prolifewomen39.png

Prieskum verejnej mienky: viac Európanov je za život, sú proti zabíjaniu bábätiek potratom

133
Zuzana Smatanová
Štúdia

Nový celosvetový prieskum verejnej mienky o potratoch ukázal, že vo viacerých európskych krajinách klesá podpora potratov na požiadanie, pretože čoraz viac ľudí si uvedomuje, že zabíjanie nenarodených bábätiek potratom je nesprávne a zlé.

UP News informuje, že inštitúcia Ipsos MORI, ktorá vykonáva prieskum verejnej mienky, zistila 2% celkový pokles v počte ľudí, ktorí podporujú potraty "kedykoľvek sa žena rozhodne, že ho chce"; väčšie poklesy zaznamenala v Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Od roku 2014 vzrástla opozícia voči potratom bez obmedzenia v Nemecku o 9%, vo Francúzsku o 6% a v Španielsku o 5%. Pro-life stanovisko za nenarodené bábätká zastáva podľa prieskumu čoraz viac ľudí aj v Južnej Afrike, Turecku a Peru.

Najviac sa potraty podporujú v Európe. Podľa prieskumov sa zistilo, že vo väčšine krajín potrat bez obmedzenia podporuje viac ako 50% ľudí. Výnimkou je Poľsko, ktoré zostáva silne katolícke a pokračuje v zachovávaní zákonov, chrániacich nenarodené bábätká pred potratmi.

Najsilnejšia podpora práva na život pre nenarodené bábätká je v krajinách Južnej a Strednej Ameriky - Brazília, Peru a Mexiko sú hneď za ázijskými krajinami Malajzie, kde je za potrat bez obmedzenia iba 10% obyvateľov; v Brazílii a v Peru je to 16% a v Mexiku 25%. V USA je podľa prieskumu verejnej mienky za potrat bez obmedzenia 34% ľudí, pričom 52% je proti väčšine alebo proti všetkým potratom z akéhokoľvek dôvodu. 

Ipsos MORI uskutočnila prieskum v 25 krajinách na vzorke 17.500 ľudí. Pýtali sa ľudí, či sú presvedčení o tom, že by sa potrat mal dovoliť žene kedykoľvek si oň požiada; iba za určitých okolností ako je napríklad znásilnenie; iba keď je v ohrození život matky, alebo by sa nemal dovoliť nikdy. 70% opýtaných uviedlo, že by sa "potrat mal dovoliť" - pokles o 2% oproti roku 2014. Bližší pohľad na štruktúru prieskumu nám však ukazuje, že len 44% ľudí súhlasí s potratom "kedykoľvek si oň žena požiada" a naopak, 43% ľudí je proti potratom vo väčšine prípadov, alebo celkovo. Čísla prieskumu sa viac-menej zhodovali aj podľa vekových skupín; ukázalo sa, že potraty viac podporujú ľudia s vyšším vzdelaním a ženy.

Tieto zistenia sú konzistentné s prieskumom verejnej mienky v USA, ktorá vykazuje silný odpor verejnosti k zabíjaniu nenarodených bábätiek z akéhokoľvek dôvodu bez obmedzenia.

Prieskum, ktorý robil v roku 2019 Harvard CAPS/Harris, odhalil, že iba 6% Američanov tvrdí, že by sa potraty mali dovoliť až do pôrodu a 8% hovorí, že by sa mali dovoliť do začiatku 3. trimestra. Rovnakú podporu pro-life zákonov dokazuje aj Gallupov ústav prieskumu verejnej mienky, ktorý prieskumom v júli zistil, že 55% Američanov zaujíma pro-life postoj, pričom chcú, aby sa všetky (21% ľudí) alebo takmer všetky (39% ľudí) potraty postavili mimo zákon.  Propotratársku pozíciu zaujíma 43% Američanov, pričom 29% z nich chce zlegalizovať všetky a 14% takmer všetky potraty.