Stvoril Boh "spriaznenú dušu" pre každého?

1,308
Kultúra života

V súčasnej populárnej kultúre prevláda názor, že každý má svoju "spriaznenú dušu," teda jedného človeka na svete, ktorý bol stvorený presne preňho. Táto myšlienka sa presadzuje vo filmoch, knihách a článkoch v časopisoch a to až do bodu, kedy sa z nej stáva akceptovaný fakt.

Naozaj Boh stvoril pre teba jediného človeka, ktorý ti perfektne sadne a ktorého si vezmeš? táto myšlienka aj teologický podtón?

Ak sa zblízka pozriete na to, čo spoločnosť myslí pod slovom “spriaznená duša,“ zistíte, že táto myšlienka je z teologického hľadiska dosť rozporuplná, ale zároveň vytvára množstvo problémov.

Najskôr vo vás vyvolá dojem, že šanca nájsť si svoju druhú polovičku, s ktorou prežijete šťastný a naplnený život je 1 ku 7 000 000 000Je to nezmysel! Takýto spôsob myslenia vedie k chronickej nespokojnosti a neustálemu hľadaniu “niečoho lepšieho“ a práve preto ničí množstvo vzťahov v súčasnom svete.

Štúdia, ktorú vykonalo Centrum aplikovaného výskumu v apoštoláte (Center for Applied Research in the Aspostolate) na Georgetownskej univerzite ukázala, že 88 percent katolíckych respondentov uviedlo, že chcú, aby ich životný partner bol zároveň aj ich spriaznenou dušou a to raz a navždy. Keď sa však pozrieme na podobnú štúdiu spred 50-tich rokov, uvidíme v nej vývoj modernej doby.

Myšlienka o spriaznenej duši je záležitosťou romantických románov a je teda iba jedným: fikciou. Názor, že existuje jeden jediný človek, ktorý naplní všetky vaše potreby a túžby je nielen nepravdepodobný, ale zároveň odzrkadľuje sebecký druh lásky. Tá najskôr hľadá vlastné naplnenie namiesto toho, aby sa najprv snažila milovať toho druhého v rámci partnerstva.

Po druhé: názor, že existuje jeden človek, ktorý je vám súdený a ktorého si máte vziať je v rozpore s podstatou slobodnej vôle a s tým, že máte aktívne spolupracovať na Božom pláne pre vás. Náš Boh nie je ten, ktorý nás núti niečo urobiť a už ani náhodou nás nenúti do manželstva. V Biblii čítame, že Ježiš hovorí o dvoch ľuďoch, ktorí sa "spoja", aby sa stali "jedným telom". Nehovorí o tom, že dvaja ľudia sú už predtým "spojení".

To však neznamená, že Boh pre teba a tvoju budúcu polovičku nemá plán. Znamená to, že máte slobodnú vôľu a že Boh sa vyhýba prísne stanovenému časovému harmonogramu, v ktorom sa rozhoduje len na základe nemenných pokynov. Znamená to, že sa potrebujete aktívne zapájať do hľadania svojho životného partnera, s ktorým chcete žiť v manželskom zväzku a s ktorým chcete zdieľať života tak, že sa postupom času stanete jedným telom.

Môžete spolupracovať na Božom pláne pre vás a konať tak, aby ste sa dostali v správnom čase na správne miesto a stretli človeka, ktorého si nakoniec vezmete! Jedným zo spôsobov, ako sa pokúsiť nájsť svojho životného partnera je bezplatné členstvo v internetovej zoznamke pre katolíkov - CatholicMatch, ktorá je najväčšou svojho druhu!

pozn. redakcie: prípadne skúste slovenské kresťanské stránky:)

 

 

DISKUSIA k článku