48284.jpg

Skupina nemeckých kňazov žiada odstúpenie kardinála Marxa

914
Kultúra smrti

Vplyvná skupina kňazov vystupujúca ako Priesterkreis Communio veritatis, ktorá pôsobí v Paderborne, vyzvala predsedu Nemeckej biskupskej konferencie, kardinála a mníchovského arcibiskupa Reinharda Marxa, aby odstúpil zo svojej dôležitej funkcie.

Marx sa opakovane dištancoval od pojmu kresťanská kultúra Západu, a to preto lebo podľa neho pôsobí nadnesene, odmietavo a vyčleňujúco. Naposledy sa tak vyjadril v jednej svojej reči v Berlíne. Okrem toho kritizoval (podľa neho) čoraz silnejšiu „inštrumentalizáciu relígie“ a vyjadril nádej, že židia, kresťania a moslimovia nedovolia zneužitie svojej viery. V tejto nie pre každého jednoznačnej formulácii možno vytušiť, o čo sa usiluje Marx, ktorému sa nepáči pojem „kresťanská kultúra“, lebo pôsobí z jeho pohľadu diskriminujúco.

Pre Communio veritatis je kardinálove vyjadrenie istým sociologickým postojom, ktorým sa dopúšťa závažného omylu tým, že sa dožaduje synkretizmu („zmiešanie“ rôznych náboženstiev a náboženských tradícií), a to je neodpustiteľné.

Je Marx prívržencom myšlienky, aby do kresťanstva vnikol islam? Som o tom presvedčený.

Katolícki kňazi z Communio veritatis napísali kardinálovi Marxovi list, v ktorom ho žiadajú aby odstúpil z funkcie predsedu Nemeckej biskupskej konferencie, lebo obetoval posvätné katolícke sakramenty „duchu času“ a tým zneužil svoj úrad.

Vyčítajú mu, že je to práve on, kto inštrumentalizuje náboženstvo, lebo ho zneužíva na šírenie ľavicovoliberálnej ideológie mainstreamu (inými slovami na šírenie utečeneckej politiky kancelárky).

Ďalej v liste kardinála obviňujú aj nasledovne – teraz citujem z neho doslova:

„Vyčítame Vám, že Vaším správaním zapierate katolícku vieru, pričom ste Vaším úradom vlastne povolaný k tomu, aby ste ju všade presadzovali a obhajovali. Toto ale nepripustíme.“

Roman Bednár