Objavte prirodzené plánovanie rodičovstva

1,639
Kultúra života

14. august 2012 (Zenit.org) – Konferencia katolíckych biskupov USA vyhlásila posledný júlový týždeň za týždeň národného povedomia o prirodzenom plánovaní rodičovstva (NFP). Zamerali sa na všeobecné predstavenie konceptu NFP, odhalenie podstaty mylných predstáv, ktoré sú s ním často spájané a snahu presvedčiť páry, aby používali NFP namiesto umelých antikoncepčných prostriedkov. Tento cieľ je výzvou, nakoľko cieľová skupina už bola adresátom aj predchádzajúcich kampaní. Prvá hlásala, že neregulované tehotenstvo je bezcitné a nedbalé. Druhá kampaň zdôrazňovala, že vyhnutie sa takémuto nezodpovednému správaniu vyžaduje používanie fyziologických a chemických obmedzení reprodukčných schopností.

Predaj antikoncepčných prostriedkov je celosvetový multimiliardový biznis. Peniaze z neho sa používajú aj na rozširovanie povedomia, od rafinovaných profesionálnych televíznych reklám až po kalendáriky a zápisníky u lekárov, ktoré sú označené logom najnovších antikoncepčných tabletiek alebo zariadení. Naopak, za NFP nestojí obrovský priemysel ani lobingová skupina a jeho používanie neprináša väčší príjem ani lekárom, ani farmaceutickým skupinám. V podstate ani hocikomu inému. Navyše v spoločnosti, kde zmeny v systéme zdravotnej starostlivosti znamenajú povinnosť lekárov vyšetriť viac pacientov za kratší čas, sa školenia párov o používaní NFP stávajú nepraktickými. Vyžaduje si to viacnásobné stretnutia a stupeň určitého záväzku na strane školiteľov aj  žiakov, čo výrazne presahuje čas potrebný na predpísanie receptu.

Používanie NFP síce neprináša miliardové zisky, ktoré by mohli byť použité na reklamu, na druhej strane to však znamená, že je pre užívateľa bezplatné. Žiadne mesačné platby, poistné krytia, či príspevky daňovníkov. Avšak štúdie skúmajúce demografiu užívateľov NFP v USA ukázali, že ženy, ktoré používajú moderné metódy NFP, sú najčastejšie belošky, katolíčky, v stabilnom partnerstve a vysokoškolsky vzdelané. Teda obyvateľstvo, ktoré, aj v časoch krízy, nie je na najspodnejšom konci ekonomického spektra. NFP sa spája s nízkou rozvodovosťou, dobrou komunikáciou v manželstvách a zvýšeným povedomím o vlastnom cykle plodnosti. Treba však povedať, že vzájomný vzťah medzi týmito dvoma oblasťami ide oboma smermi. Komunikácia, vernosť a sebazaprenie potrebné pre spoluprácu sú predpokladmi prirodzeného plánovania rodičovstva, aj keď zlepšenie v týchto oblastiach môže byť práve ovocím používania NFP.

Ako potom vyzerá vzdelávanie verejnosti o prirodzenom plánovaní rodiny vo svete, kde je rozvod na dennom poriadku, domácnosti s jedným rodičom sú bežné, reklamy na antikoncepciu prenikajú do rozhlasu, ich vedľajšie produkty ohrozujú životného prostredia a narodenie detí je buď vyžadované, alebo zakázané, ale nikdy nie jednoducho prijaté?

Na začiatok môžeme vymenovať výhody NFP niektorými frázami, ktoré štandardne rozširujú podporovatelia antikoncepcie. Sú to „účinnosť,“ „frekvencia zlyhania“ a „vedľajšie účinky.“

Tento prístup funguje nielen preto, že takýto je jazyk našej kultúry, ale tiež z dôvodu preukázania, že NFP môže na týchto frontoch veľmi efektívne súťažiť v porovnaní s umelou antikoncepciou. Ale ukončiť debatu v bode, kde počatie človeka s nesmrteľnou dušou je možné označiť za „zlyhanie,“ by bolo chybou. Písmeno P v NFP v skutočnosti znamená „plánovanie“, nie „predchádzanie.“ Obhajcovia vzdelávania v NFP zdôrazňujú, že túto metódu môžu rovnako používať aj páry, ktoré túžia po bábätku. Toto sa zdôrazňuje práve preto, aby sa vyvážilo jeho častejšie odporúčané použitie pri predchádzaní tehotenstvu. Poukazujú na to, že tento cieľ sa po tisícročia darilo úspešne plniť jednoduchým zvýšením frekvencie pokusov a že nie všetky základné problémy s plodnosťou môžu byť úplne diagnostikované, alebo liečené len prostredníctvom použitia NFP.

Pri snahe o vzdelávanie sveta o používaní NFP, začínajúc od seba, je potrebné si uvedomiť, že západná kultúra nie je len hlavným exportérom antikoncepcie, ale tiež jej potreby. Aj keď Melinda Gates prisľúbila miliardy dolárov na zvýšenie celosvetového „prístupu“ k antikoncepcii, experti zdôrazňujú, že dopyt po takýchto produktoch v súčasnosti neexistuje, čiastočne aj z dôvodu náboženských a kultúrnych noriem. Klasické dojčenie, ktoré má za následok obdobie popôrodnej neplodnosti, je prirodzenou metódou rozloženia pôrodov. Avšak export a marketing komerčnej dojčenskej výživy z priemyselne vyspelých krajín do menej rozvinutých oblastí nielenže oslabuje výhody tejto prirodzenej praxe, ale taktiež má za následok zvýšenú úmrtnosť dojčiat z dôvodu prípravy výživy z kontaminovanej vody. Navyše pomerne bohaté a vzdelané spoločnosti, ktoré by paradoxne boli schopné podporovať väčšie rodiny, než obvykle majú, bežne vydávajú dokumenty označujúce kultúry, ktoré veľké rodiny podporujú, ako spiatočnícke a nedbalé.

NFP je v kontraste s väčšinou toho, čo západná kultúra ponúka svetu. Povyšuje záväzok nad náklady, jednotlivcov nad priemysel a službu nad pocit obmedzenia plodnosťou. Ďalej zdôrazňuje skôr nezávislosť párov, než absolútnu autonómiu žien, vytrvalosť v sebaovládaní, než rýchle nápravy a skôr spoluprácu, než individualizmus. Praktizovanie NFP správnym spôsobom znamená viac, než len redukovanie počtu detí. Zahŕňa to posilnenie schopnosti milovať, túžbu rozšíriť tú lásku prostredníctvom sebadarovania a vnímavosť k Božím darom, aj keby to znamenalo prehodnotenie našich priorít.

Výhody prirodzeného plánovania rodičovstva nie je možné oddeliť od výhod rodiny ako takej, nakoľko je vysoko nepravdepodobné, že sa NFP bude praktizovať mimo stabilného, záväzného vzťahu ľudí, ktorí si vážia seba aj svojho partnera. Je dôležité šíriť informácie o NFP v našich komunitách a všeobecne vo svete, a to bez ohľadu na fakt, že väčšina ľudí, ktorí v dnešnej dobe dajú prednosť NFP pred umelou antikoncepciou, sú praktizujúci katolíci. Tak, ako je antikoncepcia trójskym koňom, ktorý šíri nepriateľstvo voči novému životu, NFP môže byť trójskym koňom, ktorý prináša kultúru života na miesta, kde iné, viac zjavné prístupy, nie sú vítané.

DISKUSIA k článku