Mary_Credit_Adam_Jan_Figel__Shutterstock_.jpg

Po prijatí stoviek žiadostí zveria biskupi Taliansko do rúk Panny Márie

443
Milko Kostovič
Kultúra života

Po prijatí viac než 300 listov počas obdobia pandémie koronavírusu sa talianski biskupi rozhodli, že piatok 1. mája zveria národ na posvätnom mieste v severnom Taliansku pod ochranu Panny Márie. 

Vo video posolstve z 20. apríla sa predseda Talianskej konferencie biskupov vyjadril, že prijal "viac než 300 listov plných lásky a oddanosti k úteche Panny Márie."

Kardinál Gualtiero Bassetti uviedol, že v týchto listoch sa kládla otázka: "Prečo nezasvätíte náš národ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? Všetci tí ľudia, ktorí kvôli tejto pandémii trpia, všetci tí, ktorí pracujú v nemocniciach a musia sa starať o svojich blížnych, prečo nezveriť celý národ Márii?"

Bassetti poznamenal, že úlohou pastorov je viesť svoje stádo, "ale často je to stádo, kresťanský ľud, ktorý tlačí na svojich pastierov, ako sa to stalo v tomto prípade."

Zverenie národa do rúk Panny Márie sa uskutoční vo večerných hodinách 1. mája v Bazilike Santa Maria del Fonte, vo svätyni zasvätenej Panne Márii z Caravaggia v provincii Bergamo. Táto oblasť v Taliansku je jednou z najviac zdevastovaných počas pandémie koronavírusu. 

Podľa oficiálnych údajov zabil COVID-19 v Taliansku takmer 24 000 ľudí.

Prvý máj bol vybraný pre zasvätenie, pretože sa jedná o prvý deň mesiaca, ktorý je tradične zasvätený Márii, uvádzajú biskupi v stanovisku z 20. apríla. Poznamenali, že 1. máj je zároveň sviatkom sv. Jozefa, robotníka a príležitosť pomodliť sa za pracujúcich, ktorí sa obávajú budúcnosti. 

"Cirkev zveruje Panne Márii chorých, zdravotníckych pracovníkov, lekárov, rodiny a zosnulých," uviedli biskupi. 

Dodali, že modlitba sa bude konať  vo svätyni Santa Maria del Fonte v talianskom Caravaggiu, pretože je obklopená "utrpením a bolesťou prežívanou v krajine, ktorá absolvovala ťažkú skúšku zdravotnej núdze."

Svätyňa Panny Márie z Caravaggia bola postavená na mieste mariánskeho zjavenia z 15. storočia. 

Požehnaná Panna Mária sa 26. mája 1432 údajne zjavila mladému roľníckemu dievčaťu Giannette Varoli na lúke v okolí mesta Caravaggio. 

Vo svojom posolstve Panna vyzývala na pokánie za hriechy vrátane piatkového pôstu. Zjavenie sa tiež nazýva Panna Mária Pramenná, pretože pod kameňom, kde stála Panna a kde zanechala otlačky svojich stôp, sa objavila pramenitá voda. 

V tom istom roku bola na mieste postavená prvá malá svätyňa. O viac ako 100 rokov neskôr, v roku 1575, sv. Karol Boromejský, vtedajší milánsky biskup, najal architekta, aby začal dlhý proces rozširovania svätyne tak, ako vyzerá v súčasnosti. 

V apríli Talianska konferencia biskupov tiež presmeruje 156 miliónov euro, pôvodne určených predovšetkým na údržbu náboženských budov, pre jednotlivé diecézy, ktoré sa majú použiť počas núdzovej situácie s koronavírusom. Podľa konferencie budú peniaze rozdelené medzi diecézy proporčným spôsobom.

 

 

DISKUSIA k článku