222.jpg

13 citátov svätých, ktoré odhaľujú skrytý život anjelov

2,454
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

 1. „Počas slávenia svätej omše je svätyňa plná nespočetného množstva anjelov,  ktorí adorujú obetu Božieho Syna, obetovanú na oltári.“ /sv. Ján Chryzostom/
 2. „Po boku každého veriaceho stojí anjel ako ochranca a vodca, ktorý ho sprevádza životom.“ /sv. Bazil Veľký/
 3. „Anjeli, ktorí sú najbližšie Bohu, serafíni, sa volajú aj ´plní ohňa´, pretože viac ako ostatní anjeli berú svoju vrúcnosť a horlivosť z intenzívneho ohňa, ktorým je Boh.“ /sv. Robert Bellarmine/
 4. „V pokušení vzývajte o pomoc svojho anjela strážcu. On vám túži pomôcť oveľa viac, než po tom túžite vy sami! Odmietajte diabla a nebojte sa ho; pred zrakom vášho anjela strážcu sa trasie a uteká.“ /sv. Ján Bosco/
 5. „Aký to šťastný anjel strážny, ktorý sprevádza dušu na svätú omšu!“ /sv. Ján Mária Vianney/
 6. „Anjeli dokážu lietať, pretože sami seba berú veselo a bezstarostne.“ /G. K. Chesterton/
 7. „Ak by anjeli vedeli závidieť, závideli by nám sväté prijímanie.“ /pápež sv. Pius X/
 8. „Preukazujme anjelom svoju oddanosť a náklonnosť, pretože jedného dňa budú našimi spoludedičmi tak, ako sú tu dole našimi strážcami a dôverníkmi, ktorých nám ustanovil Otec.“ /sv. Bernard z Clairvaux/
 9. „Spriateľ sa s anjelmi a často ich v duchu vzývaj. Aj keď ich nevidíš, sú stále pri tebe.“ /sv. František Saleský/
 10. "Prežívam hlbokú úctu voči svätému Michalovi Archanjelovi; nemá žiadny vzor ako nasledovať Boha a plniť jeho vôľu, no aj napriek tomu ju plní verne a dôsledne.“ /sv. Faustína Kowalska/
 11. „Pekelné mocnosti budú útočiť na zomierajúceho kresťana, avšak anjel strážny bude pri ňom a poskytne mu útechu. Jeho svätí patróni a svätý Michal Archanjel, ktorého Boh ustanovil, aby ohraňoval jeho verných služobníkov v poslednom zápase ich života s diablom, mu prídu na pomoc.“ /sv. Alfonz Mária de Liguori/
 12. „Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora robí z človeka anjela.“ /sv. Augustín/
 13. „Proste svojho anjela strážcu o pomoc a útechu v posledných chvíľach vášho života.“ /sv. Ján Bosco/