Írski kňazi musia porušiť spovedné tajomstvo alebo ísť do väzenia

4,930
Kultúra smrti

DUBLIN, 19. júla, 2011 (LifeSiteNews.com) – Skupina írskych kňazov oznámila, že katolícke duchovenstvo krajiny odmietne vyhovieť akémukoľvek zákonu, ktorý od nich požaduje prezradenie spovedného tajomstva. Výzva na neposlušnosť je odpoveďou na navrhovaný zákon oznámený vládou minulý týždeň, podľa ktorého kňazi môžu skončiť na päť rokov vo väzení za zlyhanie pri odhaľovaní sexuálnych trestných činov proti mladistvým, ku ktorým sa priznali kajúcnici.

Írska vláda povedala, že podľa legislatívy spovede nebudú vyňaté z pravidiel povinného hlásenia zneužívania detí. Vláda tvrdí, že tento krok je odpoveďou na írsky škandál zneužívania detí klerikmi. Írsky premiér minister Enda Kenny povedal, že kanonickému právu katolíckej cirkvi nebude dovolené nahradiť štátne zákony.

Avšak  Fr. PJ Madden, hovorca  Asociácie katolíckych kňazov, povedal britskému periodiku Catholic Herald, že kňazi budú žiadať kajúcnika, ktorý sa vyzná z kriminálneho činu, aby išiel na políciu, ale povedal, že posvätný spovedný sľub je „nad všetkým ostatným.“

„Ak porušujem zákon, potom má niekto nájsť spôsob, ako mi to adresovať. Ale podľa môjho vlastného práva ako kňaz si myslím, že  posvätný spovedný sľub je nad všetkým ostatným.“

David Quinn, populárny írsky žurnalista a komentátor tém o náboženstve a riaditeľ think tanku Iona Institute napísal, že takýto zákon je „neslýchaný.“ „Boli by sme jediná krajina na Západe s takýmto zákonom,“ povedal.

Quinn tiež poukázal na praktické dôsledky rozkazu, aby kňazi porušili spovedné tajomstvo: „Žiaden zneužívateľ detí nepôjde ku kňazovi na spoveď, akonáhle bude vedieť, že kňaz má povinnosť informovať políciu. Ale porušenie spovedného tajomstva pri zneužívateľovi detí skôr znemožní, aby hovoril s niekým, kto ho môže presvedčiť, aby svoj čin napravil.“

Avšak v piatok írska ministerka mládeže Frances Fitzgerald povedala, že záležitosť je „nezjednateľná“, a že sviatosť zmierenia nemôže byť použitá ako výnimka z nových pravidiel.

„Ak je v krajine zákon, každý ho má poslúchať. Neexistujú žiadne výnimky ani oslobodenia," povedala. „Ani mňa, ani vládu nezaujímajú medzinárodné zákony alebo pravidlá, podľa ktorých by sa mal niekto správať.“

V čase písania tohto článku ešte neexistovala odpoveď írskych biskupov, avšak vnútorný zdroj LSN povedal, že Vatikán sa veľmi zaujíma o tento návrh zákona. Na prívažok ohľadom škôd praktizovania viery v Írsku boli v Ríme položené otázky o uplatnení zákona a možnom uväznení kňazov.

„Jediný spôsob, ako presadiť tento zákon by bol, keby si ľudia idúci na spoveď so sebou niesli nahrávač a robili falošné spovede o kriminálnom zneužívaní maloletých,“ povedal zdroj.

Zdroj, expert na kanonické právo, povedal, že dokonca ak sa írska antiklerikálna vláda neuchýli k takýmto metódam, bulvárne periodiká v krajine hľadajúce nové senzácie, „to určite urobia.“ Podľa kanonického práva Cirkvi, akýkoľvek kňaz, ktorý poruší spovedné tajomstvo je automaticky exkomunikovaný, čo je najvyšší Cirkevný trest.

Podľa občianskeho práva sú kňazi vo veľkej nevýhode, keď sú obžalovaní z trestných činov, ktoré zahŕňajú spoveď, povedal zdroj. Nielenže kňaz nemôže prezradiť spovedné tajomstvo, vo väčšine prípadov je zaviazaný, aby nikomu nespomenul, ani kajúcnikovi, ani nikomu inému nič z toho, čo počul na spovedi.  Zákaz je tak všeobecný, že kňaz nesmie ani prezradiť, či počul spoveď danej osoby.

Z tohto dôvodu, povedal zdroj, je kňaz  v skoro nemožnej situácii, keď ho zavolajú ako svedka na súd. „Kňaz v takejto situácii môže len povedať: „Nemôžem odpovedať.“

Legislatíva, ktorá núti kňazov porušiť spovedné tajomstvo, je „nevynútiteľná“, „nepraktická“ a nie je v zhode s hlavným záujmom,“ povedal výkonný riaditeľ detskej obrannej organizácie Národnej rady pre bezpečnosť detí  Katolíckej cirkvi Ian Elliott.

Od vzniku kresťanskej civilizácie po páde Rímskej ríše západné súdnictvo uznalo zbytočnosť požadovania od kňazov, aby porušili spovedné tajomstvo. Momentálne je v USA spovedné tajomstvo špeciálne chránené dvoma ústavnými dodatkami. V Írsku je spovedné tajomstvo chránené stáročnými zákonnými obyčajmi a precedensmi.

Írsky Times citoval Dr. Gerard Whytea, odborného asistenta Trinity College v Dubline, ktorý povedal, že spovedné tajomstvo sa teší viacnásobnej ochrane občianskeho zákonníka.

Je „udomácnené v írskom zvykovom práve, že člen duchovenstva akejkoľvek denominácie nebude právne donútený prezradiť obsah akejkoľvek konverzácie medzi ním/ňou a farníkmi, kým farník nesúhlasí s takýmto odhalením,“ povedal.

Populárny anglický kňaz – bloger, Fr. Ray Blake, napísal, že takýto zákon by účinne zabránil katolíkom v Írsku praktizovať svoju vieru.

„Írsko bude jediný netotalitný štát, ktorý útočí na Cirkev takýmto spôsobom,“ napísal Fr. Blake. "Teraz sa môžeme tešiť na kňazov ako mučeníkov viery.“

„Problém je, že samozrejme iba skutočný kajúcnik sa zaiste prizná priamo k takémuto skutku. Ten, čo neľutuje svoj čin, nepôjde na spoveď.“

Fr. Blake tiež zdôraznil túto záležitosť, keď povedal: „Skutočne očakávate, že kňazi sediaci v tmavej spovednici v Dubline počúvajúci spoveď anonymného hlasu, obehnú kajúcnika a ho odfotografujú svojím IPhone telefónom a pošlú fotografiu úradom?“

Dodal: „Koľko sa má kňaz vypytovať pri sexuálnych úchylkách? Bude to Štát kontrolovať a vydá k tomu pokyny?“

Kódex kanonického práva, paragrafy 983 a 983 hovoria: „Spovedné tajomstvo je neporušiteľné. Obdobne, je úplne nesprávne, aby spovedník nejakým spôsobom prezradil kajúcnika, z akéhokoľvek dôvodu a pre čokoľvek, či už slovom alebo iným spôsobom."

„Spovedníkovi je úplne zakázané použiť informácie získané spoveďou na škodu kajúcnika, dokonca aj keď je vylúčené všetko nebezpečenstvo odhalenia.

„Úradná osoba nemôže nijakým spôsobom pre účely zahraničnej moci použiť informáciu o hriechoch, ktorá sa niekedy k nemu dostala počas počúvania spovede.“

DISKUSIA k článku