Žijeme v poslednych časoch? - vyborná kázeň p. Mášik v Marianke k dianu v Cirkvi a vo svete

08.09.2018SK
9688

Vynikajúca kázeň vdp.Mášika v Marianke 8.9.2018 - o tom čo sa v Cirkvi ešte nikdy nedialo a o ťažkej dobe posledných čias (34min video)
ThLic. Peter Mášik je dogmatický teológ na Rímskokatolíckej CyriloMetodskej Bohosloveckej Fakulte ÚK a farár v Malackách
kázeň v Marianke 8. septembra 2018 na sviatok Narodenia Panny Márie

V kázni v prvej časti hovoril o sviatku narodenia Panny Márie, a v druhej časti (od času 0:14:00) ostro kritizoval situáciu v Cirkvi  kde stoja kňazi proti kňazom a biskupi proti biskupom a pomýlení kňazi z hriechu homosexuality robia čnosť a menia náuku Cirkvi, čím pletú mnohých ľudí - (od 0:21:00) hovoril, že toto ešte v Cirkvi nebolo, aby sa z hriechu robila čnosť, a potom otvorene povedal, že žijeme posledné časy ! a v tejto súvislosti spomínal zjavenia vo Fatime a v japonskej Akite.
Kázeň ukončil výzvou "Z eucharistie čerpajme milosť nasledovať nášho Pána v tejto ťažkej dobe posledných čias"