Experti odmietajú vnášanie rodovej ideológie do škôl

5,179
Kultúra života

Zabránenie vstupu rodovej ideológie do škôl navrhujú signatári výzvy prijatím komplexnej legislatívnej úpravy

Viacerí odborníci sa prostredníctvom spoločnej výzvy postavili proti tomu, aby sa do škôl vnášala rodová ideológia. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa považujú za neprípustné, čo má platiť najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. Asi 130 odborníkov z oblasti medicíny, psychológie či pedagogiky preto žiada vládu, aby zabránili vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu.

"Vo výzve chceme upozorniť na to, že tzv. rodovo citlivá výchova je pre deti minimálne veľmi riziková a pravdepodobne aj veľmi nebezpečná a na to chceme ako odborníci upozorniť," povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave psychiater a bývalý minister zdravotníctva Alojz Rakús. Ako poukázal, takáto výchova nemá akceptovateľné vedecké základy. Podľa jeho slov má ísť o záujmové výpovede.

Zabránenie vstupu rodovej ideológie do škôl navrhujú signatári výzvy prijatím komplexnej legislatívnej úpravy. Okrem iného by sa podľa nich mali monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Zároveň sa má rodičom umožniť, aby si mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre deti. Navrhujú tiež, aby sa pedagógovia vzdelávali v "rizikách" rodovej ideológie a ich vplyve na vývin dieťaťa. Hovoria aj o zastavení štátneho financovania rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti.

Lekárka a vysokoškolská pedagogička Eva Grey upozornila, že rodovo citlivá výchova, ktorá má "scitlivovať" deti na to, že existuje rod, ktorý je dôležitejší ako pohlavie, je nebezpečná z medicínskeho aj psychologického hľadiska. Tvrdí, že môže viesť k neželaným duševným poruchám či poruchám správania. "Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy rodovej identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je v medzinárodnej klasifikácii chorôb," zhrnula.

"Ministerstvo školstva venuje oblasti výchovy k ľudským právam v školách veľkú pozornosť, pričom jej cieľom je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti, v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť," uviedol hovorca rezortu Michal Kaliňák.

Problematika diskriminácie a rodovej rovnosti je podľa jeho slov ako súčasť problematiky ľudských práv obsiahnutá v štátnych vzdelávacích programoch. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej školy.

DISKUSIA k článku