltári pre nás,
(0:13:40)  0,,že nám dáva jesť vlastné telo, dáva nám svoje vlastné telo a krv,
(0:13:45)  0,,že obetovaním sa nám dáva Eucharistiu, takže preto symbol pelikána.
(0:13:51)  0,,Dokonca aj sv. Tomáš Akvinský povedal: „Pie Pellicane, Iesu...“
(0:13:54)  0,,Láskavý Pelikán Ježiš, čo je úžasný chválospev na Eucharistiu.
(0:13:58)  0,,A tak vpravo dole pod ním je kríž, a potom tamto je svätostánok, tak si to nazval?
(0:14:05)  0,,Správne, tá najdôležitejšia vec v katolíckom kostole je svätostánok,
(0:14:09)  0,,ktorý je často kovovou schránkou vyrobenou zo vzácnych kovov,
(0:14:13)  0,,v ktorom je umiestnená svätá hostia.
(0:14:16)  0,,Svätá hostia je samozrejme konsekrovaný chlieb z omše,
(0:14:20)  0,,z ktorého sa, ako my katolíci veríme, stáva Ježišovo telo a krv, duša a božstvo,
(0:14:25)  0,,a tak ide o tú najcennejšiu vec, ktorú máme.
(0:14:28)  0,,Takže áno, sme v sanktuáriu, a samotná veľsvatyňa je miesto,
(0:14:31)  0,,v ktorej sú uchované posvätné prvky.
(0:14:33)  0,,Preto keď vstúpiš do katolíckeho kostola, uvidíš lampu,
(0:14:37)  0,,v našom prípade sú to dvaja anjeli držiaci lampy,
(0:14:40)  0,,vo väčšine katolíckych kostolov je to červené svetlo,
(0:14:43)  0,,ktoré symbolizuje Ježišovu prítomnosť,
(0:14:45)  0,,a táto lampa v sanktuáriu nám dáva najavo, že je tam prítomný Kristus,
(0:14:49)  0,,a preto keď katolíci idú okolo kostola sa prežehnajú,
(0:14:51)  0,,alebo si dajú dolu klobúk, alebo v priebehu dňa sa tu ľudia zastavia,
(0:14:56)  0,,a naše dvere sú im otvorené, pretože chcú navštíviť Krista vo svätostánku,
(0:15:00)  0,,v spôsobe, akým sa nám dal k dispozícii.
(0:15:02)  0,,A z rovnakého dôvodu si ľudia pokľaknú, keď vstúpia do kostola, predtým než si sadnú?
(0:15:08)  0,,Presne tak, som si istý, že si to videl, keď si katolíci idú sadnúť do lavice,
(0:15:12)  0,,tak predtým pokľaknú na jedno koleno,
(0:15:16)  0,,je to symbol úcty ku Kristovi vo sviatosti.
(0:15:21)  0,,Pri iných oltároch v kostole toto ľudia nerobia, len sa poklonia svätému obrazu,
(0:15:26)  0,,ale tu pri svätostánku si pokľaknú.
(0:15:28)  0,,Fíha, a je tu aj tento obraz priamo nad oltárom, čo je na ňom vyobrazené?
(0:15:36)  0,,Iste, na obraze nad oltárom je vlastne patrón našej farnosti,
(0:15:41)  0,,sv. Ján Kentský, podľa ktorého je aj kostol nazvaný.
(0:15:44)  0,,Dokonca aj katolíci pozerajúci práve Gospel Simplicity
(0:15:48)  0,,pravdepodobne o Jánovi Kentskom nikdy nepočuli,
(0:15:50)  0,,je to ten najmenej známy svätý.
(0:15:52)  0,,Každý počul o sv. Františkovi, sv. Dominikovi, sv. Augustínovi,
(0:15:54)  0,,ale sv. Ján Kentský je dosť málo známy, ale v Poľsku bol ľuďom dobre známy,
(0:16:00)  0,,bol profesorom na Jagelonskej univerzite,
(0:16:03)  0,,je to úžasná univerzita v Európe a on bol na nej profesorom,
(0:16:08)  0,,a učil tam Mikuláša Kopernika, bol to skvelý profesor známy svojou erudovanosťou,
(0:16:14)  0,,ale na tomto obraze je sv. Ján Kentský zobrazený pri tom,
(0:16:18)  0,,keď sa udial zázrak so džbánom.
(0:16:21)  0,,To mladé dievča šlo po najväčšom verejnom námestí sveta,
(0:16:27)  0,,a v čase hospodárskej nerovnováhy, ide na trhovisko predať mlieko,
(0:16:32)  0,,pričom zakopne o dlažobné kocky.
(0:16:34)  0,,Bol som na tom námestí, a pravdepodobne som zakopol o tie isté dlažobné kocky,
(0:16:37)  0,,sú uložené veľmi nerovnomerne, takže zakopne tam o dlažobné kocky,
(0:16:40)  0,,rozbije džbán a mlieko sa rozleje.
(0:16:43)  0,,Prežíva jeden z tých strašných dní,
(0:16:45)  0,,a otec Ján k nej pribehne, pozrie sa na ňu, a v podstate jej povie,
(0:16:50)  0,,aby neplakala nad rozliatym mliekom.
(0:16:54)  0,,Nie, to jej nepovedal, ale vieme, čo urobil.
(0:16:57)  0,,Pozbieral úlomky džbánu a vrátil ho do pôvodnej podoby, zložil ho naspäť,
(0:17:06)  0,,a dievčaťu povedal, aby šla k rieke za kostolom.
(0:17:10)  0,,K rieke za týmto nádherným kostolom, ktorý je skutočným kostolom v Európe,
(0:17:13)  0,,je to Bazilika sv. Márie, a nabrala z tej rieky vodu.
(0:17:18)  0,,Tú vodu mu naspäť prinesie, otec Ján ju požehná,
(0:17:21)  0,,a voda v džbáne sa premení na sladké plnotučné mlieko.
(0:17:26)  0,,Takže tento zázrak tvorí samotný základ evanjelia o tom,
(0:17:31)  0,,čo tu robíme, je to o obnovení rozbitého.
(0:17:35)  0,,A to nielen kostola, ako tento kostol bol rozbitý,
(0:17:38)  0,,od 20-tisíc farníkov v roku 1988 sme klesli na účasť 40 ľudí na nedeľnej omši,
(0:17:45)  0,,a kostol sa rozpadal, ale keď sme začali správne slúžiť liturgiu,
(0:17:49)  0,,správne uctievať Boha, ľudia začali prichádzať,
(0:17:51)  0,,a toto miesto sa opäť naplnilo krásou a milosťou sakrálnej hudby,
(0:17:55)  0,,takže džbán je takou analógiou, ale nielen analógiou pre kostol,
(0:17:59)  0,,ale pre každého z nás, ktorí sme sa našim krstom stali takou nádobou,
(0:18:05)  0,,ktorá je naplnená Božou milosťou, alebo takým mliekom Božej milosti.
(0:18:09)  0,,Alebo hriechom, alebo pre akýkoľvek iný dôvod, zlomenosť, ktovie,
(0:18:14)  0,,padáme, džbán sa rozbíja a milosť z nás uniká.
(0:18:18)  0,,Ale Boh nám prisľúbil, že nás zlepí opäť dokopy, a ešte viac,
(0:18:23)  0,,naplní nás a umyje vodou, a potom naplní ešte výživnejším a sladším mliekom,
(0:18:30)  0,,než v nás bolo predtým.
(0:18:32)  0,,Vlastne najviac sa mi páči v tomto kostole posvätná liturgia na veľkonočnú vigíliu,
(0:18:37)  0,,keď z tejto kazateľnice spieva diakon tzv. Exultet,
(0:18:43)  0,,čo je vynikajúci chválospev pre veľkonočnú vigíliu v ktorom zaznieva:
(0:18:46)  0,,O Felix Culpa - Ó štastná vina.
(0:18:50)  0,,Ó nevyhnutný Adamov hriech, ktorý sa nám zaslúžil o takého veľkého Vykupiteľa,
(0:18:56)  0,,neexistuje vina, ktorá by sa nedala napraviť.
(0:18:59)  0,,To je nádherné.
(0:19:01)  0,,Takže tento obraz rozbitého džbánu znázorňuje,
(0:19:04)  0,,že neexistuje nič, čo by sa nedalo opraviť alebo zlepšiť, čo sa raz rozbilo,
(0:19:09)  0,,a tak rehoľná komunita, ktorá tu bola založená,
(0:19:11)  0,,a ktorej som predstavený, sa venuje obnove posvätného
(0:19:15)  0,,prostredníctvom krásy liturgie, skrze svätú omšu, uctievanie Boha,
(0:19:19)  0,,pretože chceme dať ľudí opäť do poriadku,
(0:19:21)  0,,či už cez 700 spovedí, ktoré si v nedeľu vypočujeme.
(0:19:25)  0,,Sedemsto?
(0:19:27)  0,,Spovede sú niečo úplne iné musím povedať,
(0:19:28)  0,,každú nedeľu sa v tomto kostole vyspovedá 700 ľudí,\Nktorí sem prídu,
(0:19:32)  0,,sú zlomení, ale zažijú tú skúsenosť novosti a bohatstva Božej milosti,
(0:19:37)  0,,cez túto veľkú sviatosť.
(0:19:39)  0,,Fíha, to je úžasné, vieš, pamätám si na to, keď som tu bol,
(0:19:42)  0,,a videl tie rady čakajúce na spoveď, ale netušil som, že je tých ľudí až toľko.
(0:19:46)  0,,Poviem ti, že jedného dňa sme tu mali návštevu,
(0:19:47)  0,,a opýtali sa nás, kto sú všetci tí demonštranti?
(0:19:50)  0,,Opýtal som sa, akých demonštrantov to myslia?
(0:19:52)  0,,No všetkých tých stojacich ľudí v kostole.
(0:19:54)  0,,- A to boli ľudia, ktorí stáli v rade na spoveď.\N- Páni.
(0:19:57)  0,,Ľudia túžia po odpustení, chcú byť k sebe úprimní.
(0:19:59)  0,,Trošku neskôr sa môžeme porozprávať o spovedi.
(0:20:02)  0,,Ale toto tu je sanktuárium, tu je hlavný oltár, ktorý je nádherný,
(0:20:09)  0,,a určitým spôsobom nám zobrazuje urodzenosť, majestát a milosť,
(0:20:12)  0,,dáva nám najavo, že Boh je veľký, a my ho náležitým spôsobom uctievame.
(0:20:18)  0,,Takže teraz by som ti rád ukázal ďalšie miesto v kostole,
(0:20:21)  0,,presuňme sa teda k našej hlavnej kazateľnici.
(0:20:23)  0,,Je skutočne úžasná, nie je len nádherná, ale aj praktická.
(0:20:28)  0,,Je z dubového dreva, ale vyrobená takým spôsobom,
(0:20:34)  0,,že predtým, ako boli vôbec mikrofóny, dokázalo kazateľa počuť takmer 2000 ľudí v kostole.
(0:20:41)  0,,Takže na jej strieške je vidieť symbol Ducha Svätého, je tam holubica,
(0:20:46)  0,,a keď kazateľ hovoril, zvuk sa odrážal k zhromaždeniu pod ním,
(0:20:50)  0,,takže je to praktická vec predtým, než existovali zosilňovače zvuku.
(0:20:54)  0,,To je naozaj pekné.
(0:20:55)  0,,Predstav si, ako Cirkev fungovala celých tých 19-storočí bez techniky zosilňujúcej zvuk.
(0:21:11)  0,,A teraz ideme smerom k tzv. oltáru Panny Márie alebo Máriinmu oltáru.
(0:21:20)  0,,Väčšina kostolov má okrem hlavného oltára
(0:21:23)  0,,aj vedľajšie oltáre k úcte rôznych svätých.
(0:21:27)  0,,A konkrétne tento oltár je zasvätený Panne Márii,
(0:21:31)  0,,a vidíme na ňom veľmi známu ikonu Panny Márie.
(0:21:34)  0,,Nemyslím teraz takú ikonu akú má nejaká aplikácia na smartfóne,
(0:21:38)  0,,či čosi podobné, ale ikona je okno.
(0:21:41)  0,,Máme tu sochy, na oboch stranách môžeš vidieť sochy,
(0:21:44)  0,,ale ikona je okno, cez ktoré sa pozeráme na Máriu,
(0:21:47)  0,,a ona sa pozerá na nás, alebo sa pozeráme na Pána, a on sa pozerá na nás.
(0:21:50)  0,,Istým spôsobom je to okno do neba.
(0:21:52)  0,,Nebol by to poľský kostol, keby v ňom chýbala ikona čiernej Madony,
(0:21:58)  0,,alebo Čenstochovskej Panny Márie.
(0:22:00)  0,,Väčšina poľských kostolov má tento obraz,
(0:22:02)  0,,pretože v Poľsku je to veľmi známy obraz,
(0:22:04)  0,,o ktorom dokonca legenda hovorí, že ho namaľoval svätý Lukáš
(0:22:09)  0,,na stôl patriaci svätej rodine.
(0:22:12)  0,,Je to dlhý príbeh, dalo by sa o ňom veľa rozprávať,
(0:22:14)  0,,ale toto je Čenstochovská Panna Mária, ide o kópiu obrazu.
(0:22:17)  0,,Táto ikona je istým spôsobom duchovným srdcom farnosti,
(0:22:21)  0,,pretože v nedeľu po svätej omši sa okolo neho schádza kopa ľudí,
(0:22:25)  0,,a prichádzajú sem, aby sa podelili o svoje radosti a strasti so svojou Mamou,
(0:22:30)  0,,s Ježišovou Mamou.
(0:22:32)  0,,A poviem to ako bývalý letničiar, ktorý mal problém s mariánskou zbožnosťou,
(0:22:39)  0,,a toto je pravý opak toho,
(0:22:41)  0,,keď máte Máriu pokrytú striebrom a zlatom,
(0:22:43)  0,,s množstvom šperkov a korunami, ale poviem vám, ako to vnímam ja,
(0:22:47)  0,,svoju vlastnú skúsenosť, že dívať sa na Máriu je tak jednoduché,
(0:22:51)  0,,ako pozerať sa na Mesiac.
(0:22:53)  0,,Mesiac je prekrásny, keď sa naň vonku pozeráte, pretože odráža slnko.
(0:22:57)  0,,A Mária je prekrásna, lebo odzrkadľuje svojho Syna,
(0:22:59)  0,,a tak nič z jej svetla nemôže nikdy ubrať na svetle jej Syna Ježiša,
(0:23:02)  0,,a tak keď hľadáme Ježiša, na koho je lepšie sa obrátiť, než na Máriu?
(0:23:06)  0,,Mám svoju vlastnú skúsenosť s Máriou,
(0:23:08)  0,,ale tento obraz konkrétne bol vyčistený,
(0:23:10)  0,,a tieto nádherné koruny, boli vyrobené z klenotov, ktoré darovali naši farníci.
(0:23:16)  0,,Ak sa pozrieš na golier na Ježišovom krku,
(0:23:19)  0,,uvidíš náramok od Versaceho z Michigan Avenue.
(0:23:22)  0,,Na samej špičke Máriinej koruny je obrúčka od niekoho,
(0:23:26)  0,,kto sa v tejto farnosti sobášil.
(0:23:27)  0,,Takže tieto koruny boli odvezené do Ríma, kde ich požehnal Ján Pavol II.,
(0:23:31)  0,,počas súkromnej omše ich požehnal, a tento obraz nazval
(0:23:37)  0,,Matkou Božou z Chicaga.
(0:23:41)  0,,A tak v skutočnosti je to také centrum každej nevesty, ktorá sa vydala,
(0:23:45)  0,,necháva jej tam kyticu, každý vojak, ktorý ide do vojny,
(0:23:48)  0,,necháva tam svoj meč alebo čiapku, je to tak trochu modlitba,
(0:23:51)  0,,a vidíte to vo väčšine kostolov, zbadáte v nich oltár,
(0:23:54)  0,,ale vždy tam bude aj bočná kaplnka pre Máriu,
(0:23:56)  0,,keby si chcel nadviazať na materinskú stránku Márie,
(0:23:59)  0,,ktorá určitým spôsobom predstavuje prekrásnu materinskú lásku Boha k nám,
(0:24:03)  0,,a podľa čoho to vieme? Nuž mohli by sme sa hlbšie zaoberať Máriou,
(0:24:06)  0,,ale je toho očividne veľa.
(0:24:08)  0,,Áno, a keď hovoríš, že je to oltár, slúžil by si omšu aj na ňom?
(0:24:11)  0,,Áno, z tohto dôvodu aj väčšina starých kostolov má veľa oltárov,
(0:24:15)  0,,pretože kňazi neslúžili omšu spoločne, ale každý slúžil omšu sám.
(0:24:19)  0,,A tak pri niektorých príležitostiach, ako na Vianoce alebo na pamiatku zosnulých,
(0:24:23)  0,,by si v našom kostole videl kňazov slúžiť omše na všetkých tých rozličných oltároch.
(0:24:26)  0,,Páni.
(0:24:27)  0,,Takže áno, slúžil som omšu na tomto oltári,
(0:24:29)  0,,a pravda je taká, že svoju úplne prvú omšu som slúžil na tomto oltári.
(0:24:31)  0,,Vážne, fíha, som si istý, že to musí byť silná spomienka.
(0:24:35)  0,,To rozhodne je.
(0:24:36)  0,,Vstúpme teraz a prezrime si túto nádhernú kaplnku s relikviami.
(0:24:42)  0,,Jedna z vecí, s ktorou sa v katolíckych kostoloch nestretneš často,
(0:24:44)  0,,sú relikvie, a relikvie sú samozrejme kúsky svätých, ich kostí,
(0:24:51)  0,,existujú rozličné typy relikvií.
(0:24:53)  0,,Sú prvotriedne relikvie, kam patrí skutočný pramienok vlasov alebo kosť svätca,
(0:24:57)  0,,potom druhotriedne relikvie, čo je ich oblečenie,
(0:25:00)  0,,a napokon treťotriedne relikvie, čo sú veci, ktoré sa dotkli posvätných relikvií.
(0:25:04)  0,,Je to záležitosť stará ako samotná Cirkev.
(0:25:07)  0,,Už od samého začiatku kresťania ukrývajúci sa v katakombách
(0:25:10)  0,,šli do amfiteátra alebo kolosea, aby zachránili kosti mučeníkov,
(0:25:16)  0,,uchovali ich, a vlastne sa modlili v katakombách,
(0:25:19)  0,,kde boli pochované kosti svätých.
(0:25:21)  0,,Faktom je, že každý oltár, každý oltárny kameň má v sebe relikviu,
(0:25:25)  0,,pretože prvé omše sa slúžili nad hrobmi svätých.
(0:25:29)  0,,Ale medzi týmito relikviami nájdeš všetko od pár kvapiek krvi sv. Januária,
(0:25:33)  0,,rukavicu pátra Pia, máme tu jazyk sv. Jána Nepomuckého...
(0:25:39)  0,,- Jazyk?\N- Presne tak, jazyk.
(0:25:40)  0,,Máme tu malé kostičky z prstov, máme tu apoštolov, svätých,
(0:25:44)  0,,v tomto kostole je 2000 relikvií, a na sviatok všetkých svätých
(0:25:49)  0,,ich všetky vyložíme na všetky tieto oltáre.
(0:25:51)  0,,V Katolíckej cirkvi samozrejme veríme v spoločenstvo svätých,
(0:25:54)  0,,že nie sme sami, že tí, ktorí nás predišli do večnosti a sú v nebi,
(0:25:59)  0,,sú súčasťou spoločenstva svätých.
(0:26:01)  0,,A ja som mal problém pochopiť, prečo sú relikvie také dôležité,
(0:26:05)  0,,prečo by sme ich mali mať, ale poviem ti jednu historku čo som zažil potom,
(0:26:09)  0,,ako Chicago Cubs vyhrali svetovú sériu,
(0:26:12)  0,,čo bolo sto rokov od 1908, čiže to bol rok 2006... 2016.
(0:26:19)  0,,V centre Chicaga bolo päť miliónov ľudí,
(0:26:21)  0,,a pamätám si na tú chvíľu, keď som stál na ulici a zo zeme som zdvihol modrú konfetu,
(0:26:29)  0,,a vravím si, že toto sa už nezopakuje, Cubs ešte dlho opäť nevyhrajú svetovú sériu,
(0:26:33)  0,,takže si ju chcem nechať na pamiatku, kúsok tohto víťazstva Cubs,
(0:26:37)  0,,a taký starší pán mi ju vytrhol z ruky, lebo ju tiež chcel, tak mi ju ukradol z ruky,
(0:26:43)  0,,a tak som si položil otázku, prečo je to také cenné, veď je to len kúsok papiera,
(0:26:46)  0,,ale určitým spôsobom všetci túžime po kúsku víťazstva,
(0:26:49)  0,,po kúsku tej slávy, a relikvie sú istým spôsobom kúskom slávy.
(0:26:53)  0,,Títo svätí premohli hriech a smrť, ktorí boli umučení pre Ježišovo meno.
(0:26:58)  0,,Je tu veľa prekrásnych relikvií, budeš musieť natočiť ďalšie video len o relikviách.
(0:27:02)  0,,Som si istý, že ľudia ti napíšu kopu komentárov.
(0:27:07)  0,,Máme tu čelustnú kosť panny ****
(0:27:11)  0,,máme tu všetky druhy kúskov celých relikvií,
(0:27:13)  0,,faktom je, že dokonca tu máme kompletné telo svätého.
(0:27:18)  0,,Vy tu máte telo?
(0:27:20)  0,,Tu je uložené celé telo svätého.
(0:27:22)  0,,Vytiahnem si svoju malú baterku a ukážem vám ho.
(0:27:28)  0,,Toto je svätý Simplicius, je to mučeník z druhého storočia,
(0:27:32)  0,,a bol zabitý počas panovania Diokleciána s menom Ježiš na perách.
(0:27:36)  0,,Cez toto okienko môžeš vidieť jeho lebku,
(0:27:43)  0,,a miesto, kde bol ubitý na smrť pre meno Ježiš,
(0:27:46)  0,,takže tu máme kompletnú kostru sv. Simplicia, mučeníka.
(0:27:51)  0,,- Fíha, z druhého storočia?- Áno.
(0:27:53)  0,,To je úžasné.
(0:27:57)  0,,Musím sa ťa opýtať, keď sme tamadiaľ prechádzali,
(0:27:59)  0,,namočil si si do tej veci ruku, prečo si to urobil?
(0:28:04)  0,,To bola svätená voda, väčšina kostolov má sväteničky,
(0:28:08)  0,,a je to taký môj zvyk, ktorý má väčšina katolíkov,
(0:28:13)  0,,takže si namočím prsty do svätenej vody, počkaj, ukážem ti to,
(0:28:17)  0,,urobím to na kameru, takže takto si ich namočím, a urobím s vodou znamenie kríža,
(0:28:22)  0,,čím požehnám sám seba.
(0:28:25)  0,,A prečo to robíme?
(0:28:26)  0,,Nuž, istým spôsobom si tak pripomínaš svoj krst.
(0:28:29)  0,,Keď ťa krstia, polievajú ťa vodou, a toto je taký nepatrný spôsob,
(0:28:33)  0,,ktorým si obnovuješ svoje krstné sľuby,
(0:28:34)  0,,áno, patrím Bohu, ale svätená voda je po stáročia známa svojimi účinkami,
(0:28:39)  0,,odháňa choroby, chráni nás pred zlými duchmi,
(0:28:42)  0,,je to jedna z najstarších svätenín, ktoré máme.
(0:28:45)  0,,Ranní kresťania požehnávali vodu a kropili ňou veci ako spôsob očisty,
(0:28:49)  0,,a tak je to taký spôsob ako povedať, odpusť mi všetky hriechy, ktoré som spáchal,
(0:28:55)  0,,alebo obnovenie svojich krstných sľubov,
(0:28:57)  0,,keď si pripomínaš vieru byť verný Bohu.
(0:29:00)  0,,Fíha, to je fascinujúce.
(0:29:01)  0,,Poďme teraz po tejto strane.
(0:29:08)  0,,Jedna z vecí, ktoré zbadáš v katolíckych kostoloch sú votívne sviece,
(0:29:12)  0,,čo je spôsob prejavenia modlitby.
(0:29:16)  0,,Ľudia sem prídu a chcú sa pomodliť,
(0:29:18)  0,,iste vieš, že v rannej Cirkvi by si zapálil olivový olej, alebo priniesol obetný dar,
(0:29:23)  0,,a toto je istým spôsobom taká malá obeta,
(0:29:25)  0,,človek hodí dolár do pokladničky na sviečky,
(0:29:28)  0,,pomodlia sa k Ježišovi alebo Márii, a potom zapália sviecu,
(0:29:35)  0,,a je to taký spôsob zotrvania modlitby, ktorá horí v prítomnosti Ježiša,
(0:29:43)  0,,ty tu už nie si, ale je tam ten plamienok,
(0:29:45)  0,,a samozrejme je to aj taký symbol toho, že Kristus je svetlom.
(0:29:48)  0,,Takže túto sviecu zapálim na úmysly všetkých divákov Gospel Simplicity,
(0:29:53)  0,,čiže je to taká malá modlitba pred oltárom Panny Márie,
(0:29:56)  0,,modlím sa za vás všetkých, aby ste boli v bezpečí,
(0:29:59)  0,,a Kristova Matka vás držala vo svojom náručí.- Ďakujem.
(0:30:08)  0,,Umenie je v Katolíckej cirkvi mimoriadne dôležité,
(0:30:12)  0,,vieš vieru nemáš len poznať, omša by nemala byť len rozumová záležitosť,
(0:30:21)  0,,teda nemala by byť len intelektuálna,
(0:30:23)  0,,ale celé naše bytie by malo byť zasiahnuté emóciami pri uctievaní Boha,
(0:30:29)  0,,a tak keď kresťania prechádzajú okolo a uvidia tú krásu Krista
(0:30:34)  0,,v podobe vyrezávanej sochy, táto je známa ako pieta,
(0:30:38)  0,,určite si počul o Michelangelovej piete, toto je podobná pieta,
(0:30:40)  0,,v podstate je to Mária držiaca telo svojho syna Ježiša,
(0:30:45)  0,,je tu zachytený tento krásny okamih, krásne umelecké dielo,
(0:30:50)  0,,ako mnoho ďalších v tomto kostole.
(0:30:52)  0,,Áno, skutočne ide o zážitok celého tela oproti tým niekoľkým myšlienkam
(0:30:56)  0,,vo vašej hlave, ktoré vám zostanú na konci bohoslužby.
(0:30:59)  0,,Tu skutočne komunikujú všetky zmysly.
(0:31:01)  0,,Jedna z najúžasnejších vecí, ktorú zažijete pri vstupe do katolíckeho kostola je to,
(0:31:04)  0,,že vám to naplno zamestná vaše zmysly,
(0:31:06)  0,,takže to nikdy nebude len slovná záležitosť,
(0:31:10)  0,,pretože pravda nie je len poznávaná, je aj milovaná,
(0:31:13)  0,,a tak všetky umelecké diela v kostole by naozaj mali to všetko,
(0:31:17)  0,,pretože Kristus sa stal telom, Slovo sa stalo telom, toto hovorí Ján,
(0:31:22)  0,,telo, ktorého sme sa dotkli, ktoré sme cítili,
(0:31:25)  0,,takže existuje istá hmatateľnosť katolíckej viery,
(0:31:27)  0,,takže ak vojdeš do katolíckeho kostola v nedeľu, a zvlášť do tohto kostola,
(0:31:31)  0,,uvidíš jeho architektúru, ucítiš vôňu kadidla, budeš počuť hudbu,
(0:31:37)  0,,pôjdeš k zábradliu, a ak si zadobre s Katolíckou cirkvou,
(0:31:43)  0,,dostaneš prijímanie, a ochutnáš Ježišovo telo a krv,
(0:31:46)  0,,všetky zmysly sú vedené k tomuto okamihu,
(0:31:50)  0,,a to je jedna z vecí, ktoré v katolíckych kostoloch uvidíš.
(0:31:53)  0,,Vtelenie sa berie vážne, že Slovo sa stalo Telom,
(0:31:56)  0,,a preto tu máme veľa nádherných umeleckých diel.
(0:32:01)  0,,V kostole je celá kopa zbožných obrazov, toto je jeden z nich,
(0:32:06)  0,,existujú rozličné obrazy Krista, rozličné spôsoby znázornenia toho,
(0:32:09)  0,,kým Kristus je.
(0:32:10)  0,,Toto je obraz známy ako Božie Milosrdenstvo,
(0:32:11)  0,,je to vlastne nový obraz, a namaľoval ho človek,
(0:32:14)  0,,ktorý sa tu obrátil a bol pred niekoľkými rokmi pokrstený v tejto krstiteľnici.
(0:32:20)  0,,- Toto je krstiteľnica?- Áno, toto je krstiteľnica.
(0:32:22)  0,,- Vyzerá to ako všeličo možné.- Áno, vyzerá všelijako.
(0:32:24)  0,,Pozrime sa na ňu, otvorím ju.
(0:32:29)  0,,Takže toto je krstiteľnica, je v nej voda,
(0:32:32)  0,,a keď sem prinesú dieťa, tu sa začína jeho život ako kresťana.
(0:32:36)  0,,Je poliate vodou, počujú slová, ja ťa krstím v mene Otce, i Syna, i Ducha Svätého,
(0:32:41)  0,,a od tejto chvíle sa im otvorila brána ku všetkým sviatostiam,
(0:32:45)  0,,je to začiatok kresťanského života.
(0:32:47)  0,,Či už je to dieťa alebo dospelý človek.
(0:32:53)  0,,Napadá mi celá kopa otázok, o ktorých by sa dalo hovoriť.
(0:32:56)  0,,To teda áno.
(0:32:57)  0,,Nádherný bočný obraz Božieho Milosrdenstva,
(0:33:00)  0,,umelecké diela kam len oko dohliadne, sochy v tomto kostole sú úplne všade,
(0:33:04)  0,,ale obraz Božieho Milosrdenstva je vlastne moderná zbožnosť v tom zmysle,
(0:33:10)  0,,že bolo zjavené rehoľníčke v roku 1927,
(0:33:13)  0,,Ježiš jej odhalil tieto dva lúče krvi a vody vytekajúce z jeho boku,
(0:33:17)  0,,a bolo to o jeho Milosrdenstve do ktorého chce zahaliť celý svet,
(0:33:21)  0,,a preto žiadal o namaľovanie tohto obrazu,
(0:33:23)  0,,ktorý neskôr pápež Ján Pavol II. schválil,
(0:33:25)  0,,a Cirkev začala oslavovať Božie Milosrdenstvo,
(0:33:28)  0,,a táto zbožnosť sa rozšírila po celej Katolíckej cirkvi,
(0:33:30)  0,,ale je to obraz Božieho Milosrdenstva, ktoré je také veľké,
(0:33:34)  0,,že aj ten najväčší hriešnik má najväčšie právo na jeho milosrdenstvo.
(0:33:37)  0,,A tak tieto dva prúdy, červený a biely, symbolizujú krv a vodu,
(0:33:42)  0,,ktorá vyteká z prebodnutého Ježišovho Srdca.
(0:33:44)  0,,- A súvisí to nejako s Korunkou Božieho Milosrdenstva?- Presne tak.
(0:33:49)  0,,Niekto mi hovoril, že ak sa nechcem modliť ruženec,
(0:33:50)  0,,mal by som skúsiť Korunku Božieho Milosrdenstva.
(0:33:53)  0,,Presne tak, a Korunka Božieho Milosrdenstva
(0:33:54)  0,,je iný spôsob, ako si pripomenúť všetky modlitby, však?
(0:33:57)  0,,Otecko, spomeň si, čo tvoj Syn pre nás urobil.
(0:33:59)  0,,Korunka Božieho Milosrdenstva sa modlí takto:
(0:34:01)  0,,„Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo
(0:34:03)  0,,tvojho Syna Ježiša, za odpustenie našich hriechov, aj hriechov celého sveta.“
(0:34:08)  0,,Takže pripomínaš Otcovi to, čo urobil jeho Syn.
(0:34:11)  0,,A dookola to opakuješ, pričom uvažuješ nad tým,
(0:34:13)  0,,čo pre nás Kristus urobil, a pripomínaš Bohu, čo Kristus pre nás urobil.
(0:34:16)  0,,Fíha, to je zaujímavé.
(0:34:24)  0,,Jedna z najpôvabnejších vecí na tomto kostole je obzvlášť tá,
(0:34:27)  0,,ako som už spomenul, že ho postavili poľskí utečenci.
(0:34:29)  0,,Ak sa pozrieš na apsidu, úplne hore, okolo toho veľkého kruhu,
(0:34:35)  0,,uvidíš symboly štyroch evanjelistov,
(0:34:38)  0,,a majú tam aj svoje mená, podľa čoho poznáš, že sú to štyria evanjelisti,
(0:34:43)  0,,Matúš, Marek, Lukáš a Ján, autori evanjelií,
(0:34:45)  0,,a každý z evanjelistov má svoj symbol,
(0:34:48)  0,,ako je býk, lev, človek - anjel, a orol pre Jána,
(0:34:55)  0,,ale aby ste videli tú prostú vieru ľudí, ktorí kostol postavili,
(0:34:59)  0,,keď sa pozriete hore, zistíte, že ich priradili zle.
(0:35:02)  0,,Pozri sa na sv. Lukáša, sv. Lukáš je napísaný po latinsky,
(0:35:06)  0,,a priamo pod ním nie je symbol býka, ako by niekto čakal,
(0:35:10)  0,,ale je tam symbol leva.
(0:35:13)  0,,Takže ľudia, ktorí tento kostol postavili,
(0:35:17)  0,,dokonca aj chudobní farníci, si poplietli symboly,
(0:35:20)  0,,a keď sme kostol reštaurovali, nechali sme to tak ako to bolo,
(0:35:23)  0,,nechali sme tam tú chybu, aby každý videl jednoduchosť ľudí,
(0:35:26)  0,,ktorí tento kostol postavili.
(0:35:28)  0,,Je na tom čosi krásneho, nechať to tak,
(0:35:30)  0,,ako pripomienku istej nedokonalosti uprostred tak ohromne krásnej budovy.
(0:35:37)  0,,To rozhodne áno, boli to prostí ľudia, ktorí milovali Boha,
(0:35:41)  0,,a dali mu všetko, čo mali, nezachoval sa nám žiadny z ich domov,
(0:35:44)  0,,ale dali všetko, čo mali, aby postavili tento kostol, z ktorého sa dnes môžeme tešiť,
(0:35:48)  0,,a vidieť, aký je Boh úžasný.
(0:35:50)  0,,Neuveriteľné.
(0:35:54)  0,,Jednou z vecí, ktoré určite uvidíš v katolíckom kostole, bude krížová cesta.
(0:35:58)  0,,Je to 14 obrazov, ktoré sú obvykle zavesené na stene katolíckeho kostola.
(0:36:02)  0,,Takže tu môžeš vidieť 14 rôznych obrazov,
(0:36:04)  0,,ktoré dokopy dávajú príbeh umučenia Krista počas krížovej cesty.
(0:36:10)  0,,Tieto majú na sebe názvy v polštine,
(0:36:12)  0,,napríklad na tomto je Ježiš sa stretáva so svojou Matkou,
(0:36:15)  0,,alebo Ježiš padá na kríž, ale krížová cesta je pobožnosť vyvinutá pre ľudí,
(0:36:19)  0,,aby znovu prežili Kristovu obetu za nás,
(0:36:23)  0,,teda odkedy ho odsúdil Pilát, až pokým nebol pochovaný do hrobu,
(0:36:28)  0,,idú v poradí za sebou okolo celého kostola.
(0:36:31)  0,,Fíha, to je celkom pekné.
(0:36:32)  0,,Katolícke pobožnosti nemajú konca kraja.
(0:36:35)  0,,To teda nemajú, ale celá budova nám niečo hovorí,
(0:36:38)  0,,a uľahčuje ľuďom veci pochopiť, čo je fascinujúca zmena paradigmy oproti tomu,
(0:36:44)  0,,v čom som vyrastal, kde skôr šlo o to, aby ľuďom bolo príjemne,
(0:36:48)  0,,ponúknuť im dobrú kávu, a zapísať ich,
(0:36:50)  0,,čo samo osebe nie je nič zlé, ale tu sa skrýva taká hĺbka, čo je naozaj fascinujúce.
(0:36:57)  0,,Podľa mňa to od nás vyžaduje stať sa opäť deťmi.
(0:37:00)  0,,Keď si bol dieťa, a niekam si vošiel, všetko bolo pre teba nové,
(0:37:03)  0,,a žasol si nad tým, a podobne uvažujem aj o kostole,
(0:37:05)  0,,ktorý je skoro ako také špeciálne átrium,
(0:37:07)  0,,ktoré ľuďom poskytuje rozličné spôsoby modlitby,
(0:37:09)  0,,takže keď sem v nedeľu prídeš, niekto sa môže modliť krížovú cestu,
(0:37:12)  0,,ďalší zasa páliť sviece, iní sa modliť v niektorom malom kútiku,
(0:37:16)  0,,hlavne ak je to miesto, kde ľudia môžu vidieť zázraky Božej lásky k nim
(0:37:19)  0,,v umení, v kráse a piesňach, a modlitbách.
(0:37:22)  0,,Fíha, krásne.
(0:37:26)  0,,Jedna z mojich obľúbených vecí na tomto kostole, a mám ich veľa,
(0:37:29)  0,,sú tieto dve okenné vitráže v zadnej časti kostola.
(0:37:32)  0,,Keď sa pozrieš na toto okno, ktoré zachytáva premenenie,
(0:37:36)  0,,uvidíš na ňom Krista s Mojžišom a Elijášom.
(0:37:41)  0,,Na spodku sú traja apoštoli Peter, Jakub a Ján.
(0:37:45)  0,,Ak by sme zažili premenenie na vlastnej koži,
(0:37:49)  0,,boli by sme v pokušení myslieť si, že už nikdy viac nezhrešíme,
(0:37:52)  0,,a že už nikdy viac nepadneme, ale ako vieme, tak o pár mesiacov neskôr,
(0:37:56)  0,,tým premenením to neskončilo,
(0:37:59)  0,,Kristus sa im premenil, aby vedeli, kto je, a oni tak ľahšie zniesli jeho ukrižovanie,
(0:38:05)  0,,potom museli zostúpiť do údolia, a o tri mesiace neskôr,
(0:38:08)  0,,keď sa pozrieme na druhú stranu, zbadáš tam tých istých troch apoštolov,
(0:38:12)  0,,ktorí stáli v nemom úžase na vrchu, spať, keď Ježiš prežíva agóniu.
(0:38:20)  0,,A to nám má pripomenúť, že bez ohľadu na to,
(0:38:22)  0,,akú máš s Bohom skúsenosť, stále potrebuješ pomoc, aby si veci zvládol.
(0:38:26)  0,,A tak či už stojíme v nemom úžase na vrchu pri Kristovi,
(0:38:29)  0,,alebo spíme v záhrade agónie, a Kristus nás žiada, aby sme bdeli,
(0:38:35)  0,,to všetko patrí k príbehu.
(0:38:38)  0,,To je krásne.
(0:38:41)  0,,- A teraz spovednica.- Áno, kedže nie som katolík, tu sa spovedáte?
(0:38:47)  0,,Tu spovedáme.
(0:38:49)  0,,Pamätám si, že ako malý chlapec som počúval o katolíkoch,
(0:38:52)  0,,že majú takú škatuľu, čosi ako magickú škatuľu,
(0:38:55)  0,,do ktorej vstúpiš, tá sa rozsvieti na zeleno, a všetky tvoje hriechy sú preč.
(0:38:58)  0,,To je jediná vec, ktorú som o spovedaní vedel.
(0:39:01)  0,,A nie je to tak?
(0:39:04)  0,,Mohlo by byť, ale nie, samozrejme, je to nádherná sviatosť.
(0:39:07)  0,,Táto spovednica je veľmi stará, nie všetky spovednice sú také staré ako táto,
(0:39:11)  0,,ale máš tu to svetielko, ktoré svieti, ak je kňaz vo vnútri,
(0:39:15)  0,,a tieto dvierka sú zavreté, keď kňaz sedí dnu.
(0:39:17)  0,,Keď tam teda sedí kňaz, tak penitent, alebo človek, ktorý sa chce vyspovedať,
(0:39:22)  0,,pristúpi zboku, kľakne si, a povie: „Požehnajte mi otče, lebo som zhrešil“,
(0:39:29)  0,,a nahlas povie, ako spomína Jakub, vyznajte svoje hriechy jeden druhému,
(0:39:34)  0,,a nahlas povie svoje hriechy, takto ich to udržiava čestných.
(0:39:38)  0,,Kňaz mu následne poradí, povie čosi v zmysle, tak dobre, mal by si sa tomu vyhýbať,
(0:39:42)  0,,alebo urobiť toto a toto, alebo hocičo iné,
(0:39:44)  0,,alebo mu povie ako ho Boh veľmi miluje,
(0:39:46)  0,,a potom sa stane tá najúžasnejšia vec.
(0:39:48)  0,,Tak isto, ako keď je kňaz pri oltári, sa v tej chvíli, ako katolíci veria,
(0:39:53)  0,,stáva z neho In Persona Christii, a dáva mu rozhrešenie.
(0:39:56)  0,,Hovorí: „A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov.“
(0:39:59)  0,,Hovorí ja ťa rozhrešujem, pretože v tej chvíli si Kristus prepožičiava jeho pery,
(0:40:03)  0,,a robí nad ním znamenie kríža,
(0:40:05)  0,,a psychológovia, mnohí ľudia v histórii žasli nad účinkom spovede,
(0:40:10)  0,,že ľudia prichádzajú sem na tieto miesta, sú úprimní,
(0:40:13)  0,,dokážu to nechať za sebou a odísť.
(0:40:15)  0,,A samozrejme je tu spovedné tajomstvo,
(0:40:18)  0,,počuli sme o tom príbehy, videli filmy, boli natočené o tom filmy a príbehy,
(0:40:20)  0,,ako napríklad od Alfreda Hitchcocka Spovedám sa,
(0:40:22)  0,,čokoľvek sa povie kňazovi pri spovedi,
(0:40:25)  0,,nesmie byť nikdy a nikde prezradené.
(0:40:28)  0,,Kňazovi za to hrozí exkomunikácia, keby čo len raz niekomu prezradil,
(0:40:31)  0,,čo počul počas spovede.
(0:40:32)  0,,Dokonca ani len pápež ma nemôže požiadať,
(0:40:34)  0,,aby som prezradil niečo, čo mi niekto povedal pri spovedi.
(0:40:36)  0,,Takže spovedné tajomstvo je to najposvätnejšie,
(0:40:39)  0,,čo tam zaznie, zostane tam.
(0:40:41)  0,,Vlastne to patrí k mojim najobľúbenejším činnostiam,
(0:40:45)  0,,sedieť tu a počúvať ľudí, ako sú k sebe úprimní,
(0:40:47)  0,,lebo v tej chvíli chápeš, ako veľmi ich Boh miluje,
(0:40:51)  0,,a hovorí im, ako veľmi sú milovaní napriek tomu, akí sú.
(0:40:54)  0,,Takže milujem sviatosť zmierenia, a ľudia v tomto kostole ju často využívajú.
(0:40:59)  0,,Ako som už spomenul, v nedeľu vyspovedáme až 700 ľudí.
(0:41:02)  0,,Stále ma to udivuje.
(0:41:04)  0,,A kňazi už počuli úplne všetko, čo sa počuť dá, všetko sme počuli.
(0:41:09)  0,,Ale nemôžeš mi to povedať.
(0:41:10)  0,,Presne tak, nemôžem ti to povedať.
(0:41:11)  0,,Musí to byť aj dosť ťažké, už len to všetko počúvať.
(0:41:15)  0,,Z času na čas áno, ale bol by si prekvapený,
(0:41:17)  0,,aké krásne to v skutočnosti je, pretože keď vidíš v ľuďoch to najhoršie,
(0:41:21)  0,,vidíš v nich aj to najlepšie, a sú chvíle, keď to takto nepociťuješ,
(0:41:25)  0,,pretože cítiš váhu Kristovej lásky k nim.
(0:41:27)  0,,Je to zvláštny zážitok.
(0:41:28)  0,,Po celom dni počúvania spovedí si trochu unavený,
(0:41:32)  0,,ale aj veselejší, pretože vieš, koľkým ľuďom Boh odpustil,
(0:41:37)  0,,lebo si ho za chrbtom sledoval, čo je veľmi peké.
(0:41:39)  0,,Nádherné.
(0:41:41)  0,,Jednou z krásnych vecí v tejto farnosti sú samozrejme rôzne umelecké diela,
(0:41:45)  0,,a táto kaplnka nám poskytne skutočne umelecký zážitok.
(0:41:49)  0,,Som si istý, že už si do nej letmo nahliadol,
(0:41:51)  0,,ale poďme dnu a...- Presne tak, poďme dnu.
(0:41:54)  0,,Jedna z vecí, ktorú si všimnete, keď prejdeme týmito dverami, bude,
(0:41:57)  0,,že opúšťame barok a vstupujeme do gotiky.
(0:42:00)  0,,A preto ak ste niekedy chceli vedieť, aký je rozdiel medzi barokom a gotikou,
(0:42:03)  0,,tak sa to dozviete po prekročení týchto dverí,
(0:42:05)  0,,pretože opúšťame Krakov z 18. storočia a vchádzame do Krakova zo 14. storočia.
(0:42:10)  0,,Poďme dnu.
(0:42:22)  0,,Toto je krásna súkromná kaplnka,
(0:42:24)  0,,ktorá sa využíva na krátke pobožnosti a ďalšie veci,
(0:42:29)  0,,ale dnes vám chcem ukázať toto nádherné umelecké dielo,
(0:42:32)  0,,ktoré ako každé umenie má dvojaký účel,
(0:42:36)  0,,tým prvým je samozrejme oslava Boha, a tým druhým je učiť nás vieru.
(0:42:40)  0,,Takže v stredoveku očividne nie každý vedel čítať,
(0:42:44)  0,,predovšetkým to vedeli len duchovní,
(0:42:47)  0,,ale ako sa potom ľudia naučili Písmo,
(0:42:49)  0,,ako sa naučili biblické príbehy?
(0:42:51)  0,,Učili sa ich pomocou umenia, a tak toto umelecké dielo je retabulum,
(0:42:57)  0,,ktoré nás učí tajomstvá, či je to Kristus na kríži, jeho smrť za nás,
(0:43:03)  0,,ale je to vlastne taký vreckový katechizmus alebo Biblia,
(0:43:08)  0,,toto je oltárny obraz Veita Stossa,
(0:43:12)  0,,a ide o najväčšiu repliku pôvodného retabula z Baziliky Panny Márie v Krakove.
(0:43:18)  0,,Tento kostol je označovaný aj za malý Krakov,
(0:43:20)  0,,a toto je jedným z dôvodov prečo.
(0:43:22)  0,,V Poľsku je toto retabulum trikrát väčšie, ale je to úžasná replika,
(0:43:29)  0,,a otvára sa, takže to nie je len triptych, ale je to pentatych,
(0:43:33)  0,,má päť panelov, takže sa dá pozrieť aj dovnútra.
(0:43:37)  0,,Jedna z prvých vecí, ktoré vám ukážem, keď prídeme bližšie,
(0:43:40)  0,,bude tajomstvo gotického umenia.
(0:43:43)  0,,V Gotike sa všetko pohybuje zdola nahor.
(0:43:46)  0,,Keď sa pozrieme tu dole, uvidíme Jesseho strom,
(0:43:49)  0,,všetko je vyrezané veľmi stredoveko, pretože sa pohybujeme okolo roku 1472.
(0:43:55)  0,,- Vidíš, ako tam Jesse leží?\N- Áno.
(0:43:57)  0,,V knihe Izaiáš sa píše: „Z pňa Jesseho vypučí ratolesť“,
(0:44:01)  0,,a všetci králi, proroci, patriarchovia, Dávid,
(0:44:03)  0,,všetci pochádzajú z tohto rodokmeňa,
(0:44:05)  0,,a toto znamená z pňa Jesseho vypučí ratolesť.
(0:44:08)  0,,Takže toto je začiatok, pod oltárom je Starý zákon,
(0:44:11)  0,,ktorý nás privádza k Novému zákonu.
(0:44:13)  0,,A tak sa dostávame do tajomstva.
(0:44:18)  0,,Toto je príklad dojatia krásou.
(0:44:22)  0,,Austin, pomôžeš mi ho otvoriť?
(0:44:32)  0,,Páni, niečo úžasné.
(0:44:42)  0,,Toto je moc umenia, je tu toho veľa, ale toto je vyrezávaný obraz
(0:44:47)  0,,smrti Panny Márie, takže 12 apoštolov sa zhromaždilo pri Márii keď zomrela,
(0:44:53)  0,,ďalej môžeš vidieť jej nanebovzatie, a na samom vrchu jej korunováciu v nebi.
(0:45:00)  0,,A všetky ďalšie obrazy zo života Ježiša Krista, zmrtvýchvstanie,
(0:45:03)  0,,zoslanie Ducha Svätého, nanebovstúpenie, všetky tieto rozličné obrazy,
(0:45:09)  0,,takže toto retabulum bola posledná vec,
(0:45:12)  0,,ktorú by naši farníci videli predtým, ako opustili Krakov a prišli do Chicaga.
(0:45:17)  0,,A tak bol vyrobený na ich počesť, ale ukazuje to moc umenia,
(0:45:21)  0,,že umenie ľudí stále dojíma.
(0:45:23)  0,,Dodnes sem privádzam tisícky ľudí, a mnohí z nich Boha ani len nepoznajú,
(0:45:28)  0,,alebo nič o ňom netušia, ale krása umenia ich stále dojíma,
(0:45:31)  0,,a tak môžu prežiť príbeh evanjelia.
(0:45:33)  0,,Páni, to je úžasné, ale toto je zaujímavé,
(0:45:37)  0,,nevedú sa medzi katolíkmi spory o tom,
(0:45:42)  0,,či Mária zomrela, alebo bola vzatá do neba bez toho, aby zomrela?
(0:45:47)  0,,Páni, to je výborná otázka, ale áno, východná cirkev hovorí o Máriinom usnutí,
(0:45:54)  0,,ale západná cirkev je toho názoru, že pravdepodobne zomrela.
(0:45:59)  0,,Samotná dogma o Nanebovzatí Panny Márie nehovorí ani jedno,
(0:46:03)  0,,ale hovorí sa v nej, že na sklonku pozemského života
(0:46:05)  0,,bola Mária vzatá do neba s telom a dušou.
(0:46:07)  0,,Takže v Poľsku, ktoré leží medzi východom a západom
(0:46:10)  0,,to môže byť známe ako zosnutie Panny Márie,
(0:46:12)  0,,je to veľmi zaujímavá otázka, poriadne si ma ohúril svojou znalosťou
(0:46:15)  0,,mariánskych dogiem a ich zložitosti.
(0:46:18)  0,,Snažím sa, musím držať krok s vami chalani,
(0:46:20)  0,,ste oveľa chytrejší ako ja, takže musím byť v strehu.
(0:46:24)  0,,Takže tu je Máriino zosnutie alebo smrť, jej nanebovzatie a korunovácia.
(0:46:28)  0,,Tieto sošky nie sú svätí, ale sú to krakovskí šľachtici a starosta.
(0:46:34)  0,,Sú to ľudia, ktorí zaplatili za tento oltárny obraz.
(0:46:37)  0,,Na výrobu tohto retabula prispeli sumou vo výške ročného rozpočtu mesta.
(0:46:40)  0,,Vieš si predstaviť, že by niekto dal na nejaké umelecké dielo ročný rozpočet Chicaga?
(0:46:43)  0,,A presne toto sa stalo v Krakove.
(0:46:44)  0,,Nie, neviem si predstaviť, že by starostka Lightfootová
(0:46:46)  0,,niečo také v najbližšom čase urobila.- Pravdepodobne nie.
(0:46:50)  0,,Keď bolo však prvýkrát odhalené, stalo sa tak pri svetle sviečok,
(0:46:54)  0,,a keď sa ľudia na tie postavy dívali, len si to predstav pri svetle sviečok,
(0:46:59)  0,,boli svedkom čohosi úžasného akoby zjavenia,
(0:47:02)  0,,pretože sa im zdalo, ako keby sochy tancovali.
(0:47:04)  0,,Takže to bolo veľmi dojímavé, ale opakujem, to je moc umenia,
(0:47:06)  0,,že Boha nielen poznáme, ale tiež milujeme,
(0:47:09)  0,,pravda musí nadobudnúť konkrétnu podobu,
(0:47:11)  0,,Pravda sa stala telom, Slovo sa stalo telom,
(0:47:13)  0,,a presne toto vidíš v katolíckom umení.
(0:47:16)  0,,Páni, to je nádherné.
(0:47:17)  0,,Dobre, takže toto by bol zlatý klinec našej prehliadky,
(0:47:22)  0,,je tu toho toľko, čo sa dá obdivovať.
(0:47:25)  0,,Kostol je úžasná pokladnica, z ktorej si môžeš vziať toľko, koľko potrebuješ,
(0:47:29)  0,,vieš, kostol je dom Boží, je to miesto, kde ľudia začínajú svoju životnú púť aj končia,
(0:47:35)  0,,ľudia sa tu sobášia, konajú pohreby, krstia sa tu,
(0:47:38)  0,,a tak sem ľudia prichádzajú v najväčšich radostiach aj strastiach,
(0:47:41)  0,,ale kostol je v skutočnosti miesto, kde môžeme v konkrétnej podobe stretnúť Boha.
(0:47:46)  0,,A je pravda, že my sami sme chrámom,
(0:47:48)  0,,môžeme sa zavrieť vo svojej izbietke a modliť sa tam,
(0:47:52)  0,,ale kostol nám pomáha sa duchovne povzniesť,
(0:47:55)  0,,a skutočne veľmi reálnym a hmatateľným spôsobom
(0:47:57)  0,,sa stretnúť s Božou mocou a majestátom.
(0:47:59)  0,,Fíha, to je krásne, a mám pocit, že by som si mohol spraviť PHD len o tom všetkom,
(0:48:03)  0,,čo sa tu odohráva, ale bolo veľkou výsadou vidieť toľko vecí,
(0:48:07)  0,,za čo som ti veľmi vďačný.
(0:48:08)  0,,Viem, že to bolo úžasné, a som si istý, že sa sem ešte vrátiš,
(0:48:12)  0,,aby si videl ešte kopu ďalších zázrakov.
(0:48:14)  0,,Počas liturgického roku sa veľmi menia obdobia, ale budeš vždy vítaný,
(0:48:20)  0,,a rozhodne sú tu vítaní aj všetci tvoji diváci,
(0:48:23)  0,,aby videli krásu tohto kostola, alebo ktoréhokoľvek kostola vo svojom meste,
(0:48:26)  0,,o ktorých nepochybujem, že sú veľmi krásne,
(0:48:28)  0,,a že tam bude nejaký milý kňaz, ktorý im veci vysvetlí a urobí prehliadku,
(0:48:32)  0,,ako som to urobil dnes ja pre teba.
(0:48:33)  0,,Dobre, len nebuďte sklamaní, keď to tam nebude také super ako u Kentského.
(0:48:37)  0,,- Ďakujem Austin, bolo mi potešením.- Veľmi pekne ďakujem.
(0:48:42)  0,,To bola prehliadka!
(0:48:43)  0,,Nie je to ten najsuprovejší kostol vôbec?
(0:48:46)  0,,Dúfam, že ste sa naučili veľa nového, ja osobne určite áno,
(0:48:49)  0,,a ak chcete vidieť viac podobných videí,
(0:48:51)  0,,napíšte mi to prosím vás do komentárov.
(0:48:53)  0,,Ešte raz ďakujem otcovi Joshuovi Caswellovi,
(0:48:56)  0,,a taktiež ďakujem mojim odberateľom na Patreone,
(0:48:59)  0,,a všetkým, čo ste si kúpili môj tovar.
(0:49:00)  0,,Ešte krátka poznámočka, video sa týmto neskončilo,
(0:49:03)  0,,nuž toto video áno, ale zábava nekončí,
(0:49:07)  0,,pretože som po prehliadke s otcom Joshuom Caswellom urobil rozhovor,
(0:49:11)  0,,ktorý onedlho zverejním, a keď sa vám táto prehliadka páčila,
(0:49:15)  0,,a chcete sa dozvedieť viac, myslím si, že ten rozhovor si skutočne užijete,
(0:49:19)  0,,takže buďte na pozore.
(0:49:21)  0,,Ako vždy, toto je Gospel Simplicity,
(0:49:24)  0,,a na tomto kanáli sme nadchnutí krásnou jednoduchosťou
(0:49:26)  0,,a transformačnou silou evanjelia.
(0:49:29)  0,,Radi sa rozprávame o Ježišovom živote, ceste viery
(0:49:31)  0,,skutočne čestným a otvoreným spôsobom,
(0:49:32)  0,,takže ak vás to zaujíma, neváhajte kliknúť na odber pod videom,
(0:49:35)  0,,a podporte nás v našej práci.
(0:49:37)  0,,A ak nás chcete podporiť ešte na hlbšej úrovni,
(0:49:40)  0,,zvážte sa stať našim patrónom.
(0:49:42)  0,,Vďaka mesačným príspevkom našich patrónov
(0:49:46)  0,,môžu podobné videá vznikať.
(0:49:49)  0,,Ak nás chcete takto podporiť, odkaz nájdete pod videom.
(0:49:52)  0,,A do najbližšieho stretnutia
(0:49:54)  0,,striehnite na naše ďalšie videá, obzvlášť na tento rozhovor,
(0:49:57)  0,,choďte medzi ľudí, milujte Boha a milujte ostatných,
(0:49:59)  0,,lebo to skutočne, nad všetko ostatné, skutočne zmení svet.
(0:50:02)  0,,Mier, mám vás veľmi rád chalani a lúčim sa s vami.
(0:50:04)  0,,Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka