Zabili sme už dve miliardy nenarodených detí

2,938
Kultúra smrti

20. apríl 2011 (pop.org) - Médiá sú v posledných dňoch plné správ o počte obyvateľov na našej planéte. Niekedy v druhej polovici tohto roka, prípadne začiatkom budúceho, presný dátum zatiaľ nie je známy, to bude po prvýkrát v histórii, čo bude na našej planéte naraz žiť 7 miliárd ľudí.

Ľavicoví učenci dávajú celú záležitosť do pozornosti už teraz. National Geographic tento nárast odsudzuje, publikuje nespočetné množstvo článkov, videí a fotiek varujúcich pred katastrofou preľudnenia, ktorá nás údajne postihne.

Ostatné organizácie taktiež podliehajú panike. Účastníci diskusie na stretnutí Americkej asociácie pre rozvoj vedy prestali s vedeckou objektivitou v prospech staršej „o ničom“ vedy, ohradili sa proti rapídnemu rastu populácie a jeho vplyvoch na životné prostredie. Počas niekoľkých hodín stretnutia bol internet zaplavený strašidelnými novinovými titulkami. Yahoo News varovali ľudí, že „planéta bude do roku 2050 na nepoznanie“. Teheran Times písal: „Môže ľudstvo prežiť s populáciou 10 miliárd ľudí?“ (Pričom je to práve Irán, ktorý má vďaka národnej sterilizačnej kampani organizovanej moslimskými duchovnými vodcami málo detí na udržanie súčasnej populácie a neustále unikajú pred upozorneniami.)

Niektorí však stav vysokej populácie vnímajú pozitívne. Svetová populácia sa v minulosti zdvojnásobila a stalo sa tak aj v minulom storočí. Pre ľudí to znamená viac prosperity. Ľudské bytosti vo všeobecnosti sú v tomto období bohatšie, zdravšie a dostáva sa im lepšieho vzdelania než kedykoľvek predtým. Percento chudoby sa pomaly znižuje.

No skutočnosť, ktorej sa do budúcna obávame, nie je vysoký počet detí, ale naopak, príliš nízky. Pôrodnosť na všetkých kontinentoch klesá. Nielenže sa náš počet už nikdy nezdvojnásobí, nie sme si istí, či vôbec prekročí 8 miliárd. 

Keby neexistovali potraty, tento počet by sme dosiahli. Správame sa totiž horšie ako primitívny africký kmeň. Zvykli sme si zabíjať našich potomkov a to veľmi rýchlym, alarmujúcim tempom. Podľa posledných správ Inštitútu Alana Guttmachera ročne sa vo svete vykoná 42 miliónov potratov.

Správa plánovaného rodičovstva z roku 2011 hovorí, že v niektorých krajinách bol v minulosti počet potratov vyšší: „Počet umelých prerušení tehotenstva klesol na celom svete v rokoch 1995-2003 z takmer 46 miliónov na približne 42 miliónov. To znamená, že každé piate tehotenstvo končí potratom.“  

Naozaj nevieme, do akej miery môžeme týmto číslam dôverovať. Guttmacherov inštitút nepozná spôsob na získanie presných štatistík z krajín s vysokým tempom potratov. Len čínska vláda na svojich ženách vykoná ročne 10 až 14 miliónov potratov. Skutočná celosvetová hodnota by teda mala byť vyššia než 42 miliónov.

Predpokladajme však, že štatistiky Inštitútu sú správne a urobme si pár výpočtov. Pri 40 miliónoch potratov ročne by sme za 25 rokov vyhubili miliardu detí.

Vzhľadom na to, že potraty sa permanentne začali vykonávať približne od roku 1960, za tú dobu sme odstránili približne dvakrát toľko obyvateľov. To znamená 2 miliardy nenarodených detí.

Rozmýšľajme o tom. Za posledné pol storočie, v tichosti a bez ovácií, sme v priemerných mestách v tuctoch krajín po celom svete zabili približne 2 miliardy nenarodených detí. Zomreli nepoznané, zabudnuté, často vôbec neoplakané.

20. storočie bolo samo o sebe veľmi násilné. 37 miliónov ľudí zomrelo v prvej a viac ako 60 miliónov v druhej svetovej vojne. 6 miliónov Židov a ďalších 6 miliónov katolíkov zomrelo v Hitlerových táboroch smrti. 20 miliónov zomrelo v rukách Sovietskeho zväzu, 65 miliónov zabila komunistická strana a 42 miliónov zomrelo na vyhladovanie počas Maovho Veľkého skoku vpred. Mohli by sme takto počítať ďalej.

Všetky tieto čísla sú však zatienené počtom detí, ktoré boli za minulé polstoročie zabité pri potrate.

Prinajmenšom je tento počet potratov demografická udalosť gigantických rozmerov. Na jeseň tohto roku bude ľudská rasa oslavovať svoj počet 7 miliárd. Mali by sme si však spomenúť na tých, ktorí padli, a na tých, ktorí neustále padajú. Dve miliardy detí zavraždených potratovým nožom - odpočívajte v pokoji.

Autor: Steven Mosher

 

DISKUSIA k článku