Exorcista radí, ako bojovať s diablom

3,253
Kultúra života

Exorcista dnes na facebookovej stránke Vladyka Milan odpovedá, poradil človeku, ktorého trápi, že na neho “číha diabol z každej strany” a nevie, čo s tým.

“Pochválený buď Ježiš Kristus. Nevládzem vladyka. Diabol na mňa číha z každej strany. Modlím sa každý deň, ale bez Boha to nezvládam. Nechcem kvôli takému konaniu prísť o milovaných ľudí. Neviem už čo mám robiť, prosím Vás o modlitbu za to, aby mi dal diabol pokoj. Uvedomujem si tie hriechy a viem, že takto ďalej žiť nechcem, v takom hriechu.”

Odpoveď pripravil exorcista Ľuboslav Petričko, ktorý radí aby sa dotyčná osoba pokúsila hriechu zbaviť najprv pomocou sviatostí. “Ísť na svätú spoveď, ktorá okrem iného, na čas zviazuje diabla, ktorý Vás z nejakého dôvodu sužuje v tomto období.”

Exorcista tiež vysvetľuje, že pred diablom našu dušu chráni pokoj. A tam, kde je pokoj, tam diabol pracovať nemôže. “No našim dobrom ešte nie je pokoj v duši, naše “dobro” je ešte to, čo je poza nami, vo svete. To, čo je viditeľné ceníme viac, než dobro v duši, preto do určitej miery všetci závisíme od ducha satana cez závislosť na vonkajších dobrách.” 

My, ľudia, si napríklad vzťahy ceníme viac, než pokoj našej duše. “Niekto po rozchode s niekým hneď upadne do depresie. Neľúbime ešte dušu svoju, preto ešte niet v nás lásky k Bohu a ani k blížnemu. Takže zlý útočí na každého z nás, lebo on vie, že do istej miery závisíme od neho, po Adamovej chybe. Či nezávisíme od hnevov v pamäti? Nezáležíme od urazenosti denne? Koľkí závisia od závisti? A závisťou si nás žiaľ roky vykrmuje ako svojím chlebom, aby sme potom ním vykŕmení mali miesto tam u neho naveky v kráľovstve tmy… Či nezávisíme denne aj od strachov?,” pýta sa Petričko, ktorý zároveň upozorňuje, že toto všetko sú len duchovia zloby a nepokoja.

A preto nám všetkým odporúča to isté, čo Matka Božia: “pokánie a pokánie. Spasiteľ nás naučil aj kajúcu mýtnikovú modlitbu, ktorá nás oslobodzuje spod vôle diabla. Preto treba podľa cirkevných Otcov neustále skrušovať srdce a myseľ pred Ježišom. A odíde aj depresia, ktorá myslím, že je vo Vás, hlboko v podvedomí,” radí exorcita v závere a dodáva, že netreba ostávať sám so svojím problémom. “Zájdite za kňazom vo Vašej farnosti, ktorý Vám určite pomôže pri riešení tohto duchovného problému.”