Tajomný pôvod modlitby k sv. Michalovi

8,725
Jakub Betinský
Kultúra života

Všade okolo nás prebieha skutočný duchovný boj. Naša viera nás učí, že ľudia nie sú jediné inteligentné bytosti stvorené Bohom, a že Boh taktiež stvoril anjelov, z ktorých niektorí odpadli ako vzbúrenci. I dnes tieto dve strany pokračujú v boji o ľudské duše.

Jednou z populárnych modlitieb, ktorá sa veľmi explicitne odkazuje na tento boj je modlitba k sv. Michalovi archanjelovi. Túto modlitbu vytvoril v 19. storočí pápež Lev XIII a existujú jej dve verzie: krátka, ktorú sa naučilo naspamäť mnoho katolíkov a dlhá, ktorá sa používa počas exorcizmu. 

 

Čo robí túto modlitbu obzvlášť zaujímavou je príbeh jej vzniku.

 

Jedeň deň po slávení sv. omše našli pápeža Lev XIII ako sa uprene, akoby slepo, hľadel. O chvíľu neskôr sa náhle vrátil do prítomnosti a rýchlo sa zavrel v súkromnej izbe. O polhodinu neskôr, po tom ako mu prítomní na omši klopali na dvere, aby zistili, či je všetko v poriadku, vyšiel s vytvorenou modlitbou k sv. Michalovi. Od toho dňa bolo známym, že pápež často recituje túto modlitbu.

 

Aké videnie inšpirovalo túto modlitbu? Podľa jedného opisu mal víziu ako démonické sily obkolesujú Rím. Podľa iného Lev počul rozhovor medzi Bohom a Satanom, v ktorom Boh dovolil Satanovi, aby si vybral jednu storočie, v ktorom vykoná svoje najhoršie dielo. A ktoré storočie si zlý vybral? 20. storočie.

 

Od tridsiatych rokov 20. storočia citovali rôzne články v katolíckych publikáciach príbehy podobné tomuto. Či sú pravdivé, bohužiaľ, nie je isté, pretože najskoršie opisy tejto vízie sa neobjavili skôr ako 45 rokov potom ako Lev vytvoril túto modlitbu. Aspoň jedenému z článkov z päťdesiatych rokov je ako zdroj pripisovaný Levov sekretár. I tak je ale nejasné nakoľko je presný, keďže žiadne zdroje z osemdesiatych rokov 19. storočia sa k tomuto príbehu nevzťahujú. 

 

V každom prípade je ponaučenie to isté: nebuďťe naivní - duchovný boj je všade okolo vás a ustavične sa modlite!

 

Modlitba k svätému Michalovi:

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji. 

Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. 

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc, 

a ty, knieža nebeských zástupov, 

Božou mocou zažeň do pekla satana

a iných zlých duchov, 

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. 

 

Amen.