Biskupi Anglicka a Walesu varujú pred krajne znepokojujúcim rozmachom ´gender ideológie´

405
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Biskupi vyjadrili svoju nádej na „obnovenie uznania zásadnej dôležitosti pohlavnej odlišnosti človeka“. Účastníci Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu sú „krajne znepokojení“ z neustále sa vzmáhajúcej ideológie, ktorá tvrdí, že rod je premenlivý. Vo vyhlásení po štvordňovom plenárnom zasadaní konferencie v Leedse biskupi uviedli: „Diskusiám o rode dominuje názor, že každý jedinec, on alebo ona, sa môže slobodne rodovo zadefinovať. Náš ľudský inštinkt je však predsa len niečo iné.“

Vo svojom vyhlásení citujú aj pápeža Františka, ktorý varuje pred „gender (rodovou) ideológiou vo svojej exhortácii Amoris Laetitia, keď hovorí, že táto ideológia „popiera rozdiely a vzájomné dopĺňanie sa prirodzenosti muža a ženy a kladie nám pred oči spoločnosť bez pohlavných rozdielov, čoho výsledkom je v skutočnosti odstránenie antropologického základu rodiny.“ 

Biskupi vo vyhlásení ďalej uvádzajú:

„Krajne nás znepokojuje, že táto gender ideológia vytvára chaos a zmätok. Ako reakciu na tieto problémy očakávame a dúfame v obnovenie uznania dôležitosti pohlavnej odlišnosti v našej kultúre a sprevádzanie tých, čo zažili konflikt medzi vnímaním seba samého a identity, ktorú do nich vložil Boh. Všetci sme povinní chrániť tých najbezbrannejších a najzraniteľnejších. V Cirkvi je miesto pre všetkých a naším poslaním je starať sa aj o ľudí, ktorí neakceptujú svoje biologické pohlavie. Počúvame ich a usilujeme sa hlbšie pochopiť to, čo prežívajú, a sprevádzať ich so súcitom zdôrazňujúc, že Boh ich miluje a váži si ich v ich pôvodnej, vrodenej, Bohom danej dôstojnosti.“
 

DISKUSIA k článku