Nobelový laureát v štúdii: Antikoncepcia zvyšuje počet potratov a pôrodov mimo manželstva

90
Kultúra života

Prístup k antikoncepčným pilulkám zvýšil počet pôrodov mimo manželstva, predovšetkým u žien z chudobných rodín a žien z etnických menšín. K týmto záverom prišli štúdie uskutočnené v Spojených štátoch.

“Naše výsledky dokumentujú, že antikoncepčná pilulka vplýva na život ženy v širšom zmysle ako sa predpokladalo. Hlavné negatívne efekty nesú menej vzdelané ženy a ženy z chudobnejších pomerov. Ide o fenomén, ktorý nazývame paradoxom tabletky,” uvádza sa v štúdii pod názvom: Paradox antikoncepčnej tabletky.

“Našli sme veľmi silný súvis medzi užívaním antikoncepčnej tabletky a vychovávaním detí mimo manželstva s následkom predčasného ukončenia vzdelávania.”

Podľa záverov, “antikoncepcia vplýva na nárast sexuálnych vzťahov mimo manželstva a paradoxne dochádza k nárastu aj pôrodov mimo manželstva, čo spätne vplýva na ešte vyšší dopyt po antikoncepcii.”

Pôrody mimo manželstva vzrástli z 5% všetkých pôrodov v roku 1960 na 40% v súčasnosti. Štúdia zároveň zistila, že jeden z podstatných faktorov ekonomickej mobility a životnej úrovne u žien je miera v akej sú ženy slobodnými matkami.

Štúdia bola uverejnená v prestížnom časopise Economic Inquiry. “Antikoncepčná tabletka viedla k nárastu miery pôrodnosti u žien, pri ktorých by sa očakávalo, že budú mať najväčší benefit z tejto “novej technológie” a budú “chránené.” Dôvodom tohto javu je, že prístup k antikoncepcii dramaticky zvýšil aktivitu sexuálneho správania v skoršom veku. Druhým efektom zavedenia antikoncepčných tabletiek bolo dramatický nárast potratov.

Analýze vzťahu medzi antikoncepčnou tabletkou a chudobou sa venovala aj bývala šéfka americkej centrálnej banky FED Janet Yellen a nositeľ nobelovej ceny George Akerlof. Podľa oboch má antikoncepčná tabletka presne rovnaký efekt ako pocit dobrej poistky. Je dokázané, že v prípade, že človek má pocit, že je dobre poistený, je ochotný znášať vyššie riziko. “Morálny hazard znamená, že ľudia pri pocite bezpečia menia správanie a stáva sa rizikovejším a konečným výsledok môže byť neželateľný.”

Pápež Pavol VI v encyklike “Humanae Vitae” z roku 1968 odmietol katolícke učenie odmietajúce antikoncepciu. Podľa štatistík predovšetkým veriaci na západe odmietajú toto učenie akceptovať a percentuálne užívanie antikoncepcie medzi katolíkmi je takmer identické ako u neveriacich.

DISKUSIA k článku