Británia: tehotenstvo teenagerov kleslo o 42,6% po znížení financovania sexuálnej výchovy

1,308
Lucia Salomonová
Kultúra života

Nová štúdia poukazuje na to, že miera tehotenstva teenagerov klesá po tom, čo sa znížilo financovanie sexuálnej výchovy, uviedol britský Catholic Herald.

Vplyv zníženia výdavkov na tehotenstvá teenagerov analyzovali údaje v Anglicku pred a po znížení výdavkov na sexuálnu výchovu - škrty kritizované liberálmi a schvalované kresťanmi.

Štúdiu publikovanú v The Journal of Health Economics vypracovali vedci David Paton z Nottingham University Business School a Liam Wright z School of Health and Related Research na univerzite v Sheffield.

Anglicko bolo v posledných rokoch nútené urobiť vážne škrty v rozpočte, vrátane financovania sexuálnej výchovz na školách a bezplatnej antikoncepcie.

Štúdia sa snažila „preskúmať vplyv znižovania miestnych výdavkov na jeden konkrétny cieľ v oblasti verejného zdravia: zníženie miery tehotenstva u teenagerov."

Výskumný tím Patona a Wrighta použil štatistiky zo 149 samosprávnych miest a obcí medzi rokom 2009 a 2014 a zistili, že po znížení rozpočtu na sexuálnu výchovu došlo k zníženiu miery tehotenstva u teenagerov o 42,6%.

Výskumníci zistili, že odňatie finančných zdrojov pre sexuálne vzdelávanie zamerané na antikoncepciu na školách skutočne znížilo mieru tehotenstva u teenagerov.

Na rozdiel od (varovných) predpovedí zaznamenaných v čase rozhodnutia o znížení, odhady panelových údajov neposkytujú žiaden dôkaz o tom, že oblasti, ktoré najviac znížili výdavky, zažili relatívne zvýšenie miery tehotenstva u teenagerov. Znižovanie výdavkov je teda najskôr spojené s nepatrným znížením miery tehotenstva u teenagerov,“ poznamenali.

Podľa novej štúdie s vládnymi zníženiami vo financovaní sexuálnej výchovy, tehotenstvá teenagerov v Anglicku spadli na najnižsiu úroveň od roku 1969. V skutočnosti štatistiky ukazujú, že miera tehotenstiev u teenagerov sa najviac znížila v oblastiach, kde dlhoročné rozpočty na sexuálnu výchovu boli znížené najagresívnejším spôsobom.

Paton a Wright navrhujú, že ich údaje by mal nasledovať výskum, prečo obmedzenie sexuálneho vzdelávania vedie k zníženiu miery tehotenstva u teenagerov. Uvažujú:Základné sociálno-ekonomické faktory ako napríklad výsledky vzdelávania a konzumácia alkoholu sa považujú za významné indikátory tehotenstiev u teenagerov.

Liberáli už desaťročia tvrdia, že počet nechcených tehotenstiev by sa znížil, keby vláda vo verejných školách financovala inštruktáž o „bezpečnom sexe“ a platila antikoncepciu rozposielanú dospievajúcim dievčatám. Ale do roku 1999, po troch desaťročiach sexuálnej výchovy, Anglicko dosiahlo v Európe jednu z najvyšších mier tehotenstiev u teenagerov.

Výskum Patona a Wrighta ukazuje, že tieto vládne programy naozaj zvyšujú tehotenstvá teenagerov a hneď nato zvyšujú potraty u slobodných matiek.

Výdavky na projekty súvisiace s tehotenstvom u teenagerov môžu byť dokonca kontraproduktívne,“ usúdila štúdia. „Kontrola pôrodnosti zníži riziko tehotenstva pre sex ako taký, čo by sa tak či onak stalo, ale môže zvýšiť riziko u mladistvých, ktorí sú vďaka jednoduchším prístupom ku antikoncepcii rozhodnutí začať sexuálne žiť alebo mať sex častejšie.“

Ďalšia štúdia uskutočnená v roku 2009 organizáciou Teenage Pregnancy Unit prišla s podobnými závermi. V roku 2016 organizácia Cochrane publikovala zistenia, že vláda „bezpečného sexuálneho“ vzdelávania nemá „zjavný účinok“ na znižovanie tehotenstiev teenagerov.

Britský štatistický úrad uvádza, že pôrodnosť dievčat v minulom roku klesla o 8,7%.

Scott Phelps z Abstinence and Marriage Education Partnership pre LifeSiteNews povedal, že pre zástancov postojov pre život a pre rodinu závery štúdie nie sú prekvapujúce.

Programy sexuálneho vzdelávania slúžia na normalizáciu dospievajúcich sexuálnych aktivít pre slobodných teenagerov a mladých dospelých,“ povedal zástanca manželstva. „Súčasne však tieto programy zlyhávajú dokonca aj v tom, že neposkytnú možnosť nežiť sexuálnym životom až do svadby. Výsledkom je, že tieto programy skutočne zvyšujú riziko mimomanželského tehotenstva u teenagerov, ako sa nedávno zistilo v USA.

Phelps pre LifeSiteNews povedal, že sa s tým už predtým stretol. „Konkrétne, organizácia Planned Parenthood of the Great Northwest získala počas Obamovej vlády dotáciu vo výške 4 miliónov dolárov na sexuálnu výchovu,“ pokračoval. „Podľa správy, ktorú uverejnilo samotná Obamova administratíva, ženy v programe uvádzali, že otehotnejú oveľa rýchlejšie ako ženy, ktoré dostávajú alternatívny program.

Čiže po financovaní štyroch miliónoch dolárov daňových poplatníkov sa tehotenstvo teenagerov zvýšilo medzi dospievajúcimi, ktorí dostali vládny program sexuálnej výchovy založenej na antikoncepcii,“ uzavrel Phelps.

Niektorí konzervatívci naznačujú, že program sexuálnej výchovy britskej liberálnej vlády dokonca zvyšuje obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie maloletých a zneužívanie na školách.

Family Education Trust Director Norman Wells varoval, že: „Dôkazy z nedávnych závažných prípadových štúdií jasne dokazujú, že zásadné nedostatky v profesionálnych postojoch voči sexuálnej aktivite mladistvých priamo prispeli k vykorisťovaniu a zneužívaniu.

Napriek tomu sa v Anglicku na základe zákona o deťoch a sociálnej práci z roku 2017 zaviedla sexuálna výchova založená na antikoncepcii v štátnych stredných školách.

Phelpsov Abstinence and Marriage Education Partnership slúži na to, aby sa zabezpečilo, že každý teenager v USA má možnosť počuť jasne odôvodnenú, pozitívnu prezentáciu o výhodách vyhýbaniu sa sexu až do manželstva. Skupina tiež poskytuje pokyny na prípravu zdravého budúceho manželstva.