Nemali by sme sa ospravedlňovať za učenie cirkvi

1,984
Kultúra života

Patriciu Jannuzziova bola najprv suspendovaná zo svojho miesta na Immaculata High School - lebo na svojej facebookovej stránke predložila autentické katolícke učenie o homosexualite a „manželstve“ osôb rovnakého pohlavia.

Veriaci katolíci, ktorí podporili Patriciu Jannuzziovú, angažovanú učiteľku náboženstva na katolíckej strednej škole New Jersey, sa tešia, že sa konečne vrátila do triedy. Významným víťazstvo bolo, že milovaná učiteľka sa nemusela ospravedlniť za to, čo kritici opísali ako hrubé komentáre na Facebooku týkajúce sa katolíckeho učenia ohľadom homosexuálneho správania.

Napriek tomu mnohí z nás sú stále zmätení z toho, prečo monsignor Seamus Brennan, duchovný otec z kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie, vo svojom vyhlásení, ktoré začiatkom tohto mesiaca zdieľal s fakultou a zamestnancami Immaculaty, uviedol, že Jannuzziová by mala byť rehabilitovaná, kvôli jej „inak dobrej povesti pedagóga, ktorú má už 30 rokov“.

Inak“? Vyhlásenie monsignora Brennana naznačuje, že je i naďalej nešťastný z facebookových príspevkov pani Jannuzziovej, ale teraz tvrdí, že vždy bol problém s „tónom“ jej pripomienok ohľadom katolíckeho učenia - nie s obsahom jej správ. Napísal, že „od začiatku to bol personálny a nie teologický problém“. Monsignor Brennan tvrdí, že „teraz i vždycky sme boli jednotní v porozumení a záväzku voči učeniu Katolíckej cirkvi“.

Možno. Ale Monsignor Brennan musí vedieť, že v kultúre, ktorá čoraz viac oslavuje dobro vzťahov osôb rovnakého pohlavia a prístup k homosexuálnemu manželstvu“, je ťažké – ba dokonca takmer nemožné - hovoriť o katolíckom učení o sexualite bez toho, aby to znelo drsne. Cieľom katolíckeho učenia je priviesť nás všetkých bližšie k láskyplnému vzťahu s naším Pánom. George Weigel to nazval „priateľstvo s Ježišom“. Toto učenie je však odporné tým, ktorí ho odmietajú prijať. Katolícke učenie o zjednocujúcom charaktere sexuality znie láskyplne a dobre tým, ktorí milujú Boha a Cirkev. Ale pre tých, ktorí chcú zmeniť nemenné prirodzené právo, je takéto učenie prekliatím.

Monsignor Brennan vo svojom liste fakulte a zamestnancom varuje, že učiteľ katolíckej školy musí vždy oznamovať vieru spôsobom, ktorý je pozitívny a nikdy nie zraňujúci“. Možno si monsignor Brennan neuvedomuje, že bez ohľadu na to, aké láskavé môžu byť naše slová, pravda o cirkevnom učení o vzťahoch osôb rovnakého pohlavia môže niekedy uzavretým ušiam znieť „drsne“. Ľudia neradi počujú, že to, o čom sú možno presvedčení, že je láskyplným vzťahom, Cirkev definuje ako nezriadenosť“. A aj keď sa mnohí azda zhodnú na tom, že slová pani Jannuzziovej zneli kruto - zvlášť, keď dospela k záveru, že homosexuáli a lesbické ženy stáli za „agendou plánovaného pomalého zániku západnej civilizácie“-, pravda o katolíckom učení ohľadom správania homosexuálnych osôb bude vždy znieť drsne tým, ktorí sa na takomto konaní zúčastňujú alebo ho obhajujú.

Pani Jannuzziová bola veľmi obľúbenou učiteľkou viac než tri desaťročia. Niekoľko jej bývalých študentov ju opísalo ako vrúcnu a starostlivú osobu - vrátane Scotta Lyonsa, homosexuálneho absolventa, ktorý povedal, že si pamätá, že hodiny pani Jannuzziovej sa „zameriavali na lásku a porozumenie“. Matt Nerger, aktuálny študent najvyššieho ročníka na Immaculata High School pre noviny New Jersey povedal, že „je zďaleka najmilujúcejšou učiteľkou, akú som kedy mal“. Nerger dodal, že pani Jannuzziová bola niekým, kto by „rozjasnil i váš deň“.

Ba aj homosexuál Greg Bennet, ktorý na tejto škole maturoval v roku 2004 (a je členom „Real Housewives of New Jersey“) a ktorý zdieľal snímku obrazovky jedného z Jannuzziovej facebookových príspevkov so svojimi 165 000 ľuďmi, ktorí ho sledujú na Twitteri a ktorý ju označil ako „nočnú moru, špinu“, ktorá ho učila na strednej škole, musel v telefonickom rozhovore s reportérom z New Jersey uznať, že Jannuzziová bola „veľmi vrúcnou osobou... milovala len svoju vieru a takou vždy bola“.

V skutočnosti práve tu je skutočný problém. Nebolo to len o tóne facebookových príspevkov Patricie Jannuzziovej – bolo to i o obsahu. Viera Patricie Jannuzziovej vyžaduje, aby bránila katolícke učenie. Na rozdiel od niektorých jej kolegov z Immaculata High School a ďalších katolíckych škôl K-12, ktoré sú stále ochotné používať svoje vlastné verejné facebookové príspevky na podporu manželstva“ osôb rovnakého pohlavia a na kritizovanie katolíckeho učenia o svätení žien a reprodukčnej voľbe, Patricia Jannuzziová zostáva vernou tak v triede, ako aj mimo nej. Študenti to vedia a niektorí vyjadrili svoje pocity na miestach, akým je napríklad ratemyteacher.com. A aj keď toto miesto nie je spoľahlivým meradlom toho, nakoľko sú učitelia teológie verní, je zaujímavé, že zatiaľ čo Januzziovej študenti svoju milovanú učiteľku chválili, niektorí jej kolegovia mali na svoju pravovernosť protichodné recenzie. Jednu učiteľku teológie študent na tejto stránke opísal ako „jednu z najhorších vecí, aká kedy sužovala Immaculatu. Ja by som ju ani nepovažoval za katolíčku. Prosím, nepočúvajte tento produkt 60.-tych/70.-tych rokov. Katolicizmus je oveľa úžasnejší a hlbší ako toto“. Iný študent popísal túto konkrétnu učiteľku ako ustavične sarkastickú“.

Hoci monsignor Brennan tvrdí, že to vždy bola personálna záležitosť, a nie teologický problém“, je ťažké pochopiť, prečo sa o personálnej záležitosti diskutovalo tak verejne a jej postava bola verejne napádaná skoršími vyhláseniami vydanými riaditeľom Immaculata High School. Pri vytváraní tohto verejného problému iste pomohla aj reakcia advokátov homosexuálov a ich spojencov prostredníctvom petície change.org; vedenie školy to však zhoršilo tým, že verejne odmietlo uznať Jannuzziovej ochotu brániť katolícke učenie a namiesto toho poslalo ospravedlňujúci list absolventom, rodičom a študentom, ktorým sa ospravedlňovalo za Jannuzziovej pripomienky. Keby to bola naozaj „personálna záležitosť“, je nepravdepodobné, že by sa o tom malo diskutovať takto verejne.

Nejde o to, že pri našej obrane viery musíme byť krutí. Peter Kreeft vo Fundamentals of the Faith (Základy viery) píše, že cieľom evanjelizácie je „nielen získať hlavu, ale získať cez hlavu srdce... pozvať ostatných do spásnosného vzťahu s Bohom skrze Ježiša Krista“. Naša Cirkev by bola silnejšia, keby sme my všetci boli ochotní láskyplne a verne svedčiť. Nie je láskyplné nechať ostatných, aby aj naďalej nasledovali cestu sebadeštrukcie - a Jannuzziovej facebookové príspevky boli presne o tom. A aj keď niektoré z jej komentárov môžu znieť „kruto“, Patricia Jannuzziová sa za katolícke učenie neospravedlňuje“ - a ani my by sme sa nemali.

DISKUSIA k článku