Burke_2020_March_for_Life_Mass_810_500_75_s_c1.jpg

´Zostaňme vernými Kristovými bojovníkmi´- kard. Burke počas sv. omše pred ´Pochodom´

338
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Kardinál Raymond Burke povedal katolíkom, ktorí sa zúčastnili sv. omše pred ´Pochodom za život´, aby boj za život nikdy nevzdávali. 

Kardinál sa týmito slovami v krátkej, no strhujúcej homílii prihovoril účastníkom tradičnej latinskej omše, ktorú slávil ráno v deň Pochodu v rímskokatolíckom kostole sv. Cypriána.

"Niekedy nás už unavuje neustále bojovať za obnovu úcty k ľudskému životu. Sme pokúšaní skonštatovať, že naše pro-life úsilie je bezcenné. Práve vtedy by sme si mali pripomenúť slová sv. Pavla, ktoré píše v liste sv Timotejovi: "Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista" (1 Tim 6, 11-12. 14). Nikdy sa nesmieme poddať sklamaniu a znechuteniu. Našou jedinou starosťou by malo byť zostať vernými Kristovými bojovníkmi, bojovať spolu s Ním v snahe neustále šíriť evanjelium života."

V homílii kard. Burke pripomenul, že práve v deň Pochodu je sviatok sv. Timoteja, ktorý ako biskup, hoci čelil množstvu problémov, zostal "verný nášmu Pánovi a stádu, ktoré mu Pán zveril do pastoračnej starostlivosti a nakoniec zomrel mučeníckou smrťou". Pred svojím príhovorom sa kardinál osobitne modlil za "ženy, ktoré niekto núti ísť na potrat", za "tých, čo potrat vykonávajú ... aby precitli a uvedomili si nesmierne zlo svojich skutkov a aby pochopili aj nesmiernu moc Božieho milosrdenstva a Božej lásky v Ježišovi Kristovi, ktorá ich nabáda k ľútosti nad ich hriechmi a k zmene života, ktorý by zasvätili obnove posvätnej dôstojnosti každého ľudského života bez výnimky". 

Kard. Burke sa modlil aj za "právnu ochranu práva na život pre všetkých, najmä však pre nevinné a bezbranné nenarodené deti." Žiadal, aby sa "zákony nášho národa už konečne formovali na základe morálneho a prirodzeného zákona, ktorý vpísal Boh do každého ľudského srdca a ktorý nás učí v prvom rade brániť a podporovať život." Špeciálne spomenul "nespravodlivý dodatok" k rozhodnutiu Najvyššieho súdu z 22. januára 1973, o ktorom verí, že bude zrušený. Obzvlášť prosil o príhovor Preblahoslavenú Pannu Máriu Guadalupskú, patrónku oboch Amerík: "Panna Mária Guadalupská je hviezdou prvej evanjelizácie nášho kontinentu; kiežby bola dnes hviezdou aj novej evanjelizácie, ktorá chráni tradičnú náuku Cirkvi a šírenie evanjelia života."    

V závere svojej homílie kardinál veriacim pripomenul, že na to, aby boli "pravými Ježišovými učeníkmi", musia denne znášať svoj kríž. "Pred lásku ku Kristovi už nepatrí nič. ´Ak sa nezrieknete všetkého, čo máte, nemôžete byť mojimi učeníkmi´ hovorí Pán (Lk 14, 33). Všetko a všetkých máme odovzdať Kristovi, aj našich bratov a sestry, a najmä našich nevinných a bezbranných nenarodených bratov a sestry."

Svätú omšu organizoval Institute of Christ the King (Inštitút Krista Kráľa), z iniciatívy združenia mladých dospelých "Sursum Corda", a konala sa vo farnosti populárneho bloggera Msgr. Charles Popea. Deň po Pochode poslal kardinál Burke výzvu aj Národnému pro-life summitu (pôvodne konferencii Students for Life of America).

 

 

DISKUSIA k článku