01%2Boriginal%2Bchurch.jpg

Na povzbudenie - podarilo sa zreštaurovať ďalší kostol

794
Zuzana Smatanová
AltKAT

Vo farnosti Svätej rodiny v Latrobe, Pennsylvania, ktorá patrí do diecézy Greensburg, nedávno dokončili obnovu a reštaurovanie interiéru kostola. Pod vedením dekana, pátra Daniela Mahoneyho, sa do farského kostola vrátil krásne zdobený strop, hlavný oltár, nástenné maľby „moderných“ svätých okolo hlavnej lode kostola, a pribudlo nové osvetlenie a ozvučenie. Dekoratívne práce, nástenné maľby a maľovku zabezpečila firma EverGreene Architectural Arts; obnovený kostol, spolu s darovaným novým oltárom, bol opätovne posvätený 25. júna 2017 biskupom Edwardom Malesicom. Ďakujeme seminaristovi diecézy Greensburg, mr. Christopherovi Pujolovi, za poskytnutie fotografií a blahoželáme pátrovi Mahoneymu a biskupovi Malesicovi za prinavrátenie krásy do tohto kostola. Pán Boh zaplať!

Na obrázku je kostol ešte pred renováciou v roku 1967. Všimnite si nástenné maľby, zdobený strop a podobnosť s nanovo reštaurovaným hlavným oltárom (viď nižšie). V korune oblúka je obraz Svätej rodiny.  
 

kostol

 

 

Na tomto obrázku je renovácia kostola z roku 1967, ako ju zobrazuje brožúra z konsekrácie; hlavný oltár, ambóna; všetky dekoratívne maľby sú zatiaľ odstránené.

 

kostol

 

Oltár z roku 1967 bol granitový a posvätený revidovaným obradom z roku 1961, podľa pamätnej knihy z tohto dňa. Relikviár je umiestnený pred oltárom, sú v ňom uložené relikvie z pôvodného oltára, ktoré budú potom umiestnené v novom hlavnom oltári. V brožúre z roku 1967 sa píše: „Toto reštaurovanie sa deje presne podľa predpisov tradície Rímsko-katolíckej cirkvi, pričom pravá úcta oltáru sa vzdáva pozornosťou, venovanou skutočným a podstatným hodnotám, a nie časným dekoráciám.“

 

kostol

 

Novšia fotografia kostola spred reštaurovania v roku 2017.

 

kostol

 

Zreštaurovaný kostol poukazuje na originál návrhu opätovným umiestnením Svätej rodiny do koruny oblúku; Kristus, Božský učiteľ, má ústredné postavenie, keďže farská škola nesie Jeho meno a pozornosť opäť priťahuje veľké okno s vyobrazením Ukrižovania v apside, polkruhovom výklenku, ako aj zreštaurovaný hlavný oltár s Bohostánkom.

 

kostol

 

 

Nový hlavný oltár pochádza zo zavretého kostola baltimorskej arcidiecézy a až prekvapujúco sa podobá na pôvodný oltár kostola Svätej rodiny. V oltári sú vsadené relikvie z pôvodného hlavného oltára.

 

kostol

 

Začiatok slávenia tichej sv. omše pri novom hlavnom oltári, ktorú celebroval páter Daniel Mahoney; asistoval mu mr. Christopher Pujol; jún 2018.