Credit_Joseph_Ferrara_Our_Lady_of_Fatima_in_LA_Archdiocese_via_Flickr_CC_BY_SA_20_CNA.jpg

8 zaujímavých faktov o Panne Márii Fatimskej

590
Zuzana Smatanová
AltKAT

Viac vnútorných náhľadov, opisov povznášajúcich príhod a zvláštnych ľudských vlastností nám ponúknu zabudnuté, či len zriedkavo spomínané špecifické detaily, udalosti a epizódy, súvisiace so zjavením Panny Márie vo Fatime. Pri príležitosti 100-tého výročia zjavenia sa Panny Márie Ružencovej vo Fatime by sme si mali oživiť najdôležitejšie fakty, súvisiace s týmto zjavením a najmä ich začať praktizovať. Popri tých dôležitých však existujú aj mnohé prekvapujúce a málo známe fakty o Fatime, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť ako toto zjavenie ovplyvnilo aj iných, odpovedať na niektoré otázky a možno sa aj trocha pousmiať. 

 

Fakt #1: Uzdravenia neboli ničím nezvyčajným. Jedno, ktoré popisuje Lucia vo svojich pamätiach, začína stretnutím vizionárov, ktorí sa išli modliť s ľuďmi ruženec, s asi 20-ročným dievčaťom. Plačúc si "kľakla na kolená a úpenlivo nás prosila aby sme išli s ňou domov a pomodlili sa aspoň jeden Zdravas´ Mária za uzdravenie jej otca, ktorý si kvôli permanentnému štikútaniu nemôže poriadne oddýchnuť už tretí rok. Za takýchto okolností sa nedalo odmietnuť. Pomohla som jej vstať a keďže už bolo neskoro a na cestu sme si svietili len lampášmi, povedala som Hyacinte aby s ňou zostala a a keď po modlitbe pôjdeme naspäť, zastavím sa pre ňu. Súhlasila."

Keď sa Lucia vrátila do domu dievčaťa našla Hyacintu ako sedí na stoličke oproti otcovi dievčaťa. Aj keď nebol veľmi starý, vyzeral vyčerpane, vychudnuto a plakal od dojatia. Obklopili ho príbuzní. Len čo Hyacinta uvidela Luciu, postavila sa, rozlúčila a otcovi dievčaťa sľúbila, že bude na neho pamätať vo svojich modlitbách. Na druhý deň ráno stretli spomínané dievča, teraz už šťastné, v sprievode svojho otca. Vyzeral už oveľa lepšie a po extrémnej slabosti a nervovom napätí nebolo ani stopy. Štikútanie ho už nikdy viac netrápilo.

 

Fakt #2: Po udalostiach z 11. septembra 2001 (pád dvojičiek v New Yorku) prišiel 17. novembra 2001 do Coimbre kardinál z Vatikánu, aby sa porozprával so sestrou Luciou. Kardinál Joseph Ratzinger, ako aj biskupi oboch oblastí Leiria-Fatima a Coimbra, súhlasili, aby sa kdl. Bertone stretol so sestrou Luciou za prítomnosti neskoršieho vicepostulátora blahorečenia Františka a Hyacinty, pátra Luisa Kondora a predstavenej Karmelitánskeho kláštora sv. Terézie. Na otázku: "Ako videnie z 13. júla ovplyvnilo váš život ešte predtým, ako ste o ňom napísali a predložili ho Cirkvi?" (toto videnie nezahŕňalo iba tretie tajomstvo, ale aj víziu pekla), sr. Lucia odpovedala: "Cítila som sa bezpečne pod ochranou Panny Márie, ktorá starostlivo dozerá na Cirkev a pápeža" a dodala zaujímavý detail: "Počas videnia Panna Mária jasne žiarila a v ľavej ruke držala srdce a v pravej ruženec." Na otázku čo znamená v Máriinej ruke jej srdce, Lucia vysvetlila:

"Je to symbol lásky, ktorá ochraňuje a zachraňuje. Panna Mária je Matkou, ktorá vidí svoje deti trpieť a trpí spolu s nimi, aj s tými, ktorí ju nemilujú, pretože chce zachrániť všetkých a nechce stratiť ani jedného z tých, ktorých jej Pán zveril. Jej Srdce je bezpečným útočišťom. Oddanosť a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je prostriedkom spásy a záchrany v týchto tak ťažkých časoch pre Cirkev, ako aj pre svet."

Reakcia kdl. Ratzingera na tretiu časť ´tajomstva´ je veľmi dôležitá: "´Moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí´ - čo to znamená? Srdce, ktoré je úprimne otvorené pre Boha, očisťované kontempláciou Boha, je mocnejšie než všetky zbrane sveta. Máriino ´fiat´, slovo jej srdca, mení dejiny sveta, pretože prinieslo Spasiteľa na tento svet; pretože vďaka jej ´áno´ sa mohol Boh stať človekom v našom svete a zostať v ňom navždy. V tomto svete má moc Zlý, ako vidíme a neustále prežívame; má moc, pretože chceme síce žiť v slobode, ale ďaleko od Boha. Odvtedy však, ako si Boh vzal ľudské srdce, vďaka čomu nasmeroval slobodu človeka k tomu čo je dobré, naša sloboda rozhodnúť sa pre zlo už nemá viac posledné slovo. Odvtedy je posledným slovom toto: "Vo svete máte súženie, ale dúfajte; Ja som premohol svet" (Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás nabáda dôverovať tomuto prísľubu." 

 

Fakt #3: Malý František - sv. František - nevidel počas prvého zjavenia, 13. mája, Pannu Máriu, no uvedomoval si, že jeho sestra Hyacinta a sesternica Lucia videli niečo mimoriadne. Ako potom uvidel to, čo videli aj ony? "Panna Mária povedala Lucii, že má Františkovi povedať, aby sa modlil ruženec a tak uvidí krásnu Pani z neba", spomína sr. Lucia odborníkovi, pátrovi Robertovi J. Foxovi pre jeho dielo The Spirituality of Francisco Marto.” František poslúchol a po 5 alebo 6 Zdravasoch uvidel "nádhernú nebeskú Pani, obklopenú jasnou žiarou, jasnejšou než slnko". František sa po tomto stretnutí stal kontemplatívnejším; musí viac premýšľať, pýtať sa, modliť sa. Lucia sa Panny Márie opýtala, či aj František pôjde do neba; Panna Mária odpovedala že "áno, len sa najprv musí pomodliť ešte veľa ružencov". Keďže František Pannu Máriu iba videl, ale nepočul, Lucia mu povedala, čo Panna Mária žiada. Nadšene jej odpovedal: "Ó, Pani naša, pomodlím sa toľko ružencov, koľko len budete chcieť!" 

Páter Fox sa spýtal Františkovho brata Joaa Martu, či si myslí, že František je zbožnejší než on sám. Joao mu povedal: "Nie, pokiaľ som si nevšimol, že sa ustavične modlí ruženec. Potom som sa pred ním ukrýval, aby som ho nemusel vidieť, ako sa stále ten ruženec modlí."

 

Fakt #4: Karta sa obracia. Ani po Zázraku Slnka 13. októbra neprestávajú nepriatelia náboženstva a antiklerikáli útočiť zo svojich vtedajších mocenských pozícií v Portugalsku. Vo svojom diele The True Story of Fatima (Pravda o Fatime), opisuje páter John de Marchi ako vedúci predstavitelia z okolia Fatimy v neďalekom mestečku Santarem vo svojej slobodomurárskej lóži plánovali zosmiešniť a spochybniť všetko, čo sa odohrávalo v Cova da Iria. Hlavný lisabonský denník, Diario de Noticias, informoval o tom, čo títo ľudia urobili v noci 23. októbra 1917 v Cova da Iria: Zoťali strom, ktorý identifikovali ako ten, kde sa deťom zjavovala Panna Mária vždy 13. v mesiaci - najmä 13. októbra. Odviezli ho preč spolu s dreveným oblúkom, lampášikmi, ktoré boli naň pripevnené a s niektorými inými náboženskými predmetmi, ktoré tam boli rozložené. Chceli ich vystaviť inde a tak deti a zjavenia vystaviť posmechu. Veľmi ich prekvapilo, že ešte aj kritici Cirkvi vnímali ich konanie ako hanebné a pohoršujúce. Najväčšie prekvapenie však všetkých ešte len čakalo! Vo svojich pamätiach opisuje sr. Lucia ako muži vydali príkaz strhnúť oblúk, na ktorý si ľudia vešali lampáše, aby bolo okolie lepšie osvetlené a zoťať cezmínový dub, na ktorom sa odohrávalo zjavenie, a odtiahnuť ich autom. Ráno sa novina o tom čo sa stalo rozšírila ako požiar. Utekala som sa pozrieť, či je to pravda. Na svoju veľkú úľavu však Lucia zistila, že muži sa pomýlili a namiesto spomínaného duba zoťali taký, čo rástol tesne vedľa! Lucia potom urobila ešte niečo - poprosila Pannu Máriu, aby týmto úbožiakom odpustila a sama sa modlila za ich obrátenie.  

 

Fakt #5: Na niekoho tak mladého bol František mimoriadne hĺbavý a rozjímavý. Mal dva hlavné ciele. Lucia opisuje, ako dával prednosť modlitbe osamote, aby tak mohol "myslieť na Pána a potešiť Ho". Raz sa ho spýtala, že čo by robil radšej - potešoval Pána alebo obracal hriešnikov, aby tak zachránil mnohé duše pred peklom. František nezaváhal: "Najradšej potešujem Pána. Pamätáš ako bola minulý mesiac Panna Mária smutná keď žiadala, aby sme neurážali nášho Pána, ktorý už je aj tak veľmi urážaný? Chcem teda potešovať Pána a potom obracať hriešnikov, aby Ho už nikdy viac neurážali." 

 

Fakt #6: Dr. Branca Paulová bola osobnou lekárkou sr. Lucie počas posledných 15 rokov života tejto rehoľníčky. Svoju pacientku vídavala denne. Lucia jej často rozprávala o svojom detstve, ktoré prežívala so svojím bratrancom, 9-ročným Františkom a sesternicou, 7-ročnou Hyacintou. Raz, keď s lekárkou hovorila o zjaveniach, začala sa sr. Lucia smiať. Potom jej povedala, že keď ich Panna Mária varovala pred ´omylmi Ruska´, Lucia a Hyacinta si mysleli, že ´Russia´ (Rusko) je nejaká zlá žena. Je to však len ďalší dôkaz pravosti zjavení.

 

Fakt #7: 8. septembra 1917 sa stalo niečo, čo síce začalo veľkým strachom, no čoskoro sa zmenilo na čosi iné: Luciu navštívil doma mladý muž, ktorý s ňou chcel hovoriť. Lucia opisuje svoju prvú reakciu: "Bol taký vysoký, že som sa začala triasť od strachu. Keď sa zohol, aby mohol vojsť dnu, bola som presvedčená, že je to Nemec. Bola totiž vojna a dospelí strašili deti tým, že im hovorili: ´Príde Nemec a zabije ťa.´ Myslela som si teda, že nadišla moja posledná hodina. Môj strach neušiel pozornosti mladého muža a snažil sa ma upokojiť. Posadil si ma na kolená a láskavo mi kládol otázky." Mladík potom poprosil Luciinu mamu, či by dievča mohlo ísť s ním na miesto zjavenia a pomodliť sa tam s ním. Súhlasila. Lucia sa napriek tomu stále bála, no zároveň si hovorila: "Ak ma zabije, aspoň uvidím nášho Pána a Pannu Máriu" a to ju upokojilo. Na mieste zjavenia ju poprosil, aby sa s ním pomodlila ruženec, ktorým chcel Pannu Máriu poprosiť o veľkú milosť, aby sa mu splnila túžba a mladá žena, ktorú si chce zobrať za manželku, súhlasila so sviatostným manželstvom. Lucia si pomyslela, že ´ak sa ho bojí tak ako ona, nikdy nemôže povedať áno!´ Po modlitbe ruženca sa vrátili domov, rozlúčila sa s mladíkom a ten ju poprosil, aby sa na tento úmysel za neho modlila.     

O mesiac neskôr, presne 13. októbra na mieste posledného zjavenia, čakali na Luciu dve prekvapenia: "Po zjavení som sa odrazu ocitla v rukách toho muža a vzápätí som už ´plachtila´ nad hlavami prítomných ľudí. Pomyslela som si, že konečne uspokojím zvedavosť všetkých, ktorí ma chcú vidieť! Prechádzaním pomedzi ľudí sa ten človek potkol a spadol. Mňa však obklopili tlačiaci sa ľudia a ten mladík mi zmizol z dohľadu. Druhé prekvapenie ma čakalo, keď sa "odrazu znova objavil, tentoraz v sprievode spomínanej mladej ženy, ktorá už bola jeho manželkou! Prišli poďakovať Preblahoslavenej Panne Márii za milosť, ktorú im vyprosila a poprosiť o jej pomoc aj v budúcnosti. Tento mladý muž je dnes Dr. Carlos Mendes z Torres Novas."

 

Fakt #8: Keď veľmi vážne chorú Hyacintu odvážali do nemocnice, povedala Lucii, že "čoskoro už pôjde do neba". Potom jej povedala:

"Ty tu zostaneš, aby si oznámila ľuďom, že Boh si želá, aby sa svet zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Keď o tom budeš hovoriť choď a neskrývaj sa. Povedz každému, že Boh nám udelí skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie milosti a že ľudia majú o ne prosiť a že Božské srdce Ježišovo chce, aby sa Nepoškvrnené srdce Panny Márie uctievalo spolu s Ním. Povedz, aby prosili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie o pokoj, pretože Boh jej ho zveril. Kiež by som do srdca každého človeka mohla vliať oheň, ktorý horí v mojom srdci a ktorý ma priam ´núti´ tak veľmi milovať Srdcia Ježiša a Márie!"

Aké úžasné slová od 10-ročného dievčaťa!   

 

 

 

DISKUSIA k článku