Rebecca_Friedrichs_810_500_s_c1.png

Učitelia sú krajne znepokojení - odbory ich tlačia do sexualizácie a indoktrinácie detí

2,001
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V hlavnom meste krajiny vysvetľovala skúsená kalifornská učiteľka s 28-ročnou praxou, Rebecca Friedrichsová, že väčšina učiteľov je krajne znepokojená už desaťročia trvajúcim nátlakom na indoktrináciu a nadmernú sexualizáciu školopovinných detí zo strany odborových zväzov učiteľov, ktoré sú lojálne voči krajne ľavicovej kultúre a politike, a nezaujíma ich blaho detí. 

Rebecca Friedrichsová povedala:

"Ak vám niekto povie, že za rozsiahlou náukou o sexualite stoja učitelia, alebo že súhlasia so sexualizáciou detí, neverte mu, je to veľké klamstvo. Práve naopak, naozajstní americkí učitelia sú krajne znepokojení sexualizáciou našich detí. Títo učitelia sú umlčaní a šikanovaní tou istou organizáciou, ktorá tak veľmi pretláča sexualizáciu detí; ide o odborové zväzy učiteľov."

Svoj príhovor predniesla počas samitu The Heritage Foundation (nadácia ´Dedičstvo´), ktorý sa venoval "Ochrane detí pred sexualizáciou". Friedrichsová je bývalou učiteľkou na základnej škole, ktorá bojovala proti plateniu povinných poplatkov Asociácii kalifornských učiteľov, pretože z nich financovala veci, ktoré Rebecca nepodporovala, vrátane rozsiahlej sexuálnej výučby. Jej prípad sa dostal až pred Najvyšší súd USA, kde prehovorila. Objasnila, že posledných 60 rokov odbory pretláčajú svoju sexuálnu, sociálnu a politickú agendu do tried. 

Rebecca Friedrichsová vo svojom príhovore pokračuje: "Odbory útočia na všetky dobré vlastnosti a čnosti, ktoré väčšina učiteľov uznáva a nosí vo svojom srdci. Odbory zneužívajú učiteľskú profesiu, aby získali bezproblémový prístup k americkým deťom. Už celé desaťročia oddeľujú rodičov od učiteľov."

Friedrichsová ďalej hovorila o svojej skúsenosti z účasti na štátnej konferencii učiteľov, kde ju šokovali priestory, plné expo-tabúľ, propagujúcich Planned Parenthood, spolky ´gay+normálni´, iné prípady, obhajujúce LGBT a politiku krajnej ľavice. Na zasadaniach Národnej vzdelávacej asociácie (NEA) učiteľov napájali vínom a ponúkali jedlom a ak ste súhlasili začať s ´gay+normálni´ spolkom vo svojom kampuse, dostali ste veľa peňazí. Plno peňazí dostanete, aj keď ste ochotní presadzovať vo svojej triede LGBT aktivity. Dostanete však peniaze, aby ste mohli urobiť niečo, čo naozaj pomôže študentom? Nie. Dostanete ako odborový líder podporu pre svojich kolegov? Nie. Väčšina položiek v zmluvách NEA sa týka politiky krajnej ľavice, LGBT agendy a snahy o rozvracanie. Každé podvratné slovo, s ktorým sa v našej oblasti stretnete, sa prvýkrát spomenulo alebo vzniklo v rámci odborov. V NEA mám priateľky učiteľky, ktoré už viac ako 30 rokov bojujú proti nadmernej sexualizácii našich detí.

A správajú sa k nim takto: chŕlia na nich nadávky, kričia na nich, blokujú im cestu späť na ich miesta, zakazujú im pracovať vo výboroch, zaoberajúcich sa sexuálnou a zdravotnou výchovou. Dvom z nich povedali ´V pekle majú zvlášť vyhradené miesta pre ľudí ako ste vy.´ Takto teda zaobchádzajú učiteľské odbory s učiteľmi, ktorých Amerika tak miluje."

Friedrichsová potom popisovala pôsobenie drag queen, ktoré toto leto schválila NEA: "Drag queen show začalo tým, že mohutný svalnatý chlap vo veste posiatej flitrami, ktorú mal oblečenú na holom trupe, hlasno vykrikoval ako zaujať najlepší postoj pri masturbácii. Prítomné boli malé deti a dokonca aj jedno bábätko. A týmto sa snažia upútať aj učiteľov. V skutočnosti sa však snažia o indoktrináciu učiteľov; navravieť im, že práve toto je normálne správanie sa a že by to mali propagovať aj v škole. Sexuálnu agendu teda pretláčajú títo ľudia, nie učitelia. Ako učiteľov nás teda šikanujú na každom stupni a my sme zdesení inštrukciami, čo máme učiť vyše deti."

Ponúkla zopár príkladov: 

  • Bolo nám povedané, že máme učiť deti o ich "sexuálnych právach", aby mohli potešenie zo sexu prežívať v každom veku
  • Máme ich učiť, že mimomanželský sex s kýmkoľvek chcú je skvelý v každom veku a že by si nemali myslieť, že nemôžu byť bisexuáli alebo homosexuáli. Nemôžu to tvrdiť, kým to neskúsia.
  • Máme ich učiť, že najdôležitejším cieľom je zabrániť tehotenstvu
  • 10 a 11-ročné deti máme učiť ako sa používa kondóm, pričom ich máme učiť ako sa s ním manipuluje na modele penisu v plnej erekcii
  • 4-ročným deťom máme hovoriť ´vaši rodičia nevedeli aké máte pohlavie keď ste sa narodili, takže vám ho iba pridelili. Existuje veľa rodov a pohlaví. Jedného dňa si vyberiete sami´. Ide jednoznačne o zneužívanie detí, zneužívanie rodičov, zneužívanie náboženských názorov.
  • Máme hovoriť deťom ako a kde môžu získať antikoncepciu, vrátane tabletky ´po´, a ako môžu už od 12 rokov ísť na potrat bez vedomia a súhlasu rodičov
  • Niektoré detaily sú tak nemiestne a nepatričné, že ich tu dnes ani nemôžem spomenúť, no vedzte, že sa hovoria vašim deťom v amerických školách. A to je nesmierne zlé."

"Keďže odbory už dávno zistili, že učitelia odmietajú učiť tieto veci deti, upravili si svoje zákony tak, že ak učiteľ nie je na tieto veci kvalifikovaný, potom sa dostavia odborníci, ktorí ich to naučia. A tak vaše deti zneužíva Planned Parenthood. Oni však nie sú odborníkmi na deti a nie je nimi nikto, kto sa medzi nimi snaží túto agendu propagovať. Na svoje deti sú najlepšími odborníkmi ich rodičia."

Od 60-tych rokov minulého storočia šikanujú odbory PTA aby mlčala, bránia jej zaujať stanovisko v konflikte s učiteľskými odbormi. Preto podporuje všetko, čo im povedia odbory, že majú propagovať. Odbory prevzali kontrolu nad knižnicami, školskými radami, nad každou činnosťou v školstve. Sú reálnym existenčným ohrozením. Umlčujú učiteľov a dosahujú to klamstvom, zastrašovaním a aj silou.

Friedrichsová opäť ponúkla pár príkladov, použijúc diapozitívy:

1. "NEA prijala tento dodatok k vedeckému vzdelávaniu. V podstate likvidujú vedecké metódy. Vyraďujú ´empirické dôkazy, odvodené od platných vedeckých pokusov a menia ich na ´vedeckú teóriu´ ... vedúcu k vedeckému konsenzu. Takto šikanujú a odmietajú každého, kto nesúhlasí s ich konsenzom. Takto podkopávajú vedu". 

2. "Potom šikanujú a zastrašujú učiteľov, ako som aj ja, a hovoria nám, že nebudú akceptovať nikoho, koho výučba nebude v súlade s ich zmenami".

3. "Zastrašujú učiteľov, ktorí na výučbu dovedú ex-gayov, aby povedali svoje svedectvo. Zastrašujú aj kresťanov s odôvodnením, že ´ich skutočným cieľom je odstrániť naše židovsko-kresťanské dobré vlastnosti a čnosti´. Ak si dovolíte hovoriť pravdu o stvorení alebo o ex-gayoch, považujú vás za agresívnych, obscénnych a za ľudí so zlým vkusom. Takto o nás zmýšľajú odbory."

4. "Učitelia a zdravotnícki profesionáli musia byť kvalifikovaní, aby mohli v tejto oblasti učiť, musia byť chránení pred cenzúrou a zákonmi. Prečo? Lebo ich všetkých chceme žalovať."

5. "Ako to presadzujú? NEA spolupracuje s SPLC, NAACP, ACLU, GLSEN (centrá, súvisiace s ochranou LGBT), Národným centrom pre trans-rovnosť, kampaňou za ľudské práva a sleduje všetky incidenty, týkajúce sa diskriminácie, rasizmu, homofóbie a transfóbie. Videli sme ich ´mapu nenávisti´ ... je plná kresťanských organizácií, konzervatívnych organizácií; ich cieľom je vykoreniť nás. Desivé na tom je, že keď rodičia, učitelia a školské rady trochu zatlačia, je to práve ACLU (Americká únia občianskych slobôd), ktorá hovorí ´zažalujeme vás´". 

6. Friedrichsová ukazuje pomôcky, dostupné na CTA webstránke, ktoré majú všetkým učiteľským odborom pomôcť ´tvoriť´. Deti môžu oznámiť svojich učiteľov a spolužiakov SLPC, keď ich nájdu pripojených online ako ´hejterov´. 

7. Peniaze učiteľov sa používajú na sprístupnenie spŕch a šatní aj opačnému pohlaviu. Nepoznám jediného rodiča, či učiteľa, ktorý by s tým súhlasil, ale odbory sa vyťahujú, že všetko toto má podporu rodičovských a učiteľských organizácií, vrátane kalifornskej PTA a Asociácie kalifornských učiteľov. Prečo by to mala podporovať PTA. Nepodporuje. Mlčí." Odbory sú na 100% mimo svoju jurisdikciu, keď sa tieto veci snažia presadzovať. Friedrichsová chce zažiť ukončenie pôsobenia všetkých vládnych zamestnaneckých odborov.

"Nepatria do našej vlády, ani do škôl, ani do žiadnej oblasti, financovanej z peňazí daňových poplatníkov. Len ničia akademickú hrdosť, výnimočnosť, vedu, a účelovo podkopávajú židovsko-kresťanské vlastnosti - americké dobré vlastnosti - ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie slobodnej republiky. Učitelia nevedia že financujú túto nočnú moru. Nemajú ani poňatie. Naše školy sú veľké ohnivé pasce. Naše deti sú vovnútri. Odbory sú plamene. Dostaňme učiteľov z odborov; dostaňme odbory preč z našich škôl."