lebanon_interview_1_628_420_75.jpg

Eucharistická procesia s odprosovaním; zasvätenie sa Panne Márii - Libanon nestráca čas

903
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Ako všetci kresťania na svete slávia Nedeľu Zoslania Ducha Svätého, tak aj kresťanská menšina v Libanone – spustošenom občianskou vojnou v rokoch 1975 až 1990, ako aj prenasledovaním – sa jednotne verejne modlila a slávnostne odprosovala, zasvätila sa a zúčastnila národnej Eucharistickej procesie.

Dominic Chickhani, jeden z hlavných organizátorov tejto historickej udalosti, poskytol pre LifeSite (LSN) exkluzívny rozhovor o „Víťazstve Libanonu pod ochranným plášťom Panny Márie“. Dominic, ktorý je hlavným moderátorom Nourasat Telelumiere (hlavný satelitný TV program pre katolíkov v stredovýchodných krajinách), je zároveň aj hlavným predstaviteľom pre médiá a komunikáciu v súvislosti so „Zasvätením Libanonu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“. Je autorom viacerých katolíckych apologetík, prednáša Máriológiu a je vplyvnou mediálnou osobnosťou.

Dominic Chickhani (D.C.): "9. júna 2019 sa uskutočnilo siedme zasvätenie Libanonu (šesť po sebe nasledujúcich obnov) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Našu krajinu jej zasväcujeme a odovzdávame pod jej ochranu už od roku 2013. K zasväteniu neodmysliteľne patrí slávnostná svätá omša, ktorá sa koná každý rok v sanktuáriu Našej Pani z Libanonu. Tento rok je navyše zvláštny ešte aj tým, že Eucharistickú procesiu, ktorej súčasťou bude aj slávnostný úkon kajúcnosti a odprosenia, budú opakovať aj členské krajiny The Holy League of Nations (Svätej ligy národov) 13. októbra 2019 na celom svete. Táto historická udalosť sa nazýva „Národný pochod kajúcnosti a záchrany“.

Procession 1

 

LSN: Ako dlho trvá vám a vášmu tímu príprava na takúto udalosť?

D.C.: „Ako menší „bleskový“ tím pripravujeme túto udalosť aktívne už tretí mesiac. Patria doň lídri rôznych Mariánskych tradičných skupín. Na záver prípravy sa koná trojdňová nepretržitá adorácia po celej krajine a priamo na deň ´pochodu´ sa prinesú relikvie štyroch evanjelistov.“

 

LSN: Videli sme fotografie, na ktorých to vyzerá, že pochodu sa zúčastnili tisícky ľudí. Viete koľko ľudí bolo?

D.C.: „Medzi 7 až 10 tisíc, čo je asi stotina všetkých kresťanov v Libanone. Väčšina boli samozrejme katolíci, no veľmi radi sme privítali aj ortodoxných patriarchov rozličných východných obradov. Zúčastnili sa síce len dvaja maronitskí biskupi (z tridsiatich), no aj tak túto udalosť považujeme za Boží zázrak. Je ovocím zasvätenia sa Panne Márii a pevného rozhodnutia vytrvať vo viere.“  

 

LSN: Povedzte našim čitateľom ako ste to prežívali, aké milosti ste dostali, aký bol program?

D.C.: „Podobalo sa to na nebeskú svadbu – naozaj, bolo to nebo na zemi! Kráčať zjednotení s naším Božským Kráľom a nebeskou Kráľovnou. Mali sme pocit, akoby Boží Duch iskril a trblietal sa v srdci každého z nás! A nielen to, zvláštnym spôsobom sme cítili aj počas samotnej procesie, že Panna Mária nás naozaj chráni svojím plášťom („moc Najvyššieho“, Lk 1, 35) a chránila nás aj pred hroznou horúčavou. Reálne bolo vtedy 22 stupňov Celzia (71 stupňov Fahrenheita), zatiaľ čo normálne malo byť až 35 stupňov C (95 st. F), tak ako bolo deň predtým ako je v tomto období pre túto oblasť normálne.

Procession 2

Každý rok v tomto období prežívame veľké milosti – ako priamy dôsledok zasvätenia sa Panne Márii. Vidíme, ako jej Nepoškvrnené srdce naozaj víťazí, ako odhaľuje nepriateľa a ničí jeho pasce a osídla. Všetky plány, ktoré náš tím mal, sa v mene Panny Márie rýchlo formovali a uskutočňovali; ešte skôr, než ich Zlý, či už zvonka alebo zvnútra, mohol zničiť. Všetko sa dialo jednoducho a rýchlo, akoby čas, čo nám zostával, bol krátky. Veriaci mali dojem, akoby Boh všetku svoju moc vylial na svoje maličké stádo, „na ostatných z jej potomstva“ (Zjv 12, 17), na tých, ktorí „nezohli svoje kolená pred Bálom a ktorých ústa ho nepobozkali“ (1 Kr 19, 18). Boli sme svedkami, ako sa toto víťazstvo uskutočnilo medzi nami; ako sa dá prekonať moc nepriateľa „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12).  My totiž vieme, že pretože sme zasvätení a žijeme podľa toho, je pre nás iba jediná voľba – víťazstvo. Keď sme všetci „za“, keď sme za „Nepoškvrnenú“, tak nech sa stane čokoľvek, nemôžeme prehrať! Sv. Pavol napísal: „Lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná“ (2 Kor 10, 4-6). Mária je bázeň vzbudzujúca Žena odetá slnkom, ktorá pevne stojí v čele nás všetkých, vedie nás a chráni pred hrozným drakom; je ako „usporiadaný šík bojovníkov“ (Pies 6, 10)!
Som presvedčený, že milosti, ktoré tu získavame v tento deň, duchovné aj fyzické, sa pretavia do ochrany a požehnania na celé dni, mesiace a roky, pre celý Libanon a som si istý, že aj pre celý svet! Všetci sme si zároveň v hlbokej pokore a bázni uctievali Ježiša, reálne prítomného v Najsvätejšej Sviatosti, zahaleného dymom z kadidla a posvätnými chorálmi Jeho ľudu, zatiaľ čo požehnanú sochu Prebl. Panny Márie Fatimskej, obklopenú kvetmi, niesli chlapi 6 kilometrov do kopca na pleciach."

 

LSN: Čo znamená zasvätenie sa Panne Márii pre libanonský národ?

D.C.: "Výzva Panny Márie zasvätiť sa je zároveň Božou výzvou k obráteniu (Fatima 1917). Sme presvedčení, že zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie je výsledkom tohto „zápasu o duše“. Zasvätiť sa Panne Márii znamená ponúknuť jej svoj život za záchranu druhých (Ex 24) a na porážku Zlého (Gn 3, 15); Máriino víťazstvo je zjednotené s panovaním Ježiša ako Kráľa (Zjv 19, 16)! Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti a ako naše posledné útočisko postaví medzi nás a Lucifera (ktorý je zlý a skazený) Máriu (ktorá je nepoškvrnená). Zasvätenie Panne Márii nám ako také poskytuje:

  • milosť poznania plnej pravdy o Bohu
  • schopnosť žiť naplno kresťanským životom
  • moc premáhať zlo.

Naše zasvätenie sa Panne Márii je doslova a do písmena prvoradé a rozhodujúce!"

 

LSN: Ako prebiehalo odprosovanie a čo znamená pre libanonský národ?

D.C.: "Počas procesie sme sa viackrát zastavili, pokľakli, v kajúcnom geste sklonili hlavy a biskupi predniesli modlitby odprosenia za hriechy národa ako takého a za osobné hriechy každého z nás. Modlitby boli inšpirované biskupom Johnom Keenanom (biskup škótskeho Paisley a iniciátor „Ruženca na pobrežiach“), ktoré prednášal vo Westminsterskej katedrále minulý rok. Chceli sme pridať aj modlitby exorcizmu, aké sa modlilo 300 tisíc poľských veriacich vo svojej svätyni na Jasnej Góre v roku 2016, rok predtým, ako sa dva milióny veriacich v Poľsku zapojilo do úžasnej akcie Ruženec na hraniciach."

Procession 4

 

LSN: Prečo Eucharistická procesia?

D.C.: Eucharistická procesia (normálne začína na jednom posvätnom mieste a končí na druhom) je verejným svedectvom našej úcty k Najsvätejšej Sviatosti. Toto „pozemské putovanie“ pripomína katolíckym veriacim ich duchovnú púť k večnému životu s Bohom. Ako emeritný pápež Benedikt XVI vo svojej homílii z roku 2007 veľmi príznačne povedal: „Eucharistická procesia je určená na otvorené upevnenie viery Božieho ľudu v Ježiša Krista, živého a pravého, prítomného v Najsvätejšej sviatosti Eucharistie. Ide o slávnosť, určenú k verejnej poklone, vzdaniu úcty a ďakovaniu Pánovi, ktorý nás od počiatku až do konca miluje takou láskou, že za nás obetoval vlastné Telo a Krv.“

Procesiou s Najsvätejšou Eucharistiou takýmto úctivým spôsobom si my, ako ľud Libanonu, uctievame Krista v Eucharistii a poskytujeme svedectvo o osobnej prítomnosti Boha vo svete, ale aj v každom z nás. Adorovanie nášho všemohúceho, vševediaceho, všade prítomného a všetko milujúceho Boha v Eucharistickej procesii znamená dotýkať sa milosti; milosti s nekonečne väčšou silou, než je nukleárna sila, sila slnka, Veľkého tresku. Ako aj Dr. Peter Kreeft poznamenal: „Adorácia má oveľa väčšiu moc a silu budovať, než nukleárne bomby ničiť.“ A my túto silu budovať dnes tak veľmi potrebujeme!"

 

LSN: Použili ste výraz „Deň D“, čo znie, akoby ste vy a účastníci pochodu boli aktívnymi bojovníkmi. Povedzte o tom niečo aj našim čitateľom.

D.C.: Konflikt je naozaj reálny. Je to tá najsmrtonosnejšia vojna aká kedy bola – v stávke je totiž večnosť!
Hyacinta Martová, 8-ročná vizionárka z Fatimy v Portugalsku nám povedala, že ako vizionári mali videnie, že väčšina ľudí, ktorí zomierajú, ide do pekla. Takmer všetci! A to bolo na začiatku 20. storočia. Teraz to musí byť ďaleko horšie! Veľmi skľučujúce je poznanie, že ani všetko utrpenie všetkých živých ľudí, ktorí kedy žili, sa nedá porovnať s utrpením jedinej duše, ktorá je už v pekle. Takže áno, je to vojna! A my stojíme v tomto boji tesne pred bojovou líniou nepriateľa. Takže to bol naozaj ´Deň D´ pre Libanon! Sv. Ján Bosco predpovedal, že Cirkev sa zachráni skrze Eucharistiu a úctu a oddanosť Panne Márii. Preto sa potrebujeme vrátiť k duchu svätosti a pravej duchovnej bojovnosti v Cirkvi! Stali sme sa vlažnými. A stav vecí v Cirkvi a vo svete je, mierne povedané, poľutovaniahodný. Niekto už musí zatrúbiť na „poľnicu“, nepriateľ už na naše posvätné miesta prenikol dávno. Emeritný pápež Benedikt XVI s veľkým smútkom konštatuje „Cirkev je na pokraji zrútenia“

 

LSN: Minulý rok  ste pomáhali organizovať a viedli ste stredovýchodné krajiny na všetkých svetových ´ružencových´ podujatiach pod hlavičkou novej „Svätej ligy národov“. Veríte, že dnešok je ovocím týchto modlitieb a že ich ovocím bude aj plánované stretnutie 13. októbra?

D.C.: Samozrejme; v duchovnej oblasti totiž nie je nikdy nič stratené! Jednoduché Zdravas´ Mária znie rovnako v hodine smrti, aj vo večnosti. Každé zabojovanie sa ráta. Každá modlitba sa ráta. Každá duša sa ráta. Nastáva doba pre zasvätené deti Márie, aby sme sa zjednotili a bojovali pod záštitou našej Kráľovnej. Celosvetový ruženec v roku 2018 (pracovne sme si ho nazvali Lepanto 2018) nepochybne pripravil nepriateľa o mnohé bašty a pevnosti a umožnil nesmiernym milostiam preniknúť do nás, aj okolo nás. Takto Boh ´uvoľňuje´ svoju moc! Budúci celosvetový ruženec (ktorý ako dúfame, bude zahŕňať aj Eucharistickú procesiu s odprosovaním) bude 13. októbra 2019. Vyzývame všetky krajiny, aby sme spojili svoje sily v rámci Svätej ligy národov a zopakovali naše libanonské zasvätenie, procesiu a odprosovanie!

Čas beží ... a nie je ho nazvyš!