Fr-Donald-Calloway-St-Joseph-700x438.jpg

Zasvätenie sa svätému Jozefovi zachraňuje rodiny

1,041
Zuzana Smatanová
AltKAT

Môže zasvätenie svätému Jozefovi zachrániť rodinu?

Páter Donald Calloway, MIC (Spoločnosť kňazov Mariánov), sa stretol s anglickou vydavateľkou ChurchPOP Jacqueline Burkepileovou, aby prediskutovali jeho novú knihu Consecration to St. Joseph: The Wonders of Our Spiritual Father (Zasvätenie sv. Jozefovi: Zázraky nášho duchovného otca).

 

Čo je zasvätenie sv. Jozefovi?

P. Calloway vysvetľuje: "Zasvätenie sv. Jozefovi je v podstate prídavkom k zasväteniu Panne Márii. Ak sa nad tým zamyslíte, uvedomíte si, že všetci sme krstom zasvätení Ježišovi. On je naším Pánom a Spasiteľom. A svoj život zverujeme Márii, pretože ona je našou duchovnou Matkou. A čo svätý Jozef? On je naším duchovným otcom a patrónom univerzálnej Cirkvi. Ak ho teda milujeme, ctíme si ho a chceme byť ako on, dostávame sa naozaj do tesnej blízkosti nášho Pána a Matky Božej a rastieme vo svätosti. Zasvätenie sv. Jozefovi teda je zverenie svojho života do rúk nášho duchovného otca, aby nám on, spolu s Pannou Máriou, pomáhal rásť vo svätosti. A podľa mňa je práve teraz na to najvhodnejší čas."

Páter Calloway neskôr vysvetľuje, prečo sa rozhodol napísať túto knihu: "Dnes majú ľudia mimoriadny zmätok v pojme ´manželstvo´; čo znamená byť mužom a čo ženou. Existuje gender ideológia - ľudia ani nevedia dnes na aké WC, do akých spŕch a do akej šatne majú chodiť. Potrebujeme hlavu Svätej Rodiny - nášho duchovného otca, sv. Jozefa, aby nám pomohol obnoviť správny poriadok vecí. Tým, že ho postavíme do tejto krízy a zmätku, v ktorých žijeme, môžeme sa naučiť čo znamená keď sa povie, že muž je hlavou rodiny (domácnosti). Takéto slová však vzbudzujú dnes v ľuďoch hrôzu. Pýtajú sa ´O čom to vôbec hovoríte?´ Všetko to však musíme pochopiť správne: Sv. Jozef je služobníkom - je tým, kto sa obetuje. Ktorá žena by niečo také nechcela? Ktorá žena by nechcela mať takého muža? Muža, ktorý je služobníkom a zároveň lídrom, pokorným a milujúcim, a predsa silným; takým, čo sa nebojí urobiť rozhodnutie. Toto všetko mám z litánií k sv. Jozefovi, v ktorých sú vymenované všetky jeho čnosti, jeho hlavné čnosti: najčistejší, najmúdrejší ...

Mojím zámerom je pomôcť rodinám pochopiť, čo znamená byť rodinou. Je to vo veľkej miere aj o Panne Márii a o našom Pánovi. Chcel by som pomôcť vrátiť sa k veciam, na ktoré sme zabudli: tráviť spoločne čas, modliť sa spolu, rekreovať sa spolu. Možno nám to ešte nezišlo na um, no Svätá rodina sa v domčeku v Nazarete nielen modlila, ale aj ... zabávala. Museli robiť veci, z ktorých im bolo aj veselo!

Pre rodiny je dôležité, aby mali "Vzor" toho, čo znamená byť nábožnou, radostnou, veselou rodinou - a takou bola rodina, ktorú tvorili Ježiš, Mária a Jozef. 

Modlite sa za mňa, za toto dielo; diablovi sa to totiž vôbec nepáči. Veľmi útočí, najmä rôznymi druhmi nepríčetnosti. Vy sa však za toto dielo zapáľte; dokážete to ako jednotlivci, ako farnosti, ba aj ako diecéza. Modlite sa aby pápež vyhlásil "Rok sv. Jozefa". Ešte sme taký nemali. Mali sme Mariánsky rok, Rok milosrdenstva, Rok modlitby ... no nikdy nie Rok sv. Jozefa. Budúci rok 2020 (kniha má vyjsť 1. januára) uplynie 150 rokov, čo bl. Pius XI vyhlásil sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi. Ak to teda urobíme vo veľkom rozsahu, myslím si, že vplyv bude obrovský."

 

Kliknite tu: Fr. Donald Calloway’s Facebook blog, “Consecration to St. Joseph with Fr. Calloway.”