Najvyšší súd chce zmeniť ústavu a prijať homosexuálne „manželstvo“

3,931
Kultúra smrti

FRANCÚZSKO, Paríž,  november 2010 (LifeSiteNews.com) – Francúzsky najvyšší súd vzal v rámci národnej legislatívy ohľadom manželstva do úvahy výzvu na zmenu ústavy. Tá v súčasnosti nasleduje prirodzenú definíciu manželstva ako zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou.

 Výzvu na zmenu podal lesbický pár, ktorý tvrdí, že súčasné občianske právo „obmedzuje individuálnu slobodu francúzskeho občana uzavrieť manželstvo s osobou rovnakého pohlavia."

 Súd prevzal prípad zo súdu nižšej inštancie. Prípad považuje za „nový" a „závažný" a poznamenal, že prípad je „predmetom veľkej diskusie vnútri spoločnosti, a to najmä v dôsledku vývoja zvyklostí a uznania manželstva medzi ľuďmi rovnakého pohlavia v právnych predpisoch rôznych cudzích krajín."

 Počas kontroverzného parlamentného hlasovania v roku 1999  Francúzsko vytvorilo „dohody o občianskej solidarite" pre homosexuálov. Nezaoberalo sa ale redefinovaním  manželstva, ktoré by zahŕňalo aj páry rovnakého pohlavia. K zmene definície už došlo na germánskom severe a na prevažne socialistickom Pyrenejskom polostrove.

 Ak by „manželstvo"  osôb rovnakého pohlavia bolo súdom vyhlásené za ústavné právo,  homosexuáli by tiež získali prístup k deťom prostredníctvom adopcie.

 Dokonca aj zástancovia homosexuálnych „manželstiev" priznávajú, že je nepravdepodobné, aby žiadosť lesbičiek uspela. Usudzujú tak na základe iného  rozhodnutia súdu, ktoré sa týkalo adopcie detí homosexuálmi. Podľa neho je táto otázka mimo sféry pôsobnosti súdu a ďalšie konanie tak súd prenechal na vládnu legislatívu.

 Napriek všetkému však homosexuáli oslavujú, pretože táto otázka sa vôbec dostala do povedomia najvyššieho národného súdu.

 „Toto rozhodnutie je nový úder proti legislatívnej pevnosti, ktorá diskriminuje homosexualitu," hovorí Philippe Rollandin z Asociácie gay a lesbickických rodičov a budúcich rodičov.  

 Spolok proti homofóbii to nazval "ďalším krokom na ceste k rovnakým právam."

 Matthew Cullinan Hoffman

DISKUSIA k článku