62.jpg

Schönborn: Rozhodnutie o manželstve neguje realitu

482
Kultúra života

Zreteľnou kritikou reagoval kardinál Christoph Schönborn na rozhodnutie ústavného súdu o manželstve pre osoby rovnakých pohlaví. Predseda Biskupskej konferencie Rakúska pre Kathpress vyhlásil:

 

„Je znepokojujúce, že dokonca aj ústavní sudcovia stratili pohľad pre mimoriadnu povahu manželstva ako zväzku muža a ženy. Ten je ako nijaký iný zväzok vhodný na privedenie detí na svet, na ich ochranu a výchovu a tým zabezpečenie nových generácií.“

„Ak ústavný súd neguje jedinečnosť a tým zvláštne právne postavenie manželstva, ktoré sa buduje na rozdielnosti pohlaví, neguje realitu. Spoločnosti tým nerobí nijakú službu a škodí v konečnom dôsledku všetkým, aj tým, ktorých by chcel chrániť a ktorých aj chrániť treba.“

„Mám dôveru, že dlhodobo sa presadí rozumný pohľad na poriadok stvorenia, ktorý človek nemôže ignorovať bez toho, že by utrpel škody. Napriek tomu je mi veľmi ľúto tohto predefinovania podstatného pojmu právneho poriadku, ktorý je zakorenený v podstate človeka a pre spoločnosť hrá rozhodujúcu úlohu – o to viac, že ústavný súd bez všetkého mohol rozhodnúť aj inak a jeho rozsudok je teraz dokonca v rozpore s Európskym súdom pre ľudské práva.“

Ústavný súd mení doterajšiu líniu

Kardinál sa vyjadril v utorok k výnosu súdu, ktorý od základov zmenil doterajší stav manželského práva. Najvyšší sudcovia vidia v doterajšom rozlišovaní medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom protiústavné porušenie zákazu diskriminácie. Súd vyniesol, že doterajšie rozdielne úpravy pre páry rovnakých pohlaví sa od 31. decembra 2018 rušia. Takže homosexuálne páry v Rakúsku sa budú môcť od r. 2019 zosobášiť. Súčasne je registrované partnerstvo otvorené aj pre páry rozdielnych pohlaví.

Súd konal na podnet sťažnosti dvoch žien žijúcich v registrovanom partnerstve, ktoré chceli uzavrieť manželstvo. Magistrát Viedne aj správny súd vo Viedni to odmietli.

V rozsudku súdu sa tiež uvádza: „Páry rovnakých pohlaví smú spoločne adoptovať aj deti a rovnoprávne využívať možnosti medicíny v oblasti umelého oplodnenia.“

Záver súdu: „Zákonné oddelenie vzťahov rôznych a rovnakých pohlaví na dva právne inštitúty porušuje zásadu rovnosti a zákaz diskriminovať ľudí na základe osobných znakov – ako v tomto prípade sexuálnej orientácie.“