IMG_1753_810_500_75_s_c1.jpg

Polícia v Ontariu prestala uvádzať rod/pohlavie kriminálnikov, aj obetí

311
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Polícia kanadskej provincie Ontario, (OPP), nebude zverejňovať "rod/pohlavie" obvinených zo zločinu, ani ich údajných obetí, z dôvodov ochrany súkromia a "kvôli pokrokovosti" - oznámila jej hovorkyňa, seržantka Carolle Dionneová, na tlačovej konferencii a dodala, že táto zmena nadobudla účinnosť v máji, po zavedení Zákona o policajnej službe, slobode informácií a ochrane súkromia, ako aj Kódexu ľudských práv provincie Ontario.   

Pre CBC uviedla: "Pri kontrole našich štandardných operačných procedúr sme zistili, že obsahujú informácie, ktoré nie je prípustné zverejňovať. Jedným z dôvodov je, že máme veľa jedincov, ktorí sa identifikujú ako muži, no v skutočnosti sú to ženy, alebo naopak. Chceme rešpektovať želania týchto jedincov."

Pre Canadian Press uviedla: "OPP sa následne rozhodla vylúčiť ´gender´ informácie pre médiá z dôvodov ochrany súkromia a preto, lebo časy sa menia a treba byť pokrokový. Z mien obvinených, uverejnených v médiách, je často zrejmé, či ide o muža alebo ženu, a preto sa tieto informácie nebudú vydávať ani na požiadanie. Teraz hovoríme "indivíduum" alebo "obvinená osoba" a nepoužívame osobné zámená, ktoré jasne naznačujú rod. V prípade podozrenia, kde už musíme byť špecifickejší, hovoríme "osoba, javiaca sa ako žena/osoba, javiaca sa ako muž". Ďalšie osobné informácie o obvinených - vek, rodné mesto - budú zverejňované. Niekedy však bude nutné dočasne zverejniť pohlavie obvineného, keďže polícia musí preveriť podozrenie, alebo v prípade hľadania nezvestnej osoby." 

Pre GlobalNews uviedla: "Ak hľadám podozrivého a svedkovia mi popisujú, že sú presvedčení, že videli ozbrojeného muža ako niečo vylúpil, môže byť tento nebezpečný a navyše disponuje strelnou zbraňou, potom túto osobu identifikujeme ako muža. Po skončení prípadu sa všetky informácie o rode vymažú. Nás zaujíma iba to, že nejaký jedinec bol na súde obvinený z nejakej nelegálnej činnosti. Napríklad opitý šofér - je jedno či muž alebo žena - tu pohlavie v skutočnosti nehrá žiadnu rolu. OPP stále zbiera údaje o pohlaví/rode spomínaných jedincov pre potreby výročnej štatistiky kriminálnych činov a smerodajným údajom je pre nich to, čo majú uvedené v oficiálne vydaných identifikačných dokladoch. Ak obviním niekoho, kto sám seba identifikuje ako ženu, a povedzme že vo vodičskom preukaze má uvedené že je muž, potom sa to vyhodnocuje ako osoba mužského pohlavia."

Gwen Landoltová, právnička a viceprezidentka konzervatívnej advokátskej skupiny REAL Women of Canada označila politiku OPP za sebeckú a za "bláznovstvo na všetkých jej úrovniach", ako aj za potenciálne riziko pre bezpečnosť verejnosti. Pre LSN uviedla: "Vedieť u kriminálnikov, či ide o muža alebo ženu, je veľmi dôležité, či už ide o sexuálny útok alebo o alkohol za volantom. Ak sa objaví nejaké nebezpečenstvo a ohrozuje všetkých ľudí, verejnosť by mala poznať všetky fakty. Politika OPP je pre verejnosť doslova nebezpečná a vo svojej tzv. ústretovej pokrokovosti signalizuje iba škandály. Nemá to nič spoločné so zdravým rozumom, zato všetko ich konanie čo sa týka zodpovednosti, súvisí s krytím si vlastného chrbta. OPP sa bojí, že ich zažaluje transgender chlap, čo sa považuje za ženu, za to, že niečo nesprávne pochopili alebo uviedli do záznamu. Pointa je v tom, aby všetko nahrávalo mýtu, že pohlavie osoby sa dá zmeniť, pričom všetci vedia, že jeho podstata sa zmeniť nedá. A všetci sa takto veselo zabávajú a my na to doplácame."

Ottawský právnik, zaoberajúci sa ľudskými právami, Elie Labaky, sa stotožňuje s tvrdením Landoltovej keď pre CBC uvádza, že OPP sa správa "nadmieru obozretne" a zrejme sa usiluje vyhnúť legálnej zodpovednosti. Snažia sa naozaj chrániť totožnosť osoby, alebo sa vyhýbajú zodpovednosti? Namiesto zaúčania svojich dôstojníkov ako správne chápať kódex ľudských práv a ako zaobchádzať s ľuďmi, sú z nich len administratívne sily.  

Mimochodom, žiadna iná policajná zložka v provincii Ontario podobnú politiku neprijala.

Hovorca Torontskej polície potvrdil pre Global News, že "pri zverejňovaní informácií o obvinených z trestných činov budú používať všetky osobné údaje, dostupné v danom čase, pričom budú rešpektovať to, ako sa ľudia sami identifikujú".

Politika OPP sa dotkla pretrvávajúcich a súvisiacich problémov; to jest, ako má polícia verejne identifikovať ´transgender´ indivíduá, či už ide o obvinených z trestného činu alebo o obeť. Keď totiž bola napríklad v roku 2017 v Toronte vyhlásená za nezvestnú transgender ´žena´ Aurora Wells (čiže v podstate chlap), polícia sa o ňom stále vyjadrovala ako o ´žene´ a používala ženské zámená, keď o prípade diskutovala v médiách.