trans-jesus-640x335.png

Plagát luteránskej nedeľnej školy zobrazuje Ježiša Krista ako bradatú ženu

323
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Islandská cirkev s pozdvihnutím obočia prijala plagát nedeľnej školy, zobrazujúci Ježiša Krista s dlhou bradou a zreteľne sa črtajúcim ženským poprsím. Škandinávska cirkev je prevažne evanjelicko-luteránska. Farárka Guorun Karls-og Helgudottirová tento plagát bránila a hovorila: "Každý človek vidí na tom obrázku čosi iné; niekto vidí trans Ježiša, iný vidí ženu, niektorí vidia Máriu s bradou, ďalší akúsi bezpohlavnú osobu. Názory v rámci cirkvi sú rovnako rozmanité, ako všade inde."

Neskôr si však uvedomili, že prestrelili, aspoň čo sa týka kresťanov, a pohoršenie, ktorého sa dopustili, chceli vymazať prehlásením, že ich zbor "ľutuje, že tento obrázok Ježiša na plagáte nedeľnej školy zranil ľudí. Cieľom bolo zdôrazniť rozmanitosť, nie ľudí zraniť alebo šokovať". Mr. Markan z cirkevných médií však naznačuje, že toto nie je posledný raz, čo cirkevné kruhy použili podobu Krista na "prebudenie" politických tém a že čoskoro možno uvidíme Ježiša, ako v reklame poskytuje príspevok na riešenie problémov životného prostredia. Najvýznamnejšie cirkevné spoločenstvá neprijali transgenderizmus, ani nepodporujú inú rodovú identitu, ako biologického muža a biologickú ženu. Odkazujú pritom na citát z Gn 1, 27: "Boh stvoril človeka na svoj obraz, na svoj obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril."  

Islandská cirkev však tak či onak nie je jedinou zavedenou cirkvou, ktorá zabŕdla do gender politiky. Spolu s Anglikánskou cirkvou totiž odporúča, aby sa žiaci cirkevných škôl "dokázali počas svojho rastu vysporiadať s rozličnými podobami identity": "Deti by mali slobodne skúmať možnosti, kým by mohli byť, a to bez posudzovania alebo posmechu. Dieťa sa napríklad rozhodne pre baletnú sukničku, princezničkovskú čelenku a topánočky na vysokých opätkoch ... treba to prijať bez predsudkov a komentára"odporúčal v roku 2017 Úrad pre vzdelávanie a výchovu anglikánskej cirkvi.  

Aj staršie duchovenstvo anglikánskej cirkvi, menovite arcibiskupa z Canterbury, Justina Welbyho, často obviňujú z toho, že sa v posledných rokoch viac zaujíma o politické aktivity, týkajúce sa najmä Black Lives Mattermasového prisťahovalectva a opozície voči brexitu, než o hriechy a spásu svojho ľudu.

 

 

DISKUSIA k článku