web3-bible-be-not-afraid-anxiety-prayers-gabriel-king-photography-cc.jpg

Ak pocítiš úzkosť, spomeň si na najčastejšiu radu v Biblii

6,727
Lucia Salomonová
AltKAT

Mnoho ľudí si pravdepodobne myslí, že najbežnejšia fráza v Biblii má niečo spoločné s „nie“ alebo „nebudeš“ alebo možno „milovať sa navzájom“.

V skutočnosti najopakovanejšou radou v Starom a Novom zákone je: Nebojte sa!”

Možno ste už oboznámení s niekoľkými veršami Písma, v ktorých sa toto milé povzbudenie nachádza: Keď sa napríklad anjel Gabriel zjavil Márii a oznámil jej, že bude matkou nášho Spasiteľa. Alebo keď Jozef počul tieto slová, keď sa dozvedel, že má byť pozemským otcom Ježiša: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Matúš 1:20)

Keď sa Ježiš mal narodiť v Betleheme, iný anjel sa zjavil trom kráľom (mudrcom) s rovnakými povzbudivými slovami.

Keď Zachariášovi povedal, že jeho žena počne dieťa v starobe, „bol vystrašený; a zmocnil sa ho strach. Ale anjel mu povedal, „Neboj sa, Zachariáš, tvoje modlitby boli vyslyšané. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.“ (Lukáš 1:12-13)

V skutočnosti existuje oveľa viac ako len tieto vianočné verše, kde nás Biblia vyzýva, aby sme sa nebáli.

Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ (Matúš 17:6-7)

V celom Svätom písme sa 365 krát opakuje veta: Nebojte sa.

Veľa našich každodenných starostí, veľkých a malých, sa točí okolo nejakého strachu z toho, čo sa stane. Úzkosť spotrebuje veľkú časť našej energie: Bude na tom výlete dobre? Bude mať autonehodu? Môžem odpustiť svojmu súrodencovi? Robím to, čo Boh chce v tejto situácii? Čo nám povedie lekárske vyšetrenie? Zhorší sa jeho závislosť? Robím správne rozhodnutie? Naozaj uvidím svojich milovaných v nebi? V našich hlavách krúžia nespočetné otázky a každému Boh pripomína, aby sa k nemu obrátil v modlitbe a dôvere.

V knihe Zjavení 2:10, sme povzbudení: „Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“

V Deuteronómiu 31:6 nás povzbudzuje aby sme dôverovali Bohu, lebo keď ho v živote dáme na prvé miesto, On nás neopustí: "Buďte statoční a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.“

V Žalme 27:1, nám pripomína, že žiadne pozemské sklamanie nás nemôže zničiť: „Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?“

V Jeremiášovi 1:8 čítame: „Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil! - hovorí Pán.“

V Matúšovi 10:28, čítame: „Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.“

Lukáš 12:7 hovorí: "Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

V Jánovi 6:20 čítame, že keď učeníci videli, ako Ježiš kráča k nim po vode, povedal im: „To som ja, nebojte sa!

Svätý Ján Pavol II. začal svoju funkciu ako pápež slovami so zásadnou pripomienkou: "Nebojte sa!” Tento súčasný svätý nás neustále nútil, aby sme prijali mier, ktorý nám Kristus ponúka, a aby sme vždy verili v jeho lásku a milosrdenstvo.

 

DISKUSIA k článku