20160614T1107-3995-CNS-PHILIPPINES-BULLY.jpg.png

„Prečo Cirkev nenávidí homosexuálov?“ Bostonský biskup sa snaží počúvať mladých ľudí

1,017
Lucia Salomonová
Neutral

Keď sa pomocný biskup v arcidiecéze v Bostone na strednej škole opýtal takmer 200 študentov, ktorí sa chystali na birmovanie, aké otázky mali pre neho začiatkom tohto mesiaca, dve témy sa objavili veľmi rýchlo. Po prvé, napísali mu, prečo ste sa chceli stať biskupom? Po druhé, prečo Cirkev nenávidí homosexuálov?

 

Prvá otázka bola ľahká, povedal im Biskup Mark O'Connell, keďže len veľmi málo kňazov sa rozhodlo stať sa biskupmi.

Ale na druhú otázku, ktorá sa často objavovala, keď sa stretáva s mladými ľuďmi, mu bolo ťažšie odpovedať. Nie preto, že by mu bola cirkevná náuka nejasná, ale preto, že jazyk, ktorý Cirkev často používa, nedokáže rezonovať pri generácii, ktorá stále vidí láskavosť ako najvyššiu cnosť. Skúsenosť, ktorú mal so študentmi po zasadnutí začiatkom tohto mesiaca ho viedla k tomu, aby zverejnil správu na Twitteri. Touto správou chcel povzbudiť iných biskupov, aby počúvali obavy, ktoré majú mladí katolíci ohľadom náročných otázok o rodovej identite a sexualite:

image

 

Cítim sa inšpirovaný pápežom Františkom nájsť nový jazyk na vyjadrenie krásy našej pravdy,“ povedal biskup O'Connell v nedávnom rozhovore pre America. A za týmto účelom mal biskup, ktorý slúži aj ako farár farnosti s 2 800 rodinami, 22 stretnutí.

 

Biskup O'Connell, právnik zaoberajúci sa kánonickým právom, povedal v svojej kázni počas svojej vysviacky za biskupa minulý rok v auguste, že cirkevní predstavení sú povolaní, aby oslovili „mnohých, ktorí majú pocit, že ich Cirkev nechce“. Povedal, že časť tejto služby zahŕňa aj počúvanie vrátane „mnohých mladých dospelých, ktorí majú len skepticizmus a pochybnosti, keď premýšľajú o Katolíckej cirkvi.

Tým, že pomenujeme naše vlastné slabosti, môžeme rozvíjať novú reč, nové spôsoby ako vysvetliť správnosť nášho učenia a nové metódy, ako preukázať krásu a autentickosť našej viery vo svete,“ povedal. „Ak nedokážeme nájsť nový jazyk, môžeme aspoň počúvať.“

V rozhovore s America niekoľkokrát objasnil, že nespochybňuje cirkevné vyučovanie o otázkach pohlavia a sexuality - jednoducho hľadá lepšie spôsoby, ako formulovať tieto učenia počas obzvlášť „kritického momentu“ v živote mladých ľudí.

Podať im zlé vysvetlenie pravdy môže spôsobiť, že navždy stratia svoju vieru,“ povedal.

Veľa študentov mu hovorí, že Cirkev vidia ako „nevľúdnu“ ohľadom záležitosti LGBT, o čom si on myslí, že je čiastočne zapríčinené mediálnymi správami, ktoré im hovoria, že „sme bigotná Cirkev,“ a že katolíci „šikanujú“.

Ako generácia,“ povedal o dnešných stredoškolákoch, „sú dobrosrdeční a nemajú radi, keď sú ľudia ponižovaní a šikanovaní.

Uviedol, že po rozmýšľaní nad odpoveďou im povedal: „Nie sme proti homosexuálom, v Cirkvi je veľa homosexuálne orientovaných ľudí.“ Poznamenal, že sú tam aj kňazi, ktorí sú homosexuáli, a ktorí žijú v čistote. Snaží sa vštepiť mladým ľuďom, že Cirkev „nie je predpojatá“ voči homosexuálom, ale nebude skrývať učenie Cirkvi o manželstve.

Postoje k LGBT problémom medzi katolíkmi v Spojených štátoch sa v posledných rokoch zmenili. Katolíci ako skupina prijímajú "manželstvá" rovnakého pohlavia a veria, že podnikom by nemalo byť dovolené diskriminovať  LGBT ľudí na trhu. Oficiálne však Cirkev naďalej zakazuje homosexuálom vstupovať do seminárov. Uplatnenie tohto pravidla sa líši od diecézy k diecéze a sexuálne vzťahy medzi ľuďmi toho istého pohlavia sú považované za hriešne. Keď boli homosexuálne manželstvá v roku 2015 legalizované na celoštátnej úrovni, došlo k vlne prepúšťania cirkevných pracovníkov kvôli témam súvisiacich so sexualitou.

Potom tu je problém samotného jazyka, ktorý vyvolal zmätok medzi niektorými LGBT katolíkmi a predstaviteľmi Cirkvi.

James Martin, S.J., redaktor v America, vydal minulý rok knihu, v ktorej vyzýva cirkevných predstaviteľov, aby keď budú hovoriť o LGBT osobách, používali skôr výrazy „gay“ a „lesbička“ ako klinickejšie znejúce „ľudia, ktorí sú priťahovaní rovnakým pohlavím“, ktoré preferujú mnohí cirkevní predstavení. Mnoho vysokopostavených lídrov Cirkvi v tomto smere podporilo otca Martina, hoci iní aj naďalej odolávajú týmto označeniam.

Biskup O'Connell povedal, že hľadanie prijateľného jazyka pretrváva, pričom konštatuje, že dokonca aj v LGBT komunite sa jazyk naďalej vyvíja. „Musíme pracovať na jazyku, v ktorom sa všetci môžeme dohodnúť,“ povedal.

Závratné tempo pokroku pre LGBT ľudí predstavuje pre Cirkev nové výzvy, povedal. „Toto nie sú staré otázky,“ povedal a konkrétne poukázal na výzvy týkajúce sa práv transsexuálnych záležitostí. „Ježiš nepovedal: V roku 2018, keď budete hovoriť o transsexuáloch - toto je odpoveď.

Biskupi,“ povedal, „zápasia s touto otázkou a uvažujú o tom: Ako budeme naozaj milí?“ Napríklad pri formulovaní politiky ohľadom toaliet a šatní v inštitúciách, ktoré sú pridružené k Cirkvi.

Mladí ľudia vidia Cirkev ako tú, čo karhá, povedal biskup a vyzval pastorov, aby sa správali ako dobrí rodičia, keď sú konfrontovaní s farníkmi, ktorí si nie sú istí svojím rodom alebo sexualitou. Ak dieťa povie mame alebo otcovi, že zápasí so sexuálnou identitou, „dobrý rodič by to poňal ako skutočné zvolanie na rozhovor a nie len povedal: Prestaň!“ povedal.

Počas stretnutí, ktoré biskup O'Connell organizoval, povedal, že zvyčajne existujú dva typy účastníkov: „Ľudia sú zmätení, pretože Cirkev má príliš veľa pravidiel“ a „ľudia sú zmätení, pretože Cirkev“ odňala „všetky naše pravidlá.

Zatiaľ čo mnohí ľudia poďakovali biskupovi za zorganizovanie stretnutí, hovorí, že nie každý je s jeho názorom stotožnený. Jedna osoba mu povedala, že biskupi majú učiť, nie počúvať. Ale on hovorí, že berie vážne cieľ počúvať veriacich a dodáva: „Nie sme Cirkvou, ktorá by sa mala obávať otázok, ale myslím, že veľa ľudí sa bojí týchto otázok.“

Na otázku, ako môžu cirkevní predstavení lepšie riešiť otázky mladých ľudí o LGBT osobách, najprv povedal: „Musíme sa tomu najprv prestať vyhýbať.“ Uviedol, že je „zriedkavé“, aby biskupi počúvali obavy mladých ľudí o týchto otázkach a dodal, že „každý biskup by mal byť schopný adekvátne na tieto otázky reagovať “.

Ale čo keď mladých ľudí nepresvedčili odpovede, ktoré počuli? Biskup O'Connell uvádza, že sa majú ozvať. „Keď som bol pred 27 rokmi prvýkrát vysvätený, naši študenti stredných škôl boli znepokojení, že dievčatá neslúžia pri oltároch,“ povedal. Dnes je bežné vidieť mladé dievčatá, ktoré takto slúžia.

Strácame tri generácie ľudí a potrebujeme počuť prečo,“ povedal. „Takže by som povzbudil bratov biskupov, aby počúvali, počúvali to, čo hovoria.