Vo Veľkej Británii povolili kríženie človeka so živočíchmi. Dopracujeme sa k tomu, čo je zobrazené na staroegyptských maľbách?

1,636
Kultúra smrti

Dokument upravujúci pokusy s živočíchmi, ktoré budú mať ľudské gény, bol zverejnený na vládnom portáli Veľkej Británie 11. februára. V krajine bol tiež zriadený orgán pre dohľad nad vykonaním nejednoznačných experimentov.

Pravidlá boli sformulované za spolupráce so Správou pre použitie ľudských tkanív, Správou pre oplodnenie a ľudskú embryológiu a Lekárskou akadémiou Veľkej Británie.

Predpokladá sa, že vedecké pokusy spojené s vypestovaním ľudských orgánov v telách živočíchov alebo vývoj tvorov so zmiešanými génmi, potrebných pre výskum nových spôsobov liečby, majú byť rozdelené na kategórie.

Časť pokusov je už dosť obvyklá, napríklad, pokusy s myšou s ľudskými zhubnými nádormi. Tieto pokusy dostanú nižšiu prioritu. Zložitejšie a eticky pochybné experimenty, napríklad, transplantácia tkanív ľudského mozgu živočíchom, alebo vypestovanie tvorov s vonkajšími znakmi človeka a živočíchov, dostanú vyššiu úroveň priority. V týchto prípadoch budú vedci musieť dokázať nepochybný úžitok pokusu pre lekárstvo.

Pripomenieme, že začiatkom februára tohto roka získali britskí vedci právo na modifikáciu genómu v ľudskom embryu.

Pozorovatelia sa rozchádzajú v tom, či tieto experimenty budú znamenať ďalšiu existenciu ľudstva na inom stupni vývoja alebo jeho koniec.

 

DISKUSIA k článku