Cardinal_Raymond_Burke_at_EWTN_studio_in_Rome_during_the_Canonization_of_Pope_St_John_Paul_II_and_Pope_St_John_XXIII_Credit_Steven_Driscoll_CNA.jpg

Kardinál Burke: Nejednota v Cirkvi ukazuje naliehavú potrebu jasnosti

390
Milko Kostovič
Neutral

Uprostred prebiehajúcej diskusie o Amoris Laetitia hovorí autor dubie, kardinál Raymond Burke, že je nesprávne vykresľovaný ako "nepriateľ" pápeža Františka. Burke ale zdôrazňuje, že súčasné rozdelenie v Cirkvi si vyžaduje reakciu na požiadavky zrozumiteľnosti.  

"Naliehavosť reakcie na dubiu vychádza z rán na duši spôsobených zmätkom a omylom, ktoré sú výsledkom toho, že doposiaľ neboli zodpovedané zásadné otázky a to v súlade so stálym učením a praxou Cirkvi," povedal Burke. 

"Táto naliehavosť ťažko leží na mojom srdci," povedal. Kardinál zo svojej skúsenosti povedal, že vníma "veľký zmätok, keď aj ľudia cítia, že Cirkev nie je bezpečným referenčným miestom."

"Niektorí majú dokonca pocit určitého rozčarovania...zaujímajú sa o oveľa silnejšiu prezentáciu doktríny Cirkvi."

Kardinál Burke bol jedným zo štyroch signatárov listu, ktorý bol predložený pápežovi Františkovi v septembri minulého roka. V liste sa uvádzajú štyri dubie, či pochybnosti o interpretácii jeho post-synodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia z roku 2016. 

Tento list bol osobne predložený pápežovi, ale o dva mesiace neskôr sa dostal na verejnosť, čo vyvolalo ohnivú búrku mediálnych komentárov a diskusií. 

Kardinál sa tiež dotkol údajného "konfliktu" medzi ním a pápežom, keď zdôraznil, že mediálne vykreslenie jeho osoby a pápeža je nepresné a často "prehnané". 

"Je to všetko karikatúra. Vykresľujú pápeža Františka ako úžasnú a otvorenú osobu a na to nie je nič zlé, no mňa vykresľujú ako pravý opak," povedal a vysvetlil, že to robia "s cieľom napredovať v ich vlastnej agende". 

Pápež František však "v skutočnosti nesúhlasí s ich agendou. Používajú tento druh techniky, aby sa zdalo, že s nimi súhlasí a to je zásadne neúprimné", povedal Burke. 

Podľa Burka neexistuje ani úmysel vytvoriť odpor voči pápežovi. Jeho obraz "nepriateľa", ktorý sa pokúša oslabiť pápeža, "je absolútne nepravdivý"

Kardinál Burke uviedol svoje komentére v nedávnom rozhovore s austrálskym novinárom Jordanom Granthamom. Interview bolo zverejnené 21. septembra v online vydaní "Catholic Outlook" diecézy Parramatta. 

Kardinál poznamenal, že tí, ktorí vyjadrili pochybnosti alebo obavy zo zmätku okolo Amoris Laetitia, sú verní Katolíci a milujú pápeža "s úplnou poslušnosťou k Petrovmu úradu".

Zároveň však "neakceptujú tieto pochybné výklady...Amoris Laetitia, výklady, ktoré v skutočnosti odporujú tomu, čo Cirkev vždy učila a praktizovala". 

Bez jasnosti v týchto otázkach sa "ľudia nachádzajú vo veľmi zložitej situácii", povedal Burke. Podľa Burka to dokazuje skutočnosť, že konferencie biskupov vydali protichodné usmernenia, ako interpretovať Amoris Laetitia. 

Okrem kardinála Burka boli ďalšími signatármi listu kardináli Walter Brandmüller, emeritný predseda Pápežskej rady pre historické vedy; Carlo Caffarra, emeritný arcibiskup z Bologne; a Joachim Meisner, emeritný arcibiskup Kolína. 

Rozprave okolo dubie sa už venujú iba kardináli Burke a Brandmüller, keďže v lete zomreli v priebehu dvoch mesiacov kardináli Meisner a Caffara. 

Najnovší rozhovor kardinála Burkeho nesúvisel so zverejnením listu 62 katolíckych kňazov a učencov, ktorého najznámejším signatárom bol generálny biskup Bernard Fellay z odštiepenej Spoločnosti svätého Piusa X. Tento list sa prezentoval ako "synovská korekcia" pápeža Františka za jeho údajné omyly a herézy. 

V liste sa okrem iného píše, že pápež sa priamo alebo nepriamo dopustil siedmich heréz, ktoré sa väčšinou týkajú jeho poznámok o Martinovi Lutherovi a nejasností v Amoris Laetitia. Nejasnosti v Amoris Laetitia konkrétne súvisia s otázkou Svätého prijímania pre rozvedených a znovu ženatých Katolíkov, ktorí nemôžu získať anulovanie. 

V liste sa zároveň protestuje voči mlčaniu pápeža k listu "dubii", ktorý mu predložili štyria kardináli. 

Podobne ako v prípade originálu listu dubia bol 25-stranový list "synovskej korekcie" poslaný pápežovi súkromne, no signatári sa rozhodli ho zverejniť po tom, čo nedostali žiadnu odpoveď od pápeža. 

Tento dokument nepodpísali ani kardinál Burke, ani kardinál Brandmüller. Podľa správy tradicionalistického blogu Rorate Caeli, ktorý pozorne sledoval zverejnenie dokumentu, kardináli neboli požiadaní o podpis. List bol len "prvý krok".

Vo svojom rozhovore kardinál Burke povedal, že sa mnohí laici hádajú za Amoris Laetitia a "mnohí kňazi obzvlášť trpia, pretože ku ním prichádzajú veriaci očakávajúci určité veci, ktoré nie sú možné, pretože dostali jeden z týchto chybných výkladov Amoris Laetitia".

V dôsledku toho títo ľudia už nechápu cirkevné učenie, uviedol kardinál. A v Cirkvi "máme len jedného sprievodcu, Magistérium, učenie Cirkvi, ale teraz sa zdá, že sme rozdelení do tzv. politických táborov"

Ľahkomyseľné "útoky" z nesúhlasných strán sú "veľmi svetským spôsobom prístupu k veciam, nemajú miesto v Cirkvi", pokračoval Burke. "No práve tu sa teraz nachádzame."

Jediný spôsob, ako posunúť konverzáciu na tieto témy dopredu "je odkazovať na doktrínu Cirkvi. To je to, čo nás zjednocuje."

Kardinál Burke tiež objasnil svoje predchádzajúce stanoviská, mylné predstavy o ňom, ktoré sú často propagované médiami. Konkrétne sa jedná o to, že sa má "zaujímať len o doktrínu a právo" a že "nemá kontakt s prítomnosťou a žije v stredoveku"

"Ja som veľmi pastoračný a v skutočnosti nevidím žiadny rozpor medzi tým byť pastoračný a byť verný v ohlasovaní cirkevného učenia a dodržiavaní cirkevného práva," uviedol. 

Kardinál trval na tom, že si je tiež "veľmi vedomý každodennej kultúry, v ktorej žijeme, a snažím sa to riešiť, no spôsobom, ktorý je plný súcitu v zmysle zaoberajúcom sa cirkevným učením ku kultúrnej situácii a snahe viesť kultúru k určitej transformácii"

S odkazom na tých, ktorí niekedy maľujú obraz pápeža ako veľkého revolucionára, ktorý zmenil priebeh Cirkvi v moderných časoch, kardinál povedal, že Petrov nástupca "nemá nič spoločné s revolúciami". Jeho poslanie skôr zahŕňa "udržiavať Cirkev v jednote s jej dlhou a konštantnou tradíciou"

Podľa Burka mnohí ľudia hovoria, že pápež je určitým spôsobom proti dlhodobej cirkevnej tradícii. "A ani to nie je možné, pretože rímsky pápež je princípom jednoty, jednoty, ktorá nie je prítomná len teraz, no ide o jednotu s tými, ktorí už dávno odišli."

"V skutočnosti sú dva jedno. Keď sme zjednotení so svätými a obzvlášť s veľkými učiteľmi viery naprieč storočiami, potom nájdeme aj jednotu medzi sebou."

Smerom k všetkým tým, ktorí majú starosti so súčasným stavom Cirkvi, kardinál Burke zdôrazňuje potrebu zostať i naďalej presvedčený v skutočnosť, že je to Ježiš Kristus, s ktorým sa stretávajú v Cirkvi, a ktorý k nám prichádza. 

"Preto bez ohľadu na zmätok alebo rozdelenie, ktoré vstupuje do Cirkvi, by sme sa nikdy nemali vzdať nádeje," povedal. 

"Mali by sme sa viac verne prisať k tomu, čo Cirkev vždy učila a praktizovala. A tým naozaj zachránime svoje vlastné duše s pomocou Božej milosti, ktorá musí byť vždy prvoradá."