3-4.jpg

Tajomstvá duchovnej sféry - 12 faktov o anjeloch, ktoré má vedieť každý kresťan

1,411
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

„Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8).

Sú ľudia vo vesmíre jedinými inteligentnými bytosťami? Katolícka cirkev odjakživa verí a učí, že odpoveď znie: nie. Svet je v skutočnosti plný rôznych druhov inteligentných stvorení z ´iného sveta´, ktoré nazývame anjelmi. Sú stvorení, aby konali úžasné veci! Tu je 12 dôležitých skutočností, ktoré by mal vedieť každý kresťan o týchto tajuplných stvoreniach z iných sfér:

 

1) Anjeli sú absolútne reálni
Anjeli nie sú náboženskou fikciou, či poverou; sú absolútne a skutočne reálni – tak ako si reálny ty, ja, či ktokoľvek iný. Aktívne sa zapájajú do diania v našom svete a zohrávajú rozhodujúcu úlohu v histórii ľudstva (KKc, 328).

 

2) Každý kresťan má anjela strážcu
Katechizmus Katolíckej cirkvi cituje sv. Bazila Veľkého: „Každý veriaci má pri sebe anjela ako ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom“ (KKc, 336).

 

3) Aj zlí duchovia (démoni) sú veľmi reálni
Všetci anjeli boli pôvodne stvorení ako dobrí. Niektorí sa však rozhodli neposlúchať Boha. Títo padlí anjeli sa nazývajú „démoni; zlí duchovia“. Peklo bolo pôvodne určené ako miesto pre zlých duchov (KKc, 391; Mt 25, 41).

 

4) Dramatický duchovný boj o ľudské duše neustále trvá
Rozhodnutie odpadnúť od Boha je pre zlých duchov neodvolateľné. Ľudia však, pokiaľ žijú na zemi, majú stále možnosť rozhodnúť sa. V okamihu rozhodovania človeka pre dobro alebo zlo vstupujú do tohto dramatického duchovného zápasu anjeli a démoni a usilujú sa vplývať na ľudskú dušu, aby sa obrátila k Bohu, alebo aby sa od Neho odvrátila.

Satan pokúšal Adama a Eva v rajskej záhrade; zlí duchovia v tom pokračujú dodnes a neúnavne sa snažia odpútať človeka od Boha (KKc, 391).

 

5) Svätý Michal Archanjel je veliteľom Pánových anjelských légií
Svätý Michal je verným anjelom, ktorý vedie dobrých anjelov v duchovnom boji proti tým padlým. Jeho meno doslova znamená ´Kto je ako Boh?´ a reprezentuje jeho vernosť Bohu keď sa ostatní anjeli búria (Zjv 12, 7).

 

6) Satan je vodcom padlých anjelov
Ako všetci zlí duchovia, aj on bol pôvodne dobrým anjelom, ktorý sa rozhodol odvrátiť sa od Boha. Satanova moc však nie je nekonečná. Vždy je iba tvorom a podlieha Božej prozreteľnosti (KKc, 391. 395).

V evanjeliach Ježiš odoláva satanovým pokušeniam (Mt 4; Lk 4), nazýva ho „otcom lži, „vrahom od počiatku“ a hovorí, že satan prišiel len aby „kradol, zabíjal a ničil“ (Jn 10, 10).

 

7) Akákoľvek prepojenosť s okultizmom a démonickými praktikami je ťažkým hriechom

Démonické sily sú čistým zlom a preto by ľudia nemali mať s nimi nič do činenia. Akákoľvek angažovanosť alebo prepojenosť s okultizmom – či už ide o veštenie, horoskopy, jasnovidectvo, komunikovanie cez médium, atď – aj keby išlo o „dobrý“ alebo „nevinný“ úmysel, je ťažkým hriechom a je vyslovene nebezpečná (KKc, 2116-2117)

 

8) Exorcizmus zostáva aktívnou praxou Cirkvi
Kristus so svojimi apoštolmi v evanjeliách celkom otvorene vyháňa zlých duchov; často z vyslovene posadnutých ľudí. Cirkev pre dobro duší v tomto boji pokračuje aj v dnešnej dobe.
Malý exorcizmus je súčasťou obradu krstu. V prípade posadnutia zlým duchom môžu kňazi so špeciálnym poverením biskupa vykonávať slávnostný exorcizmus (KKc, 1237. 1673. 550).   

 

9) Aj my sa môžeme zapojiť do duchovného boja prostredníctvom modlitby a iných duchovných praktík
Modlitba Pána ´Otče náš´, ktorú nás naučil sám Kristus, obsahuje aj žiadosť „zbav nás zlého“. Cirkev nás vyzýva, aby sme sa modlili aj k sv. Michalovi Archanjelovi modlitbu, ktorú napísal pápež Lev XIII a ktorá obsahuje žiadosť o definitívne uväznenie satana v pekle. Tradičným prostriedkom duchovného boja je aj pôst. Najlepším spôsobom však ako bojovať proti démonickým silám je jednoducho žiť svätým životom, v ktorom nasledujeme Krista.

 

10) Mnohí svätí zažili na vlastnej koži aj fyzické útoky zlých duchov
Bitie, zjavovanie sa v podobe hrôzostrašných zverov, vydávanie desivých zvukov, hádzanie vecí do ohňa ... Prečítajte si priam neuveriteľné príbehy sv. Antona pustovníka, sv. Pátra Pia, sv. Gemmy Galgani, sv. Jána Máriu Vianneya a sv.Terézie Avilskej v tomto článku.

 

11) Náš Pán Ježiš Kristus už satana definitívne porazil
Svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus definitívne porazil satana a zničil jeho moc. Táto skutočnosť sa v dejinách Cirkvi postupne zjavuje a prejavuje až do slávneho Druhého príchodu Krista (KKc, 550).

 

12) Kristus je Kráľom všetkých anjelov
Ježiš Kristus je Kráľom sveta a celého vesmíru, čo zahŕňa, pochopiteľne, aj duchovnú sféru. Anjelov stvoril Kristus, ktorý je Bohom, už na počiatku sveta aby mu slúžili. Aj zlí duchovia, ktorí sa rozhodli neposlúchať Boha, sú v konečnom dôsledku podriadení Božej prozreteľnosti (KKc, 331).

 

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi (malý exorcizmus):

„Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlostiam a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh. A ty, Knieža vojska nebeského, Božou mocou zažeň do pekla satana, a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.“