Nové proroctvo sv. Jána Pavla II. - Európa bude ISLAMIZOVANÁ

12,094
Kultúra života

Podľa portálu La nuova bussola quotidiana pápež Ján Pavol II. predpovedal islamskú inváziu do Európy: „Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ“

Víziu zverejnil Mons. Mauro Longhi počas konferencie na sviatok Sv. Jána Pavla II. 22. októbra 2017. Mons. Loghi uviedol, že udalosť sa odohrala v marci 1993, pri navšteve v pustovni sv. Petra a Pavla v obci Bienno v údolí Val Camonica.

„Myslel som si, že by mohol niečo potrebovať“ – hovorí Mons. Longhi, dlhoročný priateľ Jána Pavla II. "Pápež si všimol, že na neho pozerám a ruka sa mu zatriasla. Boli to príznaky začínajúceho parkinsona“. Svätý otec mu povedal „Milý Mauro, je to staroba …“ a ja nato: „Ale, Vaša Svätosť, vy ste ešte mladý…“ A potom to prišlo: mystická pápežova vízia: Wojtyla zmenil tón hlasu a zdôveril sa mi s jednou zo svojich nočných vízií:

„Pripomeň to tým, ktorých stretneš v Cirkvi tretieho tisícročia. Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny. Obsadia Európu, Európa bude jedna pivnica, len starý pozostatok, súmrak, pavučiny, rodinné spomienky. Vy, Cirkev tretieho tisícročia, musíte odolať tejto invázii. Ale nie so zbraňami - tie nebudú stačiť, ale s vašou vierou, ktorú musíte dôsledne žiť.“

Z tejto vízie sv. Jána Pavla II. možno pochopiť mystickú stránku poľského pápeža. Podľa Mons. Longhiho – Wojtyla hovoril „s vteleným Bohom, Ježišom Kristom“, a videl „jeho tvár“ ako aj „tvár jeho matky“ už od čias svojej prvej svätej omše, teda od 2. novembra 1946. Či tomu veríme alebo nie, zdá sa, že Ján Pavol II. cítil riziko pre kresťanskú Európu, o ktorej sa po tridsiatich rokoch dnes, v politických či kultúrnych termínoch, denne diskutuje.

Francesco Boezi 18. novembra 2017
Il Giornale

Preložil:  J. Košiar

 

Prorocké slová svätého Jána Pavla II. pre Slovensko

Dňa 9.novembra 1996 sa uskutočnila slovenská celonárodná púť do Ríma. Slováci sa prišli poďakovať Pánovi za dar jednoty s Petrovým nástupcom. Svätý Otec Ján Pavol II. pri tejto príležitosti Slovákov znovu povzbudzoval:

Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznavačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.