"Ruženec je mocnejší než atómová bomba"

1,088
Zuzana Smatanová
Kultúra života

“Modlitba je mocnejšia než atómová bomba“ - páter Hubert Schiffer, ten, čo prežil Hirošimu.

V auguste 2015 ubehlo 70 rokov od zhodenia atómovej bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Vtedy definitívne skončila aj Druhá svetová vojna. Možno ste už počuli zázračný príbeh o pátrovi Hubertovi Schifferovi a troch ďalších jezuitských kňazoch – misionároch, ktorí prežili atómový výbuch vďaka tomu, že sa s dôverou modlili ruženec. Bomba explodovala iba 8 blokov od jezuitského chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Hirošime.

 

Hiroshima after the bombing - 4 Catholic missionary priests stand outside their church
Hirošima po výbuchu atómovej bomby; šípka ukazuje na 4 katolíckych kňazov vedľa ich chrámu

 

„Priestor okolo mňa odrazu naplnila hrôzostrašná explózia s jediným silným zábleskom. Neviditeľná sila ma vymrštila zo stoličky do priestoru, zatriasla mnou a rozkrútila ma ako list v jesennom vetrisku, pričom som sa riadne doudieral.“ Štyria kňazi žili na fare, ktorá spadala do akčného rádia absolútnej deštrukcie v prípade atómového výbuchu. Po prvotnom šoku z explózie sa poobzerali okolo seba a nevideli NIČ; celé kilometre široko-ďaleko každým smerom boli všetci mŕtvi a budovy zničené ... okrem štyroch kňazov a ich fary. Hoci boli zranení, prežili a netrpeli žiadnou chorobou z ožiarenia. „Trvalo to iba sekundu – záblesk – desivo šokujúci a Hirošima, domov pol milióna ľudí, zmizol z povrchu zemského. Zostala iba temnota, krv, spáleniny, nárek, oheň  a šíriaca sa hrôza.“

Na otázku, prečo si myslia že boli uchránení, keď toľko ostatných ľudí zomrelo či už od explózie alebo následkom radiácie, páter Schiffer za seba a svojich spolubratov povedal:

„Veríme, že sme prežili preto, lebo sme verne žili odkaz Fatimy. V dome, kde sme žili, sme sa denne modlili ruženec.“ Panna Mária sa zjavila vo Fatime počas Prvej svetovej vojny a predpovedala jej blízky koniec; zároveň však varovala aj pred oveľa desivejšou vojnou, ak sa ľudstvo nespamätá, nebude sa modliť a konať pokánie. Usilujeme sa aj v dnešnom svete, plnom vojen a napätia, žiť odkaz Fatimy?

How 4 Catholic priests survived at Hiroshima

 

Prečítajte si: Ako žiť odkaz Panny Márie z Fatimy

Má zmysel modliť sa za pokoj vo svete? Dokážeme niečo zmeniť každodennou modlitbou posvätného ruženca? Dokážeme zachraňovať životy prostredníctvom tejto mocnej modlitby?

Odpoveďou na všetky tieto otázky je ÁNO! V Hirošime sme videli Máriinu ochrannú ruku v akcii. A ona stále od nás chce, aby sme sa modlili a prosili o jej príhovor. Nielenže nás vyzýva modliť sa ruženec, ale aj šíriť túto nádhernú a zachraňujúcu modlitbu medzi všetkými okolo nás. Podaj niekomu ruženec a popros ho aby sa s tebou pomodlil túto modlitbu s prosbou o ochranu Panny Márie počas tejto temnej a zlej doby.

fatima

 

(Kliknutím sa vám zobrazí PDF text s výzvou pátra Huberta Schiffera žiť odkaz Panny Márie Fatimskej)

Link to PDF of "The Rosary of Hiroshima" by bomb survivor Fr. Hubert Schiffer 

 

„Dnes najviac potrebujeme modlitbovú ´križiacku výpravu´, ducha modlitby všade, obnovu našej najhlbšej istoty a dôvery v pôsobenie Božej prozreteľnosti. Naša Preblahoslavená Matka nám prisľúbila, že keď budeme dbať o jej prosbu, modliť sa a konať ako kresťania, svet bude žiť v pokoji.“

„Možno máme pocit, že naše skromné úsilie nemôže mať až taký obrovský účinok na svet, ale predstavte si napríklad silu riečneho toku, ktorý zmetie všetko, čo mu stojí v ceste. Túto rieku tvoria drobučké kvapky vody a vďaka nesčíselnému množstvu maličkých kvapiek dažďa, padajúcich do nej, sa rieka stáva mohutným vodným tokom, ktorý unesie nákladné lode a ktorý mení púšte na úrodné farmy a záhrady.“

„To isté teda dokáže aj vytrvalá ružencová ´križiacka výprava´ - ustavičná modlitba posvätného ruženca za pokoj a mier, ktorú sa po celom svete modlí nespočetné množstvo ľudí, sa stane mohutnou a neodolateľnou duchovnou silou. Spoločné zázemie pre ľudí dnešného sveta nesformuje nič iné, iba Božia láska, milosrdenstvo a duch modlitby. Posvätný ruženec našej Preblahoslavenej Panny Márie je putom, ktoré pevne spája srdcia celého sveta.“

Odkaz Hirošimy od pátra H. Schiffera z roku 1953: „Modlitba v každom srdci, modlitba na perách každého človeka, modlitba rukami, vykonávajúcimi prácu na celom svete. Duch takejto modlitby prinesie svetu pokoj. Splní sa to? Je to na tebe.“

When the Rosary was Stronger than the Atomic Bomb

Tento článok bol po prvýkrát publikovaný v auguste 2014; teraz bol aktualizovaný.
 

 

DISKUSIA k článku