Bishop_Joseph_Ha.jpg

„LGBT“ vianočná omša zrušená po biskupovom poukázaní na hriešnosť homosexuálnych skutkov

753
Jakub Betinský
Kultúra života

[autor: Doug Mainwaring]

 

Istý kňaz v Hong Kongu zrušil na poslednú chvíľu plánovanú „LGBT” vianočnú polnočnú omšu potom, ako mu pomocný diecézny biskup pripomenul, že homosexuálne skutky sú „hriešne“ a „vážnym porušením sexuálnej zdržanlivosti“.

 

Podľa správy od Hong Kong Free Press (HKFP), pomocný biskup Rev. Joseph Ha, OFM, na žiadosť Hong Kongského biskupa Michaela Yeunga, vyšetril túto plánovanú udalosť ešte pred tým, ako s daným kňazom hovoril.

 

Compassion HK LGBTQ Catholics Union, skupina, ktorá túto omšu presadzovala, povedala na Facebooku, že biskupi v iných krajinách LGBT omše dovoľujú, a teda „Prečo potom dvaja Hong Kongskí biskupi nie sú ochotní sprístupniť omšu pre veriacich na báze ich sexuality?“

 

Táto skupina vo svojej správe na Facebooku ďalej hovorí, že „diecéza posiela kňazoch do vezení, aby tam slúžili omše pre vrahov, ľudí vinných zo znásilnenia a iných zločinov, a iných kňazov zas do ‘red light districts’ [oblastí, kde je legalizovaná prostitúcia], aby mali omšu pre sexuálnych pracovníkov“. „Prečo si biskupi vyberajú za svoj cieľ homosexuálov? Vari tí nie sú schopní pridať sa ku každoročným oslavám počas tejto pokojnej a svätej noci narodenia Ježiša Krista?“

 

Tiež povedali, že skutky týchto biskupov sú v protiklade s tým, čo si o homosexualite myslí pápež František.

 

„Toto nie je práve v súlade s tým, čo učí pápež František: ‘Ak je človek gay a hľadá Pána a je dobrej vôle, kto som ja, aby som ho súdil?’,” napísala táto LGBT skupina na svojej Facebookej stránke.

 

Diecéznemu vyhláseniu sa ale podarilo preraziť si cestu cez tieto obvinenia (že sa na homosexuálov zameriavajú cielene a robia z nich obete) a dostať sa k jadru problému.

 

Diecézny hovorca povedal, že “biskup Ha komunikoval s náležitými osobami a poukázal na to, že katolícka cirkev považuje homosexuálne skutky za vážne porušenie sexuálnej zdržanlivosti“.

 

„Ak tieto osoby chcú počas omše prijať eucharistiu, musia byť na to dostatočne pripravené; napríklad nemôžu byť v stave ťažkého hriechu (alebo musia ísť najprv na spoveď), musia s vierou oľutovať všetky všedné hriechy a hodinu pred omšou musia dodržať eucharistický pôst.“