Douglas_Murray_810_500_75_s_c1.jpg

Prominentný gay ateista: transgenderizmus je lož a jeho akceptácia vás demoralizuje

1,275
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Britský žurnalista a autor Douglas Murray je jedným z najrozhľadenejších, najbystrejších a najinteligentnejších komentátorov súčasnej kultúry. Jeho najnovšia kniha The Strange Death of Europe (Podivná smrť Európy) je fascinujúcou analýzou prisťahovaleckej krízy v roku 2015, zanikajúcej identity Európy a duchovného vákua, ktoré teraz čoraz viac zaberajú moslimovia. Aj napriek tomu, že je ateistom, neomylne a správne pomenoval skutočnosť, že bez Boha nie sú naše ľudské práva – ani jedno naše právo – zakorenené v danej chvíli vôbec v ničom a bez obalu tvrdí, že návrat ku kresťanstvu sa veľmi ľahko stane nevyhnutným, pokiaľ ateisti zlyhajú v poskytovaní solídneho rámca pre existujúcu realitu.

Murray dokáže problémy podať jedinečným spôsobom, stručne a jasne. V nedávnej konverzácii s dvoma hosťami podcastu Triggernometry rozoberal dnešné dogmy a tabu. Murray s ironickým úsmevom pozoroval, ako si progresivisti zjavne neuvedomujú, že teraz sa oni stávajú dogmatikmi. Potom mu jeden z hostí položil otázku, ktorá sa dá v súčasnej mediálnej klíme považovať priam za nebezpečnú: „Čo je podľa vás jedným z najväčších klamstiev dnešnej doby, o ktorom sa ešte nehovorilo?“ Murray, ktorý sa netají svojou homosexuálnou orientáciou, premyslene odpovedal:

„Je ich mnoho. Všetky však majú spoločné jedno, a to je skutočnosť, že dnešná spoločnosť si vyžaduje aby ste súhlasili s niečím, s čím nemôžete súhlasiť bez toho, aby ste nestratili vlastnú sebaúctu, či prinajmenšom aby ste sa nehanbili pozrieť na seba do zrkadla. Najvypuklejší problém súvisí pochopiteľne s rodom a pohlavím. Preto transgenderi radi udržiavajú ľudí v nevedomosti a v pocite previnilosti.“

Napokon, ako povedal, ide v podstate „o malý problém, týkajúci sa minima ľudí, ktorí však udržiavajú ostatných ľudí akoby v pocite previnilosti, pretože nikto z nich nechce povedať to, čo chcú transgenderi aby ľudia hovorili, že niet rozdielu medzi mužmi a ženami a že sa môžeme ľubovoľne presúvať medzi pohlaviami a že naše telá sú ako postavičky z Lega, ktorým sa dá ľubovoľne meniť spodok aj vrch. Súhlasiť s klamstvom je niečo absolútne demoralizujúce.“

Preto sa napríklad aj Jordan Peterson stal takým populárnym – jednoducho odmietol ťahať s nimi za jeden povraz.

Nikdy predtým som si neuvedomil demoralizujúcu povahu požiadaviek transgenederov. Aby dospelého človeka so zdravým sedliackym rozumom niekto nútil uveriť, že chlap môže otehotnieť alebo že žena môže mať penis; alebo že niekto, kto je očividne biologickým mužom, je v skutočnosti biologickou ženou, je čosi ponižujúce, pokorujúce a dehonestujúce. Príkladom toho je aj Graham Spiers, škótsky konštruktér, ktorého zavreli, pokutovali a vyčítali mu, že sa smial, keď videl biologického muža, oblečeného ako žena. Degradovanie prirodzenosti týmto spôsobom je čosi odporné a odpudzujúce. Murray pokračuje:

„Líši sa to napríklad od zvykov či zdvorilosti. Všetci sa usilujeme byť zdvorilí a slušní k ľuďom, ale keď sa vás niekto snaží zaangažovať do klamstva, zdemoralizuje vás to. V komunistických krajinách ... tí, čo veľa cestovali za ´železnú oponu´ alebo za ňou žili, často spomínali, že boli nútení klamať veľakrát o nepodstatných veciach. Čudovali sa, že prečo ich nútia súhlasiť s ďalšími pre nich neprijateľnými vecami. Odpoveď znie: Pretože ťa to čoraz viac demoralizuje a robí z teba menej ochotného človeka než si bol predtým a prestávaš o sebe uvažovať ako o jedincovi, ktorý má svoju hodnotu. Takže takýto je plán.“

Murray si dáva pozor aby nevyznel konšpiratívne: „Nehovorím, že je to organizované; práve naopak, je to zákerné a ľudia do toho veľmi ľahko skĺznu. Musíme si dávať pozor na  vlastnú spoločnosť. Mám rád heretikov, disidentov, ľudí čo povedia niečo, čo sa neodváži povedať nikto iný – obdivujem to. Pozor na to, aby sme v spoločnosti neskĺzli do debaty o rode, pohlaví, sexualite a tak ďalej. Aby sme neskĺzli do množstva neprávd, ktoré nás od základov len zdemoralizujú. Pravda nás totiž povzbudzuje, dodáva nám energiu.“

Murray má ako zvyčajne pravdu. Ak nás totiž ako kultúru donútia uznávať niečo, o čom vieme že nie je pravda; ba čo viac, niečo čo je absurdné, smiešne,  zdegraduje nás to a demoralizuje. Totalitárske inštinkty transgender ľudí pramenia z faktu, že veľa z nich si uvedomuje, že nemôžu v skutočnosti presvedčiť celú verejnosť o svojich názoroch, a preto verejnosť musia donútiť aby ich akceptovala, alebo za to kruto zaplatí. Púšťajú sa do veľmi nebezpečnej veci; predsa však do takej, ktorej je v našich silách vyhnúť sa.

Musíme jednoducho odmietnuť poslúchnuť a odmietnuť ´hrať s nimi´.