Biskup Zvolenský - prijímať po kľačiačky je povolené! Kňazi čo to zakazujú sa mýlia

17,388
Kultúra života

Ak chodíte pravidelne do kostola, možno ste si všimli, že väčšinou sa na Slovensku Eucharistia rozdáva po stojačky a nie po kľačiačky ako to bolo zvykom v minulosti. Možno ste dokonca zacítili túžbu si kľaknúť a tak prijať Eucharistiu, len ste sa k tomu kroku ešte neodvážili. V tom prípade Vás iste bude zaujímať odpoveď otca biskupa Zvolenského na nasledujúce otázky:

  1. Je prijímanie Eucharistie po kľačiačky u nás povolené, alebo zakázane?
  2. Ak je povolené, tak prečo niektorí kňazi bránia veriacím si kľaknúť?

 

Takto zneli aj otázky poslucháčky rádia Lumen na arcibiskupa Zvolenského v relácii Od ucha k duchu zo dňa 21. októbra 2017. Relácia sa venovala otázke Eucharistickej úcty. Otec biskup v nej vysvetľoval, ako je kľúčové, aby sme prehlbovali našu úctu a lásku ku Kristovi v Eucharistii a to aj svojim vonkajším prejavom - klačaním, ktorý ma samozrejme odrážať náš vnútorný postoj.

Otec biskup na obe otázky jasne odpovedal. Jeho odpoveď však niektorých pokrokovejších kňazov asi nepoteší.

K otázke či pri prijímaní Eucharistie môžeme kľaknúť, biskup Zvolenský kategoricky povedal

"Na to, či je to možné a dovolené je jednoznačná odpoveď. Cirkevné dokumenty to povoľujú!".

Ku kňazom, ktorí bránia veriacim si kľaknúť počas prijímania adresoval kritiku

"Treba to pokladať u kňazov za niečo nesprávne! Pomáhajme aj my kňazom, aby mohli čo najsprávnejšie vykonávať kňažskú službu"

Teda, ak zakazujú veriacim si kľaknúť, tak ich máme slušne upozorniť, že sa mýlia a že také právo nemajú. Pošlite im napríklad tento článok.

 

Svätý otec Ján Pavol II. v otázke kľačania pri prijíamní používal ešte ostrejší jazyk. V kázni z roku 1989 napomínal progresívnych biskupov zo Západu slovami:

"Preto ešte raz varujem pred všetkými formami neúcty. Napríklad tu, v mojej diecéze, je zakázané prijímanie na ruku, ako aj ono povstávanie v mnohých miestach vo sv. omši, pretože my vieme, čo sa tu slávi. Nie je to nič menšieho než smrť nášho Pána a Spasiteľa, ktorému máme za všetko ďakovať. Berieme ohľad na ľudský úsudok, bojíme sa, že sa nám vysmejú a obávame sa nevýhod zo strany ľudí – Boha sa však nebojíme? Ja som neodvolal, čo o tom hovoril jeden z mojich predchodcov!

Deje sa to na vašu zodpovednosť, milí biskupi zahraničných diecéz a ja sa za vás modlím, aby ste ešte včas poznali, aká nepravá vaša cesta je! Ale tu, milí bratia a sestry, je dovolené prijímať len pokľačiačky do úst; všetko, čo dovlečú a rozšíria cudzinci je zakázané. Toto vám hovorím ako váš biskup!

 

Ak si na budúce budete chcieť klaknúť počas prijímania, tak bez obáv tak urobte. Máte na to právo. Cirkevné dokumenty, svätý Ján Pavol II., ale aj náš biskup Zvolenský jasne hovoria, že môžete. Nikto Vám nemá právo zakazovať, aby ste s úctou a bázňou pokľakli pred živým Bohom, zvlášť keď ho idete prijať. Práve naopak, kňazi ako dobrí pastieri by mali Eucharistickú zbožnosť u ľudí prehlbovať a podporovať. Istotne nie od nej odrádzať. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že drvivá väčšina kňazov nemá problém ak si kľaknete cez prijímanie. Práve naopak, dobrých kňazov to dokonca poteší. Netreba sa preto báť.

 

Ing. Robert Mátéffy
autor je predseda INŠTITÚTU LEVA XIII.