forbidden_to_question_claims.jpg

Peterson a Shepherdová odhaľujú potrebu revolúcie na severoamerických univerzitách

278
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Nedávna udalosť na Univerzite Wilfrida Lauriera v Ontáriu ukázala, aká zvrátená sa stala veľká časť severoamerického vysokoškolského systému. Doktorandka Lindsay Shepherdová totiž musela absolvovať neuveriteľný, orwellovský výsluch, keď na dvoch vyučovacích hodinách pustila žiakom televíznu diskusiu medzi známym, politicky nekorektným profesorom Jordanom Petersonom a Nicholasom Matteom, zástupcom Štúdii sexuálnej diverzity.

Nahratý útok na Shepherdovú bol taký brutálny, že mnohé národné a medzinárodné médiá informovali o démonizácii vedúcej konzultantky, ku ktorej došlo len preto, že vyzvala svojich študentov,  aby zvážili obe strany rodového problému. Pozrite sa na Toronto StarGlobal NewsCBCCTV NewsThe Globe and Mail, Toronto SunMacleans magazínThe Daily Telegraph of AustraliaHuffington PostBuzzfeed a dve z najlepších médií - The Spectator vo Veľkej Británii a Christie Blatchford v National Post.

Rex Murphy z National Post je jedným z najvnímavejších kanadských komentátorov a vzácnym guruom rozumu v liberálnej spravodajskej kultúre kanadských médií. Svoj stĺpček o vymývaní mozgov na univerzite Wilfreda Lauriera začína slovami: "Sú to čierne dni v Ontáriu"

Murphy, podobne ako Peterson, sa nikdy nebojí nazývať veci pravým menom, a preto sú jeho jedinečné články vítanou úľavou od banality či lži mnohých kanadských novinárov.

Murphy pokračuje: 

Kríza vyplynula z úvahy, že vybraný (televízny) fragment obsahoval oboch antagonistov. Ak by namiesto toho pustila video gentlemana argumentujúceho o inflácii využívania zámen, Matteho, myslím, že by bola v suchu. Vari by dostala aj učiteľské ocenenie. Chybou biednej učiteľky bolo, že ukázala časť z výmeny názorov (reláciu moderoval pokojne, ako vždy, Steve Paikin), v ktorej vystupovala osoba, s ktorou Matte debatoval, t.j. spomínaný Peterson.  

Peterson a zámená je červené súkno pre bojovníkov za sociálnu spravodlivosť. Považujú ho za Attilu - jazykovedca.  

Profesor Jordan Peterson, pre tých, ktorí doteraz nepočuli o tejto nastupujúcej intelektuálnej superhviezde, je mysľou otvorený, sekulárny prorok varujúci spoločnosť pred nebezpečenstvami, ktorým čelí zo strany dnešných, mocou opitých sexuálnych ideológov a sprievodnej fašistickej jazykovej polície. 

Článok LifeSite zo 4. novembra 2016 vysvetľuje odvahu Petersona v televíznom programe Agenda, z ktorého Lindsay Shepherdová čerpala tri minúty:

Pre každého, kto má pochybnosti o totalitných tendenciách radikálnej ľavice a najmä o plazivom diktátorstve ideológie rodových práv, je nevyhnutnosťou tento program vidieť. 26. októbra sa Dr. Jordan Peterson objavil v programe The Agenda so Steveom Paikinom a silne sa bránil voči trom aktivistom z oblasti rodových práv. Uplatňoval si svoje právo držať sa anglického jazyka než by mal prijať rôznorodé, vymyslené osobné zámena ako napr. xe, thon, zer a "oni", ktoré odkazuje na tých, ktorí sa identifikujú s množstvom alternatívnych rodových identít. V súčasnosti vďaka zákonu C-16 hrozí, že bude porušením ľudských práv, ak niekto odmietne používať tieto zámena. Diskusia v programe vykresľuje veľmi znepokojujúci portrét netolerantnej a lživej spoločnosti, ktorá nás začína obklopovať. 

Nezabudnite si prečítať celý článok, obzvlášť vzhľadom na to, akým vplyvným sa profesor odvtedy stal. 

Rex Murphy má na Petersonovu adresu tiež niekoľko silných slov:

Peterson (ktorý jedného dňa bude možno "vlastniť" Youtube kvôli svojej výbušnej prítomnosti na tomto médiu) spochybnil niektoré prevládajúce dogmy súčasnej univerzity. Uplatnil pri tom takmer sokratovský skepticizmus voči celému súboru jej najmilších a nespochybniteľných progresívnych postupov a kázní. On žije rolu - ako som už skôr písal na Post - skutočného univerzitného profesora. Je označovaný za akademického vyvrheľa tými, ktorých znepokojuje. 

Murphy kritizoval jedného z inkvizítorov univerzity za jeho krutý útok na pani Shepherdovú. Pýta sa, či by si niekto z nás dokázal predstaviť, že púšťanie videa, inak vždy civilizovaného, programu Agenda "by mohol profesor na serióznej univerzite vážne prirovnať k prejavu Adolfa Hitlera k zúrivému davu v Norimbergu - je to neutrálne alebo?"

Murphyho príspevok končí otázkou, ktorú by si každý rozumne zmýšľajúci človek položil, ak by vedel o týchto  fraškách na dnešných univerzitách:

" ...ako dlho budú humanitné programy toľkých univerzít vyžadovať anti-intelektualizmus, hon na kacírov a prehnané reakcie nezrelých a príliš horlivých študentov a ich spojencov na fakultných pozíciách?"

Je čas na revolúciu. Stačilo. 

Tieto posadnuté alebo možno len skazené a zbabelé inštitúcie dostávajú väčšinu svojich miliárd z našich daní. Všetci občania musia cvakať, aby platili za ideologickú indoktrináciu študentov a deštrukciu toho, čo zostalo z našej civilizácie.

Von s podvodníkmi, kultúrnymi a hospodárskymi marxistami, super egoistami, ultrasenzitívnymi, patetickými snehovými vločkami!

Začnime znovu so skutočnou "diverzitou", skutočným vzdelávaním, jedinečným "dialógom", osobnou disciplínou a rešpektom slobody slova, bez ktorej nemôže byť možná žiadna slobodná spoločnosť.

Pre tých, ktorí stále nevidia problém

Ak niekto, kto číta tento článok, stále nevníma závažnosť problému, dovoľte mi nižšie citovať niečo z Nového zákona, čo pravdepodobne vysvetľuje, prečo tomu nechápete. Bolo by tiež veľmi užitočné odvolávať sa na usvedčujúci bestseller Allana Blooma "The Closing of the American Mind", o ktorom na tomto mieste diskutuje Nathan Schlueter.

Všetko to súvisí s uzavretou mysľou alebo úzkosťou rozvíjajúcou sa u ľudí, ktorých svedomie sa stane necitlivé, sebaobranné, odvodené z ich prebiehajúceho deviantného správania a / alebo ich úplného odmietnutia autentického (na rozdiel od pohanského alebo vysoko selektívneho) náboženského presvedčenia a praxe. Ďalším súvisiacim faktorom je negatívny vplyv modernej kultúry na svedomie a schopnosť kritického myslenia.

Niekoľko rokov som mal odlišné názory. Potom som počas jedného víkendu zažil dramatickú konverziu späť na Katolícku vieru. 

Konverzia viedla k úžasnému výsledku. Dalo by sa povedať, že mi z očí padli klapky a zrazu som sa stal oveľa otvorenejším a schopným pochopiť, že druhá strana bola k mojim skresleným presvedčeniam nielen rozumnejšia, ale šokujúco oveľa presnejšia, než som si dokázal predstaviť. Predtým som bol voči týmto možnostiam uzavretý. Nahneval som sa pri zamyslení, že som dovolil, aby som bol zmanipulovaný a oklamaný na univerzite a aké to malo negatívne dopady na môj osobný život. 

Tu sú verše, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť prečo to, čo je pre niektorých veľmi zrejmé, vôbec nie je pochopené ani akceptované inými:

Matúš 13:13-17:

13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu." 14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo:

  ‘Budete počúvať, a nepochopíte
  budete hľadieť, a neuvidíte.
  15 Lebo otupelo srdce tohto ľudu:
  ušami ťažko počujú
  a oči si zavreli,
  aby očami nevideli 
  a ušami nepočuli,
  aby srdcom nechápali a neobrátili sa -
  aby som ich nemohol uzdraviť.’

16 Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. 17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. 

Sexuálni revolucionári teraz zachádzajú tak ďaleko, až sa nebezpečný totalitný impulz ich deviantných programov stal zrejmým. 

Existuje staré múdre príslovie: "Daj im dosť lana a oni sa obesia." A tak sa zdá, že sme toho svedkami na mnohých vysokých školách a univerzitách.

 

 

DISKUSIA k článku